Лекції

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   133
Ван Гог. Листи 2

Віргінський В.С., Хотеенков В.Ф. Нариси історії науки і техніки 1870 - 1917 рр.

Восканян М.В. Homo Informaticus і Homo Ludens: гра в культурі інформаційного суспільства
Восканян, М. В. Homo Informaticus і Homo Ludens: гра в культурі інформаційного суспільства / М. В. Восканян / / Питання культурології. - 2008. - № 11. - С. 17-20.В умовах постіндустріального інформаційного суспільства посилюється роль ігрових елементів у культурі та соціумі.
Реферат - Що таке реклама
Реклама, маркетинг, план, структура реклами, основні рішення в сфері реклами, промоушн, ​​види реклами і просування, види реклами, цілі реклами
Концепція культури Зигмунда Фрейда
Чита: Енергетичний інститут Читинського державного університету, 2009.
Звіт про практику - Роль реклами в комерції
Введення Роль реклами в коммерцииЗаключениеПриложение АПріложеніе Б
Виноробні традиції в культурі повсякденності сучасної Франції
СПб.: Російський державний педагогічний університет ім. А.І.
Шпори з культурології
Для технічних спеціальностей. Складені з усіх питань курсу: виникнення культури. Міфологія. Релігія. Культура стародавньої Греції та Риму. Культура Візантії та середніх віків. Відродження. Європейське мистецтво. Російська культура з найдавніших часів до наших днів і т.д.
Державність України и Розвиток культури на сучасности етапі
Становлення незалежної держави. Українська Державність в часи Київської Русі. Визвольна війна Хмельницького и продовження Формування державності України. Українська Державність в Період 1917 - 1920 pp. Радянська Державність. Незалежність України Сьогодні. Культура суверенної української держав
Шульга Т.І. Робота з неблагополучною сім'єю: навч. посібник

Культура Візантії та її внесок у світову культуру
Пенза: ХТРЕІУ, 2010. - 20 с.Кафедра історії економіки, політики і культуриФакультет: фінансово-кредитныйСодержаниеВведение. Історичний розвиток Візантії. Культура Візантійської империи.Архитектура.Живопись.Литература.Наука і образование.Философия.Религиозные уявлення.
Презентація - Інформаційні технології Управління
Автор неізвестен.КНУ імені Тараса Шевченко.На українському язике.Багатокрітеріальна оптімізація.Ітераційні Алгоритми коордінації.Безітераційні Алгоритми коордінації.Прійняття управлінськіх рішень при коаліційному об'єднанні крітеріїв.
Курсова робота - Розвиток реклами в Америці
Введення Ранній етап розвитку реклами в США Реклама в США колоніального періоду Американська реклама в XVIII-XIX століттях Рекламне справу на рубежі XIX-XX століть Реклама в США в 20-му столітті Реклама в післявоєнний період Період «позиціонує» реклами Регулювання рекламної діяльності в США Висновок
Леготіна І.М. Зв'язки з громадськістю
Навчально-методичний посібник. - Шадринськ: Шадринский державний педагогічний інститут, 2007. - 80 с. У посібнику розглянуто можливості сучасної галузі комунікації - зв'язків із громадськістю, їх теоретична основа і роль в комунікаційній діяльності.
Курсовий проект - Технічні вимірювання
Розрахункове завдання (пояснювальна записка) з метрології для 1 курсу 1 семестру університету БГТУ Военмех з повним описом предмета, розрахунковими формулами і т. д. У роботі розглянуто вал D 180, при бажанні можна підставити параметри свого вала в формули, і зробити всі розрахунки на нього;
Основи токсикології. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 330200
Основи токсикології: Програма, методичні вказівки та контрольні завдання / Санкт-Петербурзький гірський ін-т. Сост.: В. Ф. Шуйський. СПб. 2003, 16 с.
Кабус-Наме
Кабус-наме («Книга Кавуса» або «Записки Кавуса») - написана Кей-Кавус на 63 році життя, 1082-1083 рр.., Для свого сина Гіляншаха.
Родовід тюрків
Анонімний твір, під назвою "Книга родоводу тюрків" - "Шаджарат ал-Атраком", - було складено, у всякому разі, не раніше середини XV в., В наведених нижче виписках йдеться про 861 (= 1457) годе.
Савін В.А. Документ - архівний документ - історичне джерело - пам'ятка історії та культури: проблеми прояву сутнісних характеристик
Стаття Оригінал: Архівознавство та джерелознавство вітчизняної історії. Проблеми взаємодії на сучасному етапі. Доповіді та тези виступів 12-13 травня 1996 р. М., 1997 р. Вип. I.
Пічета В.І. Введення в російську історію (Джерела й історіографія)
ялина - служити «Введенням в російську історію» тим із читачів, які побажали б мати невелике керівництво для початкової орієнтування як в питаннях джерелознавства, так і в історіографії російської історії з тим, щоб приступити до більш глибокого і детального вивчення їх цікавлять проблем
Шеріхо Д.Ю. А упало, Б пропало. Цікава історія опечаток
- М.: ЗАТ Центрполиграф: ТОВ «МіМ-Дельта», 2004. - 173 с.Аннотація: Ми всі нерідко досадуємо на опечатки в книгах, в газетах, на афішах. А чи всім відомо, що у опечаток давня і дуже насичена історія? І місце в ній знайшлося Пушкіну і Гоголю, Чехову і Набоковим, Шекспіру і Хемінгуею.
Афанасьєв Ю. Феномен радянської історіографії
Статья.Афанасьев Юрій Миколайович, доктор історичних наук, ректор Російського Державного гуманітарного університету, академік РАПН, профессор.Данная стаття являє собою журнальний варіант введення до книги "XX століття. Історія Росії". М., 1996.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1566

Шпори з культурології
ЗачетКультурологія як наука, її предмет і зв'язок з іншими гуманітарними дісціплінамі.Методи культурологічного ісследованія.Проблема визначення поняття "культура". Основні підходи до визначення поняття "культура". Сутнісні особливості культури.Структура культури.Функціі куль
Севостьянов Д.А. Гра і художня творчість
Навчально-методичний посібник призначений для студентів мистецьких навчальних закладів. У посібнику відображена роль гри в людській діяльності в цілому і в художній творчості зокрема, показані функції ігор в житті людини, розкриті різні аспекти ігрової діяльності.
Дорошенко Н.М. Методологія історії: теоретичні та філософські підстави

Богомолов Н.А. Російська література початку XX в. і окультизм. Дослідження та матеріали

Хавін Д.В., Овчинников П.А., Єсін Е.Ю., Ноздрин В.В. Маркетинг нерухомості
Н. Новгород: Нижегородов. держ. архіт. -Будує. ун-т, 2005. - 102 с.
Реферат-І.Машбіц-Верів-Символізм
17страніцРечь йде про оцінку естетики та соціальної сутності символізму.
Художній розпис тканин
Ісані найбільш популярних технік і прийомів виконання розпису, - вправи та рекомендації для придбання навику накладення колірних плям при розпису, - демонстрацію всіх етапів розпису, експериментів у цьому виді мистецтва з використанням новітніх технологій, необхідних інструментів і матеріалів
Матеріальна і духовна культура
Волзький: Волзький інститут економіки, педагогіки та права, 2010. - 20 с.Юрідіческій факультетКафедра соціології та філософіі2 курсСодержаніе ВведеніеОсобенності матеріальної і духовної культуриМатеріальная культураДуховная культура: Духовна культура особистості.
Степчков А.А. Механіка рідин і газів. Задачник
Задачник для студентів технічних спеціальностей. 181 с.Параметри потоку ідеальної жідкості.Кінематіка рідкого середовища. Одномірне протягом газу. Адіабатичні надзвукові течії. Течії зі стрибками уплотненія.Сверхзвуковое перебіг з безперервним збільшенням швидкості. Рух в'язкої рідини.
Реферат - Математика стародавнього Китаю
Введення в досліджуваний питання; Математика стародавнього Китаю; Елементи комбінаторики в стародавньому Китаї; Висновок.
Дипломна робота - Адаптивна фізична культура в системі хворих на наркоманію
Поняття про наркоманііЕтіологія наркоманііПатогенез наркоманііКлініческая картінаПсіхосоматіческое стан больногоСуществующіе методи реабілітації наркозавісімихОрганізація і методи ісследованіяОрганізація ісследованіяЦелі і завдання ісследованіяМетоди ісследованіяПрограмма реабілітації хворих
Пропп В. Фольклор і дійсність
Джерело "Поетика фольклору" (С.69-92) Питання про ставлення мистецтва до дійсності є основне питання всякої естетікі.Ми торкаємося цієї проблеми тільки в тій мірі, в якій це потрібно для самих конкретних цілей.
Сімакіна О.В. Товарний знак як об'єкт оцінки в цілях його комерціалізації
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Актуальность теми ісследованія.Цель і основні завдання дисертаційного ісследованія.Об'ект і предмет исследования.Методологической і теоретичною основою ісследованія.Научная новизна дослідження.
Історія світової культури. Середньовіччя
Перелік питань: Історичні прелюдії середньовіччя: Рим і Варвари Криза античної культури римського періоду. Рим і Палестина. Культурно-політичний контекст виникнення християнства. Хресний шлях і слово Ісуса Христа Святі апостоли Бог, як вища цінність у християнстві.
Історія світової культури. Відродження
Перелік питань: Історичні передумови італійського возрожденіяСущность поняття «гуманізм» Характеристика мистецтва періоду Проторенесансу (Джотто, Чімабуе) Мистецтво раннього відродження (Мазаччо, Данателло) Творчість Боккаччо. Боттічеллі.Деятельность Леонардо да ВінчіТворчество Мікеланджело.
Леготіна І.М. Історія реклами
Електронна презентація. Зміст: протореклама. Передумови розвитку усної реклами в період античності. Вивіска як вид реклами. Перші афіші. Лубок. Перші рекламні друковані плакати.
Контрольна робота - Товар і товарна політика в маркетингу. Маркетинг послуг
ЛДУ ім Пушкіна, 4 курс, робота 2010 року, 17 страніцКонтрольная работаТовар і товарна політика в маркетингу; Види товарів; Класифікація товарів, їх характеристика; Конкуренція і конкурентоспроможність; Сутність і значення товарної політики фірми; Формування товарної політики;
Ільїн В.В. Філософія історії

Мистецтво подачі інформації
Мистецтво подачі інформації: Залучення журналістов.Подача інформаціі.Аналіз новинних ціклов.Поіск компромісу між потребами компанії і вимогами новинного цікла.Резюме.Іскусство подачі інформації: Ви і Ваша аудитория.Журналист.Редактор.Читатели.Ежемесячные видання.
Шпори по Управлінню маркетингом
БФ БГЕУ, Зубик, 32 шт.Особенності і види УМ.Прінціпи УМ (методи, структура, процес, організація, технологія, стратегія). Характеристика цінностей-орієнтованих принципів УМ.Характерістіка концептуально-регулюючих прінціпов.Характерістіка принципів тактичного аналізу і проектування.
Бард А., Зодерквіст Я. Netократія
Netократія. Нова правляча еліта і життя після капіталізму Технології як рушійна сила історііФеодалізм, капіталізм і інформаційне обществоПлюрархіческое суспільство: смерть етатизму і криза демократііІнформація, пропаганда та індустрія развлеченійКуратори, нексіалісти і етерналісти.
Єгоров В.М. Античність: культура і античне мистецтво
Стародавні народи і цивілізації залишили нам багату спадщину. Античне мистецтво, народжене в Стародавній Греції і Стародавньому Римі, послужило родоначальником всього подальшого західного мистецтва. Слово "античний" походить від латинського "антіквус", що в перекладі на російсь
Глобалізація та регіоналізація в сучасній культурі
2 курс, викладач - Бажутіна Н. С.; НГАХА. - Новосибірськ, 2009. - 24 с.СодержаниеВведениеПроисхождение глобализации.Положительные і негативні сторони культурної глобализации.Регионализация.Формы поширення культури.Спісок використаної літератури.
Курсова робота - Розробка ефективної товарної політики фірми
Самарський інститут управління, спеціальність Менеджмент, дисципліна Стратегічний менеджментКурсовая работаВведениеТеоретические основи формування товарного асортименту підприємств роздрібної торговліХарактерістіка товараТоварний асортимент і порядок його формірованіяТоварная політика підприємств
Степанов Є.І. Вітчизняна конфліктологія: сучасний стан та завдання. Стаття
/ / Сучасна конфліктологія в контексті культури миру. Москва, 2001, сс. 6-17.В даній статті коротко розглядається становлення і розвиток вітчизняної конфліктології як науки з моменту виникнення до сьогоднішніх днів.
Доповідь - Менталітет чеченців
Суспільство і горянська демократія Тейп Рада старійшин Суперництво і престиж тейпа Відлуння культу предків адатного (звичайне) право і кровна помста Поняття честі Хоробрість чеченців Гостинність Страх перед образою «Борг честі» Кровна помста Правила та норми поведінки - горянський етикет Порушення
Методичні вказівки до курсового проектування - Проектування прядильних фабрик (для студентів спеціалізацій 1-50 1 січня 01, 1-53 1 січня 05, 36 1 Серпень 02)
У методичних вказівках викладено порядок виконання курсової роботи з проектування прядильних виробництв, зміст пояснювальної записки, методики розрахунків розривного навантаження пряжі і параметрів плану прядіння, порядок перевірки розрахунків з використанням ЕОМ.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації