Бойцов Ю.П. та ін Обладнання для вторинної обробки металів і сплавів

n1.doc (4 стор.)
Оригінал

  1   2   3   4


Міністерство освіти Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім.Г.В.Плеханова

(Технічний університет)

Ю.П.Бойцов, С.л.іванов, А.Б.Рижіх


ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ВТОРИННІЙ ОБРОБКИ

МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ
Навчальний посібник


Санкт-Петербург

2003

УДК 669.2/8.054.85 (075.80)

ББК 30.605; 30.69

Б778


Розглянуто джерела освіти і класифікація вторинних відходів металів, описані операції розбирання і компактірованія, сепарації брухту і відходів металів, наведені конструктивні схеми установок і обладнання для вторинної обробки металів і сплавів.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 170300 «Металургійні машини й устаткування» всіх форм навчання.

Науковий редактор проф. С.Л.Іванов
Рецензент кафедра теоретичних основ матеріалознавства Санкт-Петербурзького технологічного ін-ту.

Бойцов Ю.П.

Б778. про борудованіе для вторинної обробки металів і сплавів: Учеб. посібник / Ю.П.Бойцов, С.Л.Іванов, А.Б.Рижіх; Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет). СПб, 2003. 55 с.

ISBN 5-94211-101-4

УДК 669.2/8.054.85 (075/80)

ББК 30.605; 30.69

ISBN 5-94211-101-4

© Санкт-Петербурзький гірничий

інститут ім. Г. В. Плеханова, 2003 р.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
1.1. Джерела освіти і структура

вторинних сировинних ресурсів
Ресурси відходів кольорових металів і сплавів  це частина фонду металів і сплавів, що перейшла в категорію відходів до моменту, на який визначається фонд. При цьому під відходами кольорових металів і сплавів маються на увазі залишки металів і сплавів, що утворюються в процесі виробництва (відходи виробництва), споживання і експлуатації продукції (відходи споживання або брухт), що втратили первісні споживчі властивості.

Відходи виробництва  залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції та втратили повністю або частково вихідні споживчі властивості.

Відходи споживання (лом)  вироби та матеріали, що втратили споживчі властивості через фізичного або морального зносу.

Оборотні відходи  частина відходів металів і сплавів, призначена для використання в місцях її утворення.

т оварних відходи  частина відходів, що може бути реалізована на внутрішньому або зовнішньому ринках.

Вторинна сировина кольорових металів і сплавів  та частина відходів кольорових металів і сплавів, повторне використання яких технічно можливо і економічно доцільно.

У промислово розвинених країнах приріст виробництва кольорових металів за останнє десятиліття характеризують такі дані,%: алюміній 16 (із вторинної сировини 13), мідь 6 (з вторинної сировини 30), свинець 8 (з вторинної сировини 15), цинк 9 (з вторинної сировини 8).

Споживачами кольорових металів є транспортне і загальне машинобудування, авіа-і суднобудування, електротехніка, будівництво, хімічна промисловість, сільське господарство. Однак істотного збільшення виробництва кольорових металів з рудної сировини перешкоджають наступні фактори: обмеженість і невосполнимость запасів руд багатьох металів; зниження вмісту металу в рудах на 20-50% в останні десятиліття; значні капітальні (на розробку нових родовищ, будівництво рудників, збагачувальних фабрик і металургійних підприємств) і паливно-енергетичні витрати на виробництво кольорових металів, зростання капітальних і експлуатаційних витрат на природоохоронні заходи.

Переваги отримання кольорових металів з відходів в порівнянні з їх отриманням з рудної сировини характеризуються даними табл.1.

Таблиця 1

Основні показники виробництва кольорових металів


з рудного (у чисельнику) і вторинного (у знаменнику) сировини

Показник


Алюміній

Мідь

Свинець

Середній вміст в сировині,%

40/80

0,75 / 75

1,4 / 50

Витяг в готову продукцію,%

97/92, 9

80/94

80/95

Витрата паливно-енергетичних ресурсів (умовного палива), кг / т готової продукції

9000/270

1300/200

700/500

Питома обсяг відведених газів, тис.м 3 / т готової продукції

30/5

40/4

20/5


Ресурси відходів виробництва. Ресурси відходів кольорових металів і сплавів залежать від обсягів споживання кольорових металів та повноти їх використання при виробництві різних виробів. Чим більше коефіцієнт використання металів (КІМ), тим менше вихід відходів. КІМ розраховується як відношення кількості металу в готовому виробі до кількості металу, витраченого на його виготовлення: КІМ = М і / М.

Відношення кількості металу у відходах до кількості металу, витраченого на створення вироби, називається коефіцієнтом виходу відходів: КОТ = М від / М, де М від = М і + М п); М п - кількість безповоротних втрат.

Вихід відходів в приладобудуванні становить 60%, в автомобільній промисловості при обробці прокату  16%, в радіопромисловості  44%.

Резерви за зниження виходу відходів і поліпшення використання кольорових металів в нашій країні значні. Досвід використання кольорових металів розвиненими країнами показує, що КОТ в них нижче, ніж у Росії: у США на 55%, в Італії на 45%, у Франції на 42%, у ФРН на 33%, в Англії на 15%. Створення та впровадження мало-і безвідходних технологій у різних галузях промисловості, які забезпечують економію і оптимальне використання кольорових металів, дозволять до 2005 р. зменшити КОТ для алюмінієвих сплавів на 4%, мідних на 8,5%, цинку на 9%, свинцю на 17 %.

Ресурси відходів споживання і експлуатації. Машини, агрегати, конструкції містять вузли і елементи з кольорових металів. Заміна морально і фізично застарілих виробів призводить до переходу цих металів у відходи споживання, при цьому метал втрачається через корозії або зносу.

Ресурси відходів споживання визначають залежно від щорічних металлоінвестіцій кольорових металів в народне господарство і термінів служби їх у виробах. Термін служби кольорових металів в різних виробах коливається від 2 до 30 років, а значення КОТ від 30 до 80% (табл.2).

Високий вихід відходів при цинкування сталі пояснюється переважним застосуванням способу гарячого покриття. При електролітичному цинкуванні вихід відходів у кілька разів менше. Вихід відходів при виробництві деталей автомобілів, тракторів і сільськогосподарських машин може бути знижений у результаті широкого впровадження прогресивних методів лиття.

Кількість утворюється брухту тим більше, чим більше фонд кольорових металів. На цей показник впливає також термін служби виробів і деталей. Так, термін служби цинкового прокату в машинобудуванні оцінюється в 12 років, після чого він переходить в амортизаційний брухт. Структура амортизаційного брухту цинку та його сплавів за джерелами утворення наступна,%: друкарські сплави 25; моторний лом (карбюратори) 55; інші 20.

Таблиця 2

Показники використання ресурсів кольорових металів у виробах

Галузь

Термін служби, роки

КОТ,%


Алюміній

Транспорт

10

75

Машинобудування

10

60

Електротехніка

15

80

Будівництво

30

40

Тара, упаковка

2

50

Товари побутового споживання

15

30

Мідь (в листах, прутках, трубах)

Житлове будівництво

19-29

20-36

Транспортне машинобудування

9

20-44

Споживчі товари

4-9

12-20

Загальне машинобудування

18

35-40

Електротехніка

19-24

24-421.2. Класифікація відходів кольорових металів
Класифікація відходів  поділ відходів кольорових металів за фізичними властивостями (на класи), за хімічними властивостями (на групи) і за якістю (на сорти).

Крім того, відходи класифікують за такими ознаками:

 За джерелами утворення  відходи металургійного (шлаки, знімання, сплеси тощо) і прокатного (обрізків решт, стружка, тирса, окалина та ін) переділів, ливарного виробництва (літники, прибутку, знімання, сплеси та ін), механічної обробки заготовок (стружка, висічка, обріз, облой та ін), кабельного виробництва (обрізків кінців кабелю і дроту, путанка та ін), виробництва оцинкованого заліза і білої жерсті (обрізків, жужелицею, зола і ін), хімічного виробництва ( відпрацьовані каталізатори, шлами); відходи, одержувані при виготовленні і ремонті твердосплавного інструменту (пилоподібні і кускові); відходи процесів гарячого і електролітичного покриття (жужелицею, шлами).

 За способом використання  поточні, оборотні, неперерабативаемие (відвальні) відходи та безповоротні втрати. Поточні відходи утворюються на підприємствах у процесі виробництва і підлягають здачі заготівельним організаціям, оборотні відходи використовуються на підприємствах, де вони утворюються, відвальні  відходи, переробка яких існуючими в даний час методами економічно не доцільно, безповоротні втрати  це відходи, пов'язані з корозією, стиранням , втратами при чистової механічній обробці, а також угар металів і незібрані відходи. Безповоротні втрати, як правило, складають 8-10% від випуску кольорових металів.

 За фізичними ознаками  вибухонебезпечні відходи, що містять вибухові та легкозаймисті речовини; герметично закриті та порожнисті предмети, що містять лід і вологу; будь-які відходи, які не пройшли піротехнічний контроль; знешкоджені відходи, тобто звільнені від вибухонебезпечних предметів, отруйних і шкідливих речовин; габаритні та негабаритні, розміри яких відповідають і не відповідають вимогам завантаження металургійних печей; легковагі, з низькою об'ємною щільністю (фольга та ін); кускові, одержувані при лиття, прокатці, куванні, штампуванні та обрізку (сюди не відносяться шлаки, пил, окалина, тирса і т.д.); стружка, що утворюється при обробці напівфабрикатів і виробів на металообробних верстатах; порошкоподібні відходи при виробництві металевих порошків і виробів з них; пилоподібні при заточуванні і зачистці на абразивних кругах ріжучого інструменту з твердих сплавів і швидкорізальних сталей.

Відходи споживання (лом) за джерелами утворення укрупнено ділять на три групи:

 лом промисловий, транспортний і сільськогосподарський (машини, устаткування, деталі, вироби, інструмент);

 лом військовий (літаковий, корабельний, ракетний, боєприпаси та інше військове майно);

 лом побутовий (предмети домашнього вжитку), що утворюється у населення.

Лом першої та другої груп утворює категорію амортизаційного брухту.

Аналогічно відходам виробництва відходи споживання (лом) ділять за фізичними ознаками на вибухонебезпечні і знешкоджені; габаритні та негабаритні; легковагі (літаковий брухт, лом виробів, виготовлених з листового прокату) і важкі (лом з високою об'ємною щільністю  лом лиття та поковок); складні (лом з'єднаних виробів або їх частин з двох або більше кольорових металів і сплавів); кускові (оброблений лом, а також вироби з кольорових металів, розміри яких не перевищують встановлених ГОСТом).


2. СОРТИРОВКА ЛОМА І ВІДХОДІВ
2.1. Піротехнічний і радіаційний контроль
На піротехнічну службу покладаються такі функції:

 керівництво і нагляд за виконанням робіт з контролю відходів, відбір і транспортування вибухонебезпечних предметів на склад тимчасового зберігання;

 нагляд за організацією робіт при обробленні військових відходів та контроль за відвантаженням знешкоджених відходів;

 нагляд за транспортуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів;

 нагляд за правильним зберіганням та веденням обліку вибухонебезпечних відходів у сховище і своєчасною видачею та реєстрацією нарядів-допусків на оброблення відходів вогневим способом;

 безпосередній інструктаж з техніки безпеки контролерів і робочих, постійно зайнятих або тимчасово залучених до роботи з вибухонебезпечними відходами.

Металобрухт, який заготовляється і здаваний організаціями та підприємствами, перевіряється на вибухобезпечність і з нього відбираються і видаляються вибухонебезпечні предмети та матеріали:


Група відходів

Видаляються предмети і матеріали

Вибухові пристрої та засоби підривання

з Арядом, детонатори, порохова набивка, запальники і т.п.

Закриті судини, резервуари, балони, бочки, циліндри і т.п. (Обов'язковий огляд внутрішньої поверхні)

Їх вміст, крижані пробки та ін

Літаковий лом та інші відходи військової техніки

г орючесмазочние матеріали і рідини, боєприпаси, герметично закриті посудини, вибухонебезпечні агрегати, вузли, деталі та т.п.

Ракетні двигуни, порохові газогенератори і порохові акумулятори тиску

п іропатрони, порохові заряди, запальники і т.п.

Металеві масиви і козли, які зазнали вибухового дроблення

Шпурові набійка, бурова дрібниця


Вибіркова перевірка металобрухту на вибухобезпечність не допускається. Безпосередньо перед завантаженням в мульди і короби або завалкою в плавильні агрегати металобрухт перевіряється на вибухобезпечність. Операції щодо забезпечення вибухобезпеки металобрухту виробляються під керівництвом піротехніка.

Роботи з відбору, видаленню, транспортуванню та знешкодження вибухонебезпечних предметів, за винятком незнешкоджених боєприпасів, виробляються спеціально навченими робітниками з відповідними посвідченнями під керівництвом осіб технічного нагляду.

Оброблення вибухонебезпечних предметів, літакового брухту і відходів військової техніки повинна проводитися окремо від інших відходів після видачі адміністрацією підприємства наряду-допуску на провадження робіт з розбирання.

Транспортування вибухонебезпечних предметів можливо тільки під керівництвом піротехніка і відповідно до вимог «Єдиних правил безпеки при вибухових роботах».

Зберігати вибухонебезпечні предмети, вилучені з відходів, дозволяється не більше чотирьох діб, протягом яких вони знешкоджуються або знищуються в установленому порядку.

Роботи, крім перенесення, укладання й зовнішнього огляду вибухонебезпечних предметів, у сховищах і на спеціальних майданчиках не допускаються; на відстані до 30 м від них забороняється користуватися відкритим вогнем, виробляти газоелектрозварювальні роботи і різання відходів.

Для перевірки сировини, що надходить на радіаційну безпеку може бути використаний комплекс радіометричного контролю «Гамма-1», який включає стаціонарну систему і переносний прилад. Комплекс працездатний при температурі навколишнього середовища від  40 до +55 ° С і швидко відновлюється при несправності, так як його складові частини уніфіковані.

Технічні характеристики засобів вимірювання наступні:


Діапазон вимірювання потоку або експозиційної дози -випромінювання при початковому енергетичному порозі менше 0,05 меВ

До 3 меВ

Діапазон вимірювань, Кл / (кг  год)

12,9  10  4 -2,58

Поріг виявлення, Кл / (кг  год)

5,16  10 4

Час установки комплексу з моменту включення, хв

1

Потужність споживання вимірювача, Вт:
переносного при номінальній напрузі живлення 5 В (чотири елементи А343)

0,19

дистанційного від мережі змінного струму 220 В/50 Гц

5

Час безперервної роботи вимірювача, ч:
переносного (до зміни батарей) *

8

дистанційного

Не обмежено

у стойчивость до впливу:
вологості повітря (відносної, при 35 ° С),%

 95

некосінусоідальной вібрації
з частотою, Гц

10-70

максимальним прискоренням, м ​​/ с 2

 10

одиночних ударів, відповідних максимальному прискоренню, м / с 2

50

_____________________

* При експлуатації приладу по 4 год в день до 100 ч.

2.2. Видова сортування
Виробництво сплавів під вторинної кольорової металургії відрізняється різноманітністю видів і складністю хімічного складу використовуваного сировини. Тому першочергового значення набуває якість сортування відходів. Відомості про хімічний склад відходів, їх ідентифікація дозволяють випускати високоякісні сплави з мінімальними витратами. При цьому чим менше цінність відходів для споживача, тим дорожче їх переробка надалі.

Сортування відходів кольорових металів - це операція підготовки, при якій проводиться поділ відходів кольорових металів і сплавів за фізичними і хімічними ознаками.

Видова сортування відходів здійснюється за зовнішніми характерним (колір, характер зламу тощо) і предметним (найменування деталей) ознаками, за клеймам маркування деталей і виробів за ГОСТами, ТУ або заводський марці; результатами хімічного, спектрального, рентгенівського, радіаційного аналізів.

Сортування відходів кольорових металів в цехах, на базах і майданчиках проводиться на сортувальних столах, конвеєрах або на конвеєрних лініях, де поєднуються ручна видова і механізована сортування. Під час сортування механізують допоміжні операції: транспортування, класифікацію для виділення домішок і ін

При ручному сортуванню сортувальник використовує прилади (магніт, вимірювач електропровідності) або візуальний контроль.

Сортування за зовнішніми відмітним ознаками застосовується для ідентифікації складних відходів і виробляється вручну (табл. 3).
Таблиця 3

Відмінні ознаки алюмінію і його сплавів

Матеріал

Колір поверхні

Характерні ознаки

Алюміній чистий

Сріблясто-білий

М'який, стружка в'юн

Сплави:з міддю (дюралюміній)

Світло-сірий

Пружний, стружка в'юн

з кремнієм (силумін)

Сірий з синявою

Крихкий, стружка сипуча

з цинком

Сірий матовий

Деталі литі, відходи литва

з магнієм

Білий сріблястий

Крихкий, легкий

Сортують відходи також з використанням апаратури, яка дозволяє визначити склад відходів. Найбільш часто застосовують стілоськопи СЛ-11А, Л-12 «Спектр» та інші прилади спектрального аналізу.

Фірма Берд (Нідерланди) випускає для сортування 24-канальний спектральний пересувний прилад «Спектромобіль», який складається з пересувного електронного блоку розміром 1080  670  1250 мм і масою 155 кг і вимірювальної головки, з'єднаної з електронним блоком Фіброоптичний кабелем довжиною до 10 м. Діапазон хвиль аналізованого спектру 190-440 нм. У комплект входить процесор з пам'яттю і дисплей. Мова програмування Паскаль, можливо комплектування з друкуючим пристроєм. Час вимірювання 2-6 с. «Спектромобіль» забезпечує чотири види робіт: автосортіровка, сортування, аналіз, ідентифікацію.

У режимі автоматичного сортування «Спектромобіль» вказує, ідентичний чи вимірюваний зразок заданому сплаву з утримання елементів, тобто за хімічним складом, при сортуванні прилад відповідно до програми визначає спочатку задані елементи в сплаві та їх концентрацію, а потім з використанням системи дешифрування і заданих критеріїв виробляє ідентифікацію сплаву. Реалізація програми аналізу дозволяє ідентифікувати матеріал по детермінації концентрацій елементів. Концентрація елементів у матеріалі визначається з точністю 2-5%. Результати аналізу відображаються на дисплеї або видаються на цифродрукуючий пристрій. У режимі ідентифікації закладені в пам'ять приладу дані про склад кількох сотень типів сплавів порівнюються з результатами аналізу. Р езультати порівняння видаються на дисплей.

Аналогічний прилад ARC-MET випускає фінська фірма «Оутокумпу». Він складається з переносного блоку розміром 545  350  180 мм і масою 13,7 кг і вимірювальної головки, з'єднаних між собою кабелем. Прилад ARC-MET аналізує алюмінієві сплави і видає результати вимірювання на цифродрукуючий пристрій.

Іншим різновидом аналізаторів для сортування є прилад «Х-МЕТ» тієї ж фірми. Це багатоканальний рентгенівський флуоресцентний аналізатор з мікропроцесором. Детектором в ньому є спеціальний пропорційний лічильник з великою роздільною здатністю, що дозволяє розрізняти випромінювання суміжних елементів. Розбивка спектру здійснюється за допомогою мікропроцесора. Блок забезпечує визначення змісту елементів, не мають матричного впливу, в групах по чотири елементи. Аналізатор складається з електронного блоку і трьох вимірювальних головок: для твердих тіл, порошків і розчинів. Час вимірювань від 8 с до 16 хв, діапазон вимірюваних елементів - від кремнію до урану. Характеристики випромінювачів, що використовуються в приладах «Х-МЕТ», представлені в табл.4.
Таблиця 4

Характеристики випромінювачів

Ізотоп

Період напіврозпаду, роки

Вид

випромінювання

Діапазон визначуваних елементів для випромінювання
Fe 55

2,7Si-V

Nb-Ce

Cm 244

17,8Ti-Se

La-Pb

Cd 109

1,3Cr-Mo

Tb-U

Am 241

4,33Zn-Nd

Hg-U


а налогічная прилади розроблені для аналізу твердих і порошкоподібних матеріалів по заздалегідь вибраних хімічним елементам в діапазоні від кальцію до урану. р ентгеновскій бездіфракціонний аналізатор типу КРАБ-3УМ широко використовується в кольоровій металургії, хімічної і гірничо-видобувній галузях. Він комплектується обчислювальним комплексом «Іскра-1256», який управляє аналізом і обробкою результатів.

р ентгеновскій бездіфракціонний аналізатор БАРС-3 аналогічний приладу КРАБ-3УМ і призначений для експресного рентгеноспектрального аналізу на 12 різних елементів у діапазонах кальцій - молібден за К-серії і титан - уран по L-серії.
2.3. Обладнання для сортування
Видова сортування виробляється на механізованих столах, сортувальних конвеєрах, сортувальних лініях.

Механізований стіл застосовується для сортування брухту і відходів крупністю до 250 мм. Вихідний матеріал краном завантажують у приймальний бункер столу і ланцюгами, укріпленими в нижній частині бункера, рівномірно вивантажують на обертовий стіл. У укріплені по колу столу лотки скидається розсортоване матеріал. Матеріал рухається під впливом тиску брухту, що знаходиться в бункері, і обертання столу. При попаданні великогабаритного брухту бункер піднімається гвинтом, що приводиться в обертання електроприводом. Технічна характеристика сортувального столу наступна:


Діаметр столу, мм

4500

Кількість лотків

6

Швидкість обертання столу, м / хв

2

Потужність приводу обертання столу, кВт

3

Швидкість підйому бункера, м / хв

1

Обсяг завантажувального бункера, м 3

1,9

Габаритні розміри, мм:
Довжина

6500

Ширина

5700

Висота

3500

Маса, т

8,1

Продуктивність, т / год

20


Сортувальний конвеєр (Рис.1) призначений для сортування крупнокускового брухту, що не засміченого дрібницею і залізними включеннями. Пластинчастий конвеєр одночасно виконує функції живильника для подачі сировини з бункера і стрічки для видової сортування сировини. Спеціальним пристроєм регулюється продуктивність конвеєра і контролюється крупність шматків, що надходять на сортування. Граничне відкриття колосників регулятора 500 мм.

Рис.1. Сортувальний конвеєр
1 - бункер; 2 - регулятор продуктивності; 3 - пластинчастий

конвеєр, 4 - привід

Технічна характеристика сортувального конвеєра:


Ширина стрічки конвеєра, мм

800

Швидкість руху стрічки, м / хв

1,25-3,75

Ємність бункера, м 3

3,0

Продуктивність, т / год

10,0

Встановлена ​​потужність, кВт

1,5

Габаритні розміри, м

13  3,7  2,2


Сортувальна лінія брухту і відходів дозволяє робити обробку крупнокускового і абразивного брухту кольорових металів з ​​виділенням залізних включень. Вона складається з бункера, пластинчастого конвеєра, підвісного железоотделітелей, сортувального конвеєра, короби, приводу.

Розроблено два типи сортувальних ліній. У лінії першого типу (рис.2) завантажене в бункер вихідна сировина подається пластинчастим живильником на стрічковий конвеєр, де підвісним електромагнітом із сировини витягуються залізні включення. Пластинчастий живильник і стрічковий конвеєр мають самостійні приводи. Продуктивність лінії 20-24 т / год, встановлена ​​потужність 11,2 кВт, габарити 20500  4050  3030 мм.

Лінія другого типу складається з металевої конструкції, до якої на пружинних амортизаторах підвішений бункер з вібраційним приводом. Нахил бункера регулюється за допомогою канатного підйомного пристрою.

1

2
3

4
2930

4100


620500
5
6000


Рис. 2. Сортувальна лінія брухту і відходів
1 - бункер; 2 - пластинчастий конвеєр, 3 - железоотделітель;

4 - сортувальний конвеєр, 5 - приводи; 6 - короб


Технічна характеристика лінії з стрічковим сортувальних конвеєром наступна:


Продуктивність, м 3 / год

15

Ширина стрічки, мм

1000

Швидкість руху стрічки, м / хв

1-2

Швидкість руху стрічки, м / хв

1-2

Довжина ділянки сортування, мм

10000

Встановлена ​​потужність, кВт

2,2

Тип железоотделітелей

ЕПР-120

Вібролоток:
м аксімальная ємність, м 3

6

м аксімальная маса сировини, т

5

Тип вібратора

ІВ-53

Крупність шматків сировини, мм

500

Габаритні розміри, мм:
д лина

23600

ш ирина

7400

в исота

3600

Маса, т

19,2


Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації