Александров А.М. Огляд керівних матеріалів з релейного захисту РАО "ЄЕС Росії" за 1990 - 1999 рр.

n1.doc (4 стор.)
Оригінал

  1   2   3   4
Олександр Михайлович Александров, доцент кафедри РЗА ПЕІпк

Огляд керівних матеріалів з релейного захисту РАО "ЄЕС Росії" за 1990 - 1999 р.р.

Навчальний посібник

Схвалено і рекомендовано до опублікування Вченою Радою Інституту. Протокол № 3 від 1 березня 2000

Представлено короткий зміст циркулярів та інформаційних листів РАО "ЄЕС Росії" з питань релейного захисту та автоматики електричних станцій, мереж і енергосистем, випущених з 01.01.90 по 01.01.99г.

Поряд з викладом змісту керівних матеріалів наведено ряд інформації, що полегшують вивчення і використання цих матеріалів слухачами навчальних груп кафедри РЗА ПЕІпк.

Науковий редактор кандидат технічних наук, доцент М.А.Шабад

Видання Петербурзького енергетичного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців Мінпаливенерго РФ 2000

Передмова

Огляд керівних матеріалів департаменту стратегії розвитку та науково-технічної політики РАО "ЄЕС Росії" з питань релейного захисту та автоматики електричних станцій, мереж і енергосистем охоплює період з 1 січня 1990 року по 1 січня 1999 (керівні матеріали, випущені до 31 грудня 1989 включені до "Збірник керівних матеріалів Головтехуправлінням Міненерго СРСР", електротехнічна частина, видання четверте, перероблене і доповнене, ОРГРЕС, Москва 1992 р.)

1. Циркуляри

1.1 Циркуляр Ц-03-90 (Е) від 27.06.90 р. "Про запобігання втрати оперативного постійного струму через неселективною роботи автоматичних вимикачів серії АВМ введення харчування на щити постійного струму електростанцій і підстанцій".

Мали місце неселективні відключення автоматів АВМ введення харчування на щити постійного струму.

Пропонується: провести розрахунок чутливості і селективності (методика дана в додатку); вивести з роботи розчіплювач з незалежною від струму витримкою часу, встановити виносну захист з живленням від попередньо заряджених конденсаторів, діючу на незалежний розчіплювач автомата (схема дана в додатку); провести калібрування спрацьовування розчеплювача з назад залежною від струму характеристикою змінним струмом (методика дана в додатку); покласти відповідальність за розрахунок уставок, перевірку чутливості і селективності автоматів введення харчування щитів постійного струму на служби РЗАІ (ЕТЛ).

Рішенням № Е-1/91 від 4 липня 1991 року "Про внесення доповнень і змін до циркуляр" Ц-03-90 (Е) ", змінена схема захисту і дані первинні струми спрацьовування захисту при підключенні реле РТ-40/6, РТ - 40/2 і РТ-40/0, ​​6 до різних шунтах.

Примітка: на кафедрі РЗА ПЕІпк є програма для ПК "Розрахунок ланцюгів оперативного постійного струму (версія 2)"

1.2 Циркуляр Ц-02-92 (Е) від 07.07.92 р. "Про зниження числа небезпечних впливів струмів КЗ на обмотки автотрансформаторів 220-500 кВ" Даний циркуляр анулює протиаварійних циркуляр Ц-11-87 (Е) "Про зниження числа небезпечних впливів струмів КЗ на обмотки автотрансформаторів 330-500 кВ ".

Для ряду автотрансформаторів випусків до 1980 року (зазначено в циркулярі) основним видом ушкодження є деформація загальних обмоток під дією радіальних електродинамічних сил при ударних токах КЗ, найбільші значення яких ймовірно при повторних включеннях на КЗ.

Пропонується для цих автотрансформаторів провести розрахунки початкових значень періодичної складової струмів КЗ. У разі, якщо струми

КЗ перевищують граничні значення, зазначені в таблиці, необхідно включати лінії від АПВ і вручну з кінця, протилежної подстаіцям, на яких встановлені зазначені автотрансформатори або здійснити струмовий блокування пристроїв АПВ при перевищенні допустимого струму через автотрансформатор (уставка струмового реле і схема блокування наведені в циркулярі) .

1.3. Циркуляр Ц-03-92 (Е) від 20.07.92 р. "Про усунення недоліків двохпозиційних реле РП-8"

Двохпозиційне реле РП-8 замість раніше застосовувався реле з двома обмотками стало випускатися однообмоточним, що призводило до коротких замикань в колах оперативного постійного струму через послідовно включені розмикаючих і прикінцеві контакти реле в момент перемикання контактів при їх неправильному регулюванні. Починаючи з 1989 року завод-виробник припинив випуск однообмоточних реле, а став випускати Однокатушечний двохобмотувальні реле.

Пропонується для однообмоточних реле РП-8 виробляти ретельну регулювання контактів, щоб не було одночасного замкнутого стану спорогенезів і замикаючих контактів у процесі перемикання реле, або допускається послідовно з контактами встановлювати резистор 510 Ом, 10 Вт У міру отримання нових реле замінювати однообмоточние реле РП-8.

1.4. Циркуляр Ц-04-92 (Е) від 20.07.92 р. "Про контрольному затиску ДТ-24" Відбуваються порушення дії пристроїв РЗА з причини контактного з'єднання у затискачах ДТ-24 через втрату пружинячих властивостей у затискачах арочних шайб. Пропонується перевіряти якість контактів сполук у затискачах ДТ-24 шляхом огляду рядів затискачів і просмикування приєднаних провідників.

1.5.Ціркуляр № Ц-01-94 (Е) від 12.05.94 р. "Про запобігання помилкових спрацьовувань високочастотних захистів ліній 500-1150 кВ ПДЕ 2003 і НД3751 °.

Відзначено випадки "зриву" ОАПВ у момент включення фази з усуваючи КЗ через неправдиве дії ПДЕ 2003 і НД3751. Неправильні спрацьовування є наслідком неідентичності відбуваються на кінцях лінії перехідних процесів в первинному ланцюзі, ТГ, в пристроях компенсації ємнісних струмів, а також в органах маніпуляції цих захистів, що призводить до одиночних коротким "провалів" напруги на виході приймача. Розроблено та випробувано мікроелектронний блок ДБЦ-1, що включається між приймачем і входом високочастотної блокування захисту, який подає протягом 50 мс блокуючий сигнал при появі "провалу" напруги в циклі ОАПВ.

1.6. Циркуляр № Ц-04-94 (Е) від 30.12.94 р. "Про запобігання зайвих дій захистів ДФЗ ліній 110-500 кВ за зовнішніх КЗ"

Відзначено випадки зайвої роботи ДФЗ типу ДФЗ 201, ДФЗ 401, ДФЗ 402, ДФЗ 501, ДФЗ 503 і ДФЗ 504 при зовнішньому КЗ в момент відключення пошкодженого елемента за рахунок появи одиночного короткого імпульсу в

струмі прийому за рахунок неіндектічності перехідного процесу, відмінності характеристик блоку маніпуляції і відмінності ТТ.

Пропонується або автоматично вводити уповільнення на час відключення зовнішнього КЗ, або мати постійне уповільнення.

1.7. Лист департаменту електричних мереж від 02.08.94 № 11-03-17 "Про запобігання пошкодження реле контролю ізоляції в мережах 6-10 кВ".

В електричних мережах 6-10 кВ виникають ферорезонансні процеси при обривах проводів, перегорянні запобіжників, замиканнях на землю, а також при включенні під напругу неіагруженних секцій шин з трансформаторами напруги. При цьому на додатковому обмотці трансформатора напруги виникає напруга нульової послідовності 250-300 В, що призводить до пошкодження реле напруги типу РН-53/60Д, а в ряді випадків і до пожежі на панелі.

Для виключення пошкодження зазначеного реле ОРГРЕС розроблена схема, що підвищує термічну стійкість реле.

Примітка: Детальні вказівки ОРГРЕС наведені в конспекті лекцій М.А.Шабада "Захист від однофазних замикань на землю в мережах 6-35 кВ", вид. ПЕІпк, 1999 р. стор.15.

1.8. Циркуляр № Ц-03-95 (Е) від 30.06.95 р. "Про перевірку кабелів на невозгоранія при дії струму короткого замикання в мережах власних потреб електростанцій"

Скасовано Циркуляром № Ц-02-98 (Е) від 16.03.98 р. (див. далі, п. 1.13).

1.9. Циркуляр № Ц-04-95 (Е) від 20.07.95 р. "Про запобігання відмов реле типу РВ-132"

Якщо реле РВ-132 довго перебуває під напругою, то для забезпечення термічної стійкості реле додатковий опір повинно бути величиною 2,7 кОм, а не 1,6 кОм, як встановлювалося на ряді об'єктів. Якщо встановлювати резистор 1,6 кОм, то через перегрів реле утворюється липка плівка на якорі і його застрявання.

1.10 Циркуляр № Ц-03-96 (Е) від 16.02.96 р. "Про забезпечення надійного живлення кіл оперативного постійного струму другого комплекту панелі захисту ЕПЗ-1636-67/2"

Пропонується закільцювати подачу "плюса" оперативного струму на реле другого комплекту ЕПЗ-1636-67/2

1.11 Циркуляр № Ц-02-96 (Е) від 19.02.96 р. "Про впровадження експериментальних методів перевірки струмів КЗ і захисних характеристик автоматичних вимикачів приєднань 0,4 кВ електростанцій та підстанцій."

Розрахункові методи визначення струмів КЗ в ряді випадків істотно завищують реальні значення струмів в 1,5 рази і більше, а спеціалізована

апаратура для перевірки АВ з великими струмами спрацьовування до останнього часу були відсутні.

Для експериментального визначення струмів КЗ і перевірки захисних характеристик АВ розроблено випробувальний пристрій серії "Сатурн", серійно випускається НВФ "Радіус". Департамент науки і техніки рекомендує використовувати пристрої серії "Сатурн". Заявки на отримання випробувальних пристроїв "Сатурн" і навчання персоналу підприємств направляти в АТ "Фірма ОРГРЕС" за адресою: 105023, Москва, Семенівський пров., Д. 15.

Увага! На кафедрі РЗА ПЕІпк є програма для ПК Розрахунки струмів КЗ, перевірка кабелів і захисних апаратів в кабельних мережах 0,4 кВ і на трансформаторах 6 (10) / 0,4 кВ на електростанціях і промпідприємствах "(з урахуванням ГОСТ 28249-93 ).

Слухачі також мають можливість ознайомитися з "Комплектом для випробування первинним струмом расцепителей автоматичних вимикачів змінного струму" (максим, випробувальний. Струм 10 кА) і з "малогабаритне комплектом для випробування первинним струмом расцепителей автоматичних вимикачів змінного струму з регулятором РТ-2048 М" (максим , випробувальний. струм до 1 кА), які випускаються в С-Петербурзі Асоціацією налагоджувальних організацій з електроустаткування і систем управління, (телефон для довідок:

(812) 262-46-76. факс: (812) 262-41-58).

1.12 Циркуляр № Ц-01-97 (Е) від 19.02.97 р. "Про запобігання помилкових спрацьовувань захисту типу ЗЗГ-1 від замикань на землю в обмотці статора генератора"

Хибна робота ЗЗГ-1 через втрати ємності (висиханні) електролітичних конденсаторів С4 і С 17 в БОС і в БТГ, які служать для введення тимчасової затримки на спрацьовування (відбудова від спрацьовування при подачі напруги живлення t S 50 мс). Наказується замінити електролітичні конденсатори на неелектричні або більш надійні електролітичні (наприклад, танталові) тієї ж ємності і ввести затримку часу відключення від блоку третьої гармоніки 0,5 с.

1.13. Циркуляр № Ц-02-98 (Е) від 16.03.98 р. "Про перевірку кабелів на невозгоранія при дії струму короткого замикання"

Визначає методику перевірки за умовами невозгоранія силових кабелів напругою до 10 кВ для запобігання пожеж у кабельних господарствах електростанцій внаслідок нагрівання струмопровідних жил кабелів до температур, при яких відбувалися розриви оболонок і руйнування кінцевих заправлень із загорянням кабелів.

Пропонується перевіряти силові кабелі за умовами невозгоранія при КЗ на початку кабельної лінії і при дії резервних захистів. При отриманні розрахункових значень температур вище розрахункових температур, зазначених в таблиці для різних типів кабелів, необхідно передбачити зміни уставок захистів, заміну захистів швидкодіючими, зміни схеми живлення. Після кожного впливу струмів КЗ виконувати розрахунок температури

струмопровідних жил кабелів, по яких можна буде робити висновок про придатність кабелів до подальшої експлуатації. У додатку дана методика визначення температури нагрівання жил кабелів струмом КЗ.

2. Інформаційні листи

2.1 Інформаційний лист № 1-94 "Про новий проміжному реле типу РЕЛ-25".

Інформаційний лист № 5-91 "Про схеми захистів і автоматів ПС

2.2 Інформаційний лист № 3-95 "Про впровадження методів перевірки захисних характеристик автоматичних вимикачів приєднань 220 постійного струму електростанцій і підстанцій змінним струмом"

Пропонується перевіряти автомати постійного струму випробувальними установками змінного струму серії "Сатурн-М" (див. вище п.1.11).

2.3. Інформаційний лист ІП-1-96 Е "Про вдосконалення ближнього і далекого резервування роботи пристроїв РЗА розподільних мереж 6-110 кВ".

Збільшилася кількість відмов основних захистів або короткозамикачів, відокремлювачів, особливо на тупикових підстанціях напругою 6-110 кВ, і як наслідок - число ушкоджень силових трансформаторів.

Пропонується:

1. На ПС з короткозамикачами і віддільниками при спрацьовуванні захистів трансформатора та відмову у включенні короткозамикача виконати дію захистів на відключення отделителя.

2. Розділити оперативні ланцюга отделителя і короткозамикача.

3. Для ПС 110-220 кВ з перемінним оперативним струмом провести реконструкцію схем РЗА і управління відповідно з роботами Московського інституту "Енергомережпроект".

4. У КРУ 6-10 кВ встановлювати швидкодіючу захист від дугових коротких замикань усередині шаф осередків. У разі неможливості встановлення цих захистів встановлювати струмові захисту шин.

5. Для забезпечення більш повного далекого резервування захистів трансформаторів встановлювати на головному кінці ПЛ-6-110 кВ, що працюють в радіальному режимі, пристрої далекого резервування УДР АХ-94.2 (в додатку дані технічні характеристики пристрою).

6. Для забезпечення ближнього резервування захистів трансформаторів встановлювати додаткову максимальний струмовий захист типу РТЗТ-01 (в додатку дані технічні характеристики РТЗТ-01).

Примітка: 1. з питань виконання далекого резервування на ПЛ-110 кВ є матеріали з розрахунку уставок БРЕ-2801 (на кафедрі РЗА

ПЕІпк) і по "Адаптивної захисту Бреслер-0301" (НВП "Бреслер", 428015, м. Чебоксари, Московський пр. 15 / В).

2. по дугового захисту КРУ 6 (10) кВ див. журнал "Енергетик" № 7/99, стор 19-21, а також опис оптичної дугового захисту ABB "The Arc Protection System * приведені в Додатках.

2.4. Інформаційний лист ІП-07-97 (Е) 'Про новий генераторі технічної частоти ГТЧ-ЗМ ".

Підприємством Спецпріборенерго м. Москва освоєно виробництво нового генератора технічної частоти типу ГТЧ-ЗМ з вихідною потужністю 80 ВА, плавним регулюванням вихідної напруги від 10 до 150 В, з межею частот 25-60 Гц, з можливістю генерування напруги основної частоти з вмістом 3-й , 5-й, і 9-й гармонік з різними амплітудами.

2.5. Інформаційний лист ІП-08-97 (Е) "Про запровадження в експлуатацію мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та автоматики БМРЗ і БМАЧР"

У НТЦ "Механотроніка" на базі АТ "Ленінградський електромеханічний завод" та АТ "Електронмаш" освоєно виробництво перших вітчизняних мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та автоматики типу БМРЗ і БМАЧР.

Блок БМРЗ є багатофункціональним пристроєм, що виконує функції релейного захисту, автоматики, вимірювання, осцилографування, реєстрації, управління та контролю приєднань 6-10 кВ.

Блок БМАЧР виконує функції автоматики частотного розвантаження і повторного включення за алгоритмами АЧР1, АЧР2, АЧРС і ЧАПВ.

Обидва пристрої мають два пакети значень уставок з можливістю переходу від одного пакету до іншого за зовнішнім сигналом.

Дирекція з науково-технічної політики РАО "ЄЕС Росії" рекомендує проектним інститутам і енергосистемам при виконанні проектів застосовувати пристрої БМРЗ і БМАЧР, а щітостроітельним заводам комплектувати ними осередку КРУ і КРУЗ.

Примітка: з пристроями БМРЗ та іншою продукцією НТЦ "Механотроніка" можна ознайомитися і отримати необхідну інформацію на кафедрі РЗА ПЕІпк, а також в НТЦ "Механотроніка" (тел. (812) 130-59-07, факс:

(812) 142-03-36) - див. Додатки.

2.6. Інформаційний лист ІП-09-97 (Е) "Про запровадження автоматизований-них установок для перевірки пристроїв релейного захисту та автоматики".

НВП "Динаміка" м. Чебоксари випускає випробувальну систему "Реле-томограф", яка в поєднанні з персональним комп'ютером і пакетом програм дозволяє автоматизувати процес перевірки.

Увага! На кафедрі РЗА ПЕІпк є пристрої РЕТОМ і проводяться заняття з їх вивчення та використання для перевірки різних пристроїв РЗ.

2.7. Інформаційний лист ІП-14-97 (Е) "Про виконання п. 5.4.18 ПТЕ 15-го видання"

Пунктом 5.4.18 ПТЕ 15-го видання передбачається захист електромагнітів управління приводів вимикачів від тривалого протікання струму.

Дирекція з науково-технічної політики РАО "ЄЕС Росії" роз'яснює, що вимоги цього пункту поширюються на перебувають в експлуатації схеми, де типовими рішеннями при проектуванні була передбачена захист електромагнітів управління від тривалого протікання струму. Необхідно враховувати при новому проектуванні та проведенні робіт з реконструкції та модернізації схем управління вимикачами.

2.8. Інформаційний лист ІП-03-98 (Е) "Про виключенні селективного захисту від замикання на землю в обмотці статора турбогенераторів, що працюють на збірках шини".

В АТ "ВНІІЕ" розроблений блок захисту турбогенераторів від однофазних і подвійних замикань на землю в ланцюзі статора генератора типу ЗГНП для генераторів, що працюють на шини, що не вимагає встановлення трансформаторів струму нульової послідовності типу ТНПШ або ТНС. БЛОК ЗГНП чутливий не тільки до стійким замикань на землю, а й до повторно-короткочасним замикань. Блок захисту підключається до т.зв., зібраному в розімкнутий трикутник (ЗКО) і в нульовий провід диференціальної захисту генератора.

Примітка: див навчальний посібник М.А. Шабада "Захист генераторів малої та середньої потужності", вид. ПЕІпк, 1999 р., стор 32-35.

2.9. Інформаційний лист ІП-04-98 (Е) "Про запровадження в експлуатацію апаратури передачі команд протиаварійної автоматики (ПА) типу АКАП-В на базі мікропроцесорної техніки"

АКАП-8 призначений для передачі 8/16/24/32 команд автоматики і релейного захисту по провідних лініях в смузі частот стандартного телефонного каналу 0,3-3,4 кГц і високочастотному каналу в діапазоні 36-600 кГц. Апаратура АКАП-В виконана на сучасній елементній базі, що дозволяє застосовувати цифрову обробку сигналів.

З питань замовлення апаратури та отримання детальної інформації звертатися в ТОО Ураленергосервіс: 620219, Єкатеринбург, ГСП913, вул. Толмачева.6.

Департаментом науки і техніки РАО "ЄЕС Росії 'спільно з низкою організацій розроблені" Загальні технічні вимоги до мікропроцесорних пристроїв захисту та автоматики енергосистем "РД 34.35.310-97 і до цих технічним вимогам випущено зміна № 1 про допустимість реєстрації з точністю не більше 2 мс (замість раніше заданої точності до 1 мс)

3. Дефекти і несправності релейної апаратури, наведені в "Збірнику анотацій інформаційних листів" ЦДУ ЄЕС Росії.

У 1998 році службою релейного захисту ЦДУЕЕС Росії був випущений "Збірник анотацій інформаційних листів", в якому дається коротка анотація більш ніж 250 вказівок та інформаційних листів енергосистем Росії за 1988-1996 р. р. Малий обсяг збірника (близько 100 сторінок) не дозволив викласти конкретні заходи, прийняті для підвищення надійності роботи пристроїв РЗА, докладно описати виявлені дефекти і несправності апаратури і заходи щодо їх усунення. Тому нижче наведено лише перелік виявлених дефектів і несправностей, а в дужках вказані енергосистеми, в яких цей дефект виявлений і рік випуску відповідного листа з рекомендаціями.

Реле тонові серії РТ-81. Реле струму РТ 81 з одним розмикальним контактом у схемах дешунтуванням КО можуть відмовити при великих токах КЗ через вібрацію контактів. Пропонується використовувати захист в заводському виконанні при токах, що не перевищують 30 А / Вт. При великих токах замінювати реле РТ-81 на реле іншого типу (Тверьенерго, 1991)

Реле струмові типу РТЗ-51. Неодноразові випадки помилкової роботи реле за перешкод, викликаних комутаціями в мережі постійного струму, а також при знятті і подальшої подачі оперативного струму. Пропонується включення конденсатора ємністю 0,01-0,05 мкФ на затискачі живлення реле оперативним струмом, або уповільнення спрацьовування реле до 100-140 мс включенням конденсатора ємністю 50-100 мкФ між базою і еммітером вихідного транзистора (Узбекенерго, 1991 р)

Проміжне реле серій РП-210, РП-220. Реле серій РП-210, РП-220 може залипати через розплющування мідної пластинки в зазорі між якорем і переднім керном осердя при багаторазових спрацюваннях. Пропонується при планових перевірках перевіряти зазори у всіх реле цих серій (Невинномисська ГРЕС, 1995 р.)

Проміжне реле типу РПУ-4. Відмічені неодноразові поломки пластмасового упору обмежувача ходу якоря реле РПУ-4 виробництва заводу "Армелектроаппарат" через втрату міцності в процесі старіння. Пропонується пластмасовий упор замінити на металевий від реле типу РП-23 (Чебоксарська ГЕС, 1992 р.)

Реле часу серії РВ-100. Відзначається можливість заклинювання сердечника реле після тривалого перебування під напругою (Тверьенерго, 1991 р.)

Реле часу типі РВ-01. Відзначено випадки спрацювання реле РВ-01 на постійному оперативному струмі без витримки часу, якщо перед подачею на його вхід напруги на цьому вході є змінна або постійна перешкода, напруга якої перевищує 810 В при уставках реле на початку шкали і трохи більшу величину при уставках в середині або в кінці шкали. Для усунення дефекту пропонуються конкретні заходи, в тому числі

шунтіровка входу реле резистором. Дефект підтверджений заводом-виробником АТ "ЧЕАЗ" і за інформацією заводу в 1991 році розпочато випуск модернізованих реле РВ-01, що не має зазначеного дефекту. (НТЦ "Центратомтехенерго", 1992).

Реле часу типу ПС-10. Мається дефект, який полягає в тому, що реле не повертається через недостатнє моменту поворотної пружини на барабані реле при уставках, близьких до гарантованим заводом мінімальним уставками. Пропонуються заходи, пов'язані з вибором конкретної уставки залежно від модифікації реле часу (Іркутськенерго, 1992 р.).

Автомат АП-50. Відзначається мимовільне відключення автомата АП-50. Пропонується додатково до існуючих перевіркам за діючими методичними вказівками додатково перевіряти і регулювати механічну частину автомата і його налаштування (Курскенерго 1989р.) • '

Струмові випробувальні блоки БІ-4, БИ-6. Відзначається, що через дефекти перемичок можливо закорачивание струмових ланцюгів в бік реле захисту (Узбекенерго, 1989 р.) Порушення ізоляції всередині корпусу випробувального блоку і відсмоктування струму (при знятій кришці) у ланцюзі ремонтованого вимикача і зайве спрацьовування диференційного захисту шин (Кіргізенерго, 1989 р.). При операціях з блоками в струмових ланцюгах діфзащіта з реле типу ДЗТ-21, що має струм спрацьовування менше номінального струму силового трансформатора, при перекладі на обхідний вимикач, може хибно спрацювати через короткочасного шунтування струмових ланцюгів (Узбекенерго, 1989).

Блоки живлення типу БП-180. Мали випадки зриву інвертування блоків живлення типу БП-180 через поганий охолодження силових тиристорів. Пропонується установка алюмінієвих радіаторів (Донбасенерго, 1992 р.).

Трансформатори напруги. При включенні під напругу лінії електропередачі 500 кВ з трансформатором напруги на лінії можуть відключатися автомати у вторинних ланцюгах трансформатора напруги через кидків струму намагнічування автотрансформаторів, що використовуються в схемах дистанційних захистів для регулювання уставок (автомати з номінальним струмом 6,3 А і уставкою відсічення 3,5 номінального струму). Автомати з такими уставками можуть відключатися і при знятті напруги з лінії через розряду ємності лінії через трансформатори напруги. (АТ Дальні передачі, 1993 р.)

Диференціальні захисту трансформаторів Диференційна-ні захисту трансформаторів з двома трансформаторами струму і з двома реле на стороні нижчої напруги мають недолік: при замиканні на землю фази без трансформатора струму на виводах нижчої напруги і появі другої "землі" на іншій фазі поза зоною дії діфзащіти, діфзащіта відмовляє. Пропонується установка третього трансформатора струму і виконання діфзащіти з трьома реле (Молденерго, 1988 р.)

Для підвищення надійності робіт захистів трансформаторів короткозамикачем та віддільником пропонується при відмові у відключенні короткозамикача направляти дію захистів на відключення отделителя (ряд енергосистем), встановлювати на стороні вищої (живлячої

напруги) резервну захист від трифазних коротких замикань в однофазному виконанні на базі реле PTB-1V з дією на відключення отделителя (Калініненерго, 1989 р.), для підстанції з перемінним оперативним струмом можна встановлювати реле струму типу РТ-40 / р (з внутрішньої переробкою ), реле часу змінного струму і батарею конденсаторів (Курскенерго, 1989 р.). Див вище ІП-1 -96 (Е) - стор.7.

Запобігання пошкодження трансформатора із заземленою нейтраллю для тупикових підстанцій при короткому замиканні з обривом у бік харчування (при цьому трансформатор виявився однією фазою пов'язаний з коротким замиканням на лінії, а іншими фазами по проводах цієї ж лінії-з мережею живлення). У цьому режимі по трансформатору може протікати струм у кілька разів більше номінального, а захисту лінії й захист трансформатора нечутливі. Для запобігання пошкодження трансформатора пропонується на живильної лінії монтаж додаткової чутливої ​​ненаправленої максимального струмового захисту нульової послідовності і монтаж земляного захисту в нейтралі трансформатора (або на фільтр струму нульової послідовності) з дією на включення короткозамикача і з більшою витримкою часу на відключення отделителя (Донбаосенерго, 1993 р ., Мосенерго, 1988 р.).

Виявлено помилку в заводській монтажною схемою діфзащіти з реле типу ДЗТ-21 і ДЗТ-23 в ланцюзі гальмування від приставки додаткового гальмування типу ПТ-1. Приставки додаткового гальмування в ланцюгах фаз В і С підключені неправильно, що призводить не до збільшення гальмування, а до його виключення (ОДУ України, 1989 р.)

Диференціальні захисту шин. Відзначаються відмови захистів шин ДЗШТ через збільшення опору котушки рамки магнітоелектричного реле типу М-237/055 (Хабаровскенерго, 1991 р.).

Для диференціальних захистів шин типу ДЗШТ рекомендується при виборі уставок приймати коефіцієнт гальмування не нижче 0,4 з подальшою перевіркою чутливості захисту у відповідності з інструкцією (ОДУ Середньої Волги, 1992 р.)

На панелях ПДЕ-2006 (ДЗШ) виявлено спрацьовування захисту при подачі на панель оперативного струму через заводський дефект - неправильне виконання друкованого монтажу деяких плат модулів МР-201 і розкиду параметрів деяких резисторів і ємностей (ОДУ України, 1990 р.)

У захистах шин з різними коефіцієнтами трансформації трансформаторів струму при зовнішньому неповнофазному режимі через появу струму в загальному нульовому проводі струмових ланцюгів відбулося спрацьовування пристрою контролю справності струмових ланцюгів і висновок діфзащіти з роботи. Пропонується виконати включення різного числа витків струмового реле контролю в розділені нульові дроти ланцюгів захисту (ВЕО "Дальні передачі", 1993р.).

Захист від замикання на землю в обмотці статора генераторів, що працюють у блоці з трансформатором типу БРЕ 1301.01 і ЗЗГ-1 Відзначаються з випадки помилкового дії захисту типу БРЕ 1301.01 або ЗЗГ-1 при відключенні автомата в ланцюгах "разомкнутого трикутника" трансформатора

напруги генератора через попадання напруги на захист через ланцюги КРБ -12 дистанційного захисту блоку, включеної на той же трансформатор напруги. Пропонується харчування ланцюгів напруги дистанційного захисту блоку на інший трансформатор напруги (Мосенерго, 1992 р.).

Відзначаються помилкові спрацьовування захисту ЗЗГ-1 через спрацювання органу третьої гармоніки від перешкод, що виникають при комутаціях в прилеглій мережі. Пропонується виконати витримку часу на відключення від органу третьої гармоніки 0,5 с (ДУ ЄЕС Росії, 1996 р.).

Диференційний захист ліній типу ДЗЛ-1. Для забезпечення відключення ліній з протилежного боку при відмові вимикача при короткому замиканні на шинах пропонується підривати з'єднувальні дроти захисту ДЗЛ за допомогою реле РПГ-9, у зв'язку з тим, що геркони надійно коммутіруют ланцюга з малими величинами напруги на контактах (Мосенерго, 1990р.)

Захист ДЗЛ може хибно працювати від струмів перехідного процесу при пошкодженні сполучних проводів. Пропонується включити контакти пускових реле струму і напруги паралельно первинній обмотці трансформатора ЦІ (Лененерго, 1989 р.).

Після ремонту з'єднувальних проводів захист ДЗЛ може тривало залишатися виведеної з роботи через відсутність релейного персоналу. Пропонується оцінити правильність відключення з'єднувальних проводів черговим персоналом з поведінки поляризованого реле 1ПР2 схеми контролю і за показаннями приладу в пристрої контролю з'єднувальних проводів (Лененерго, 1988 р.).

Діфференціальнофазная захист типу ДФЗ. Відбулася відмова захисту типу ДФЗ-за високого рівня перешкод у високочастотному каналі через перекриття іскрових проміжків на грозотроса. Пропонується уважно аналізувати всі випадки перешкод у високочастотному каналі (Вінніцазнерго, 1991 р.).

Відзначаються випадки зайвого відключення ліній від захистів ДФЗ-201 і ДФЗ-504 при віддалених зовнішніх коротких замиканнях, коли поляризоване реле 1-2ПР знаходиться на межі спрацьовування і іскріння на замикає контакті викликає появу перешкоди в ланцюзі зупину високочастотного передавача з появою шпаруватості В.Ч. сигналу. Пропонується в захистах ДФЗ-201 не використовувати безінерційний пуск, в захистах ДФЗ-504, де необхідний безінерційний пуск, підключати іскрогасні RC контур паралельно замикає контакти реле 1-2ПР (Донбасенерго, 1991 р.).

При знятті оперативного струму одночасно з релейного частини ДФЗ і з приймача-сигналізація зняття оперативного струму не працює (сигнальне реле контролю напруження ламп знеструмлено), що призводить до зайвої роботі ДФЗ з протилежного боку лінії електропередачі. Пропонуються нескладні зміни в ланцюгах захисту або в зовнішніх ланцюгах живлення оперативним струмом (Мосенерго, 1991 р.).

Відзначено ряд випадків зайвих спрацьовувань захистів ДФЗ, укомплектованих прийомопередавачами типу АВЗК-80, через провали В.Ч. сигналу на лінійному виході приймача-, появи імпульсів струму прийому в органі порівняння фаз. Пропонується встановлювати діоди і

резистори паралельно обмоткам реле постійного струму і встановити конденсатори на затискачах АВЗК-80 (Мосенерго, 1993р.).

Комплексний захист ліній типу ЕПЗ-1636 У зв'язку з дефектом нуль-індикаторів, магнітоелектричних реле дистанційних органів, ряд енергосистем пропонує схеми контролю положення магнітоелектричних реле і нуль-індикаторів (Лененерго, Белглавенерго та ін)

Помічені випадки зайвих спрацьовувань першого ступеня дистанційного захисту ДЗ-2 в комплекті ЕПЗ-1636 при близьких трифазних КЗ "за спиною" на лініях, що працюють в тупиковій режимі, через наведеної напруги або аперіодичної складової в ланцюзі робочого контуру (Донбасенерго, 1989 р. ).

Відзначені збої в роботі блоку живлення з транзисторами КГ 814 Г через зниження напруги і появи комутаційних перешкод у ланцюгах постійного струму в момент включення масляних вимикачів типу У-220. Пропонується включити конденсатори в паралель зі стабілітронами блоку живлення (Архенерго, 1981 р.)

Вихідна проміжне реле може "замкнути" після відключення лінії по ланцюгу автоматичного прискорення (обхідна зв'язок) для захистів, що мають у колах постійного струму резистори К7 і К8 (Мосенерго, 1992 р.)

Дефеет в монтажі підведення змінної напруги полягає в тому, що напруга спадає на дві поруч розташовані клеми з перемичкою між ними з боку кабелю. Через нижню клему подається напруга до реле КРС-1 (3 зона), а через верхню - до решти пристроїв, в тому числі і до блокування при несправності ланцюгів напруги. При порушенні ланцюга на нижній клеми спрацьовує помилково захист. Пропонується інше підключення зовнішніх і внутрішніх ланцюгів напруги. (Рязаньенерго, 1989 р.).

При однофазному короткому замиканні блокування при коливаннях виводить з роботи швидкодіючі щаблі дистанційного захисту і при подальшому переході пошкодження в междуфазовая дистанційна захист буде працювати з великою витримкою часу або працюватимуть зайво дистанційні захисту суміжних ліній. Пропонується залишати введеними швидкодіючі щаблі дистанційного захисту на весь час існування несиметрії, потрібно переробка блокування при коливаннях (Донбасенерго », 1995 р. Лененерго, 1987 р.).

При виникненні однофазного короткого замикання в межах дії першої зони дистанційного захисту з подальшим переходом у междуфазовая пошкодження через час перемикання з першої зони на другу, пошкодження буде відключатися з витримкою часу другої зони з можливістю зайвого дії других дистанційних захистів суміжних приєднань. Пропонується перемикання на другу зону виконувати з тією ж витримкою часу, що і час спрацьовування другої зони дистанційного захисту (Лененерго, 1988 р.).

Дистанційне реле типу БРЕ 2801. Мали випадки помилкової роботи реле при зниженні постійного оперативного струму. Пропонується встановити стабілітрони типу Д 814 А в блоці вихідних реле типу Р1110, АТ "ЧЕАЗ" підтвердив наявність цього дефекту і почав випуск модернізованих реле (Рязаньенерго, 1992 р., Мосенерго, 1992 р.)

Панелі захисту і автоматики ПДЕ-2000. При випробуванні АВР блоку живлення панелі ПДЕ-2003 може відбуватися помилкове спрацьовування захисту. Запропоновано заходи щодо запобігання помилкової роботи. До виконання заходів всі операції з переключення ланцюгів живлення захисту постійним оперативним струмом виробляти з висновком захисту з роботи (ОДУ Уралу 1990р.).

При однофазному КЗ і відключенні пошкодженої фази в момент повернення захисту і реле пуску ПРВВ з'явилася перешкода в ланцюгах пуску ПРВВ "здорових" фаз і помилкове спрацьовування ПРВВ через помилку в заводському монтажі модуля логіки панелі ПДЕ-2005. Спрацювання ПРВВ сталося внаслідок того, що затримка на спрацювання модуля логіки була виключена через уповільнення на повернення елементу! ВВ схеми ПРВВ. ("Укренерго", 1993 р.).

Захист типу ПДЕ-2006 спрацьовує помилково при знятті харчування, якщо у складі навантаження, крім захисту ПДЕ-2006, є навантаження з великою індуктивністю, що призводить до зміни полярності залишкової напруги і спрацьовування реле Р2 в модулі приймальних реле. Пропонується шунтіровка пристрої з великою індуктивністю з метою підвищення завадостійкості реле контролю РК в модулі МК-203. Пропонується загрубеть за часом спрацьовування прийомні реле до 5-10 мс в ланцюгах, що працюють без підтверджуючих сигналів.

В інформаційному листі служба РЗ і А ЦДУ ЄЕС Росії від 15 липня 1994 р. № 84 дано рекомендації щодо запобігання помилкових дій захисту ПДЕ-2003 за перешкод як у первинних ланцюгах, так і в колах оперативного постійного струму.

Пристрій резервування при відмові вимикачів (ПРВВ). Відзначається дефект схеми з рис. 5 "Керівних вказівок з релейного захисту. Випуск 5. Пристрої резервування при відмові вимикачів 35-500 кВ" вид. Енергія 1966 р., що полягає в помилковому відключенні обох систем шин при КЗ між вимикачем і трансформатором струму в зоні ДЗШ. (Дальенерго, 1993р.).

АВР. Відзначається відмова АВР секційних вимикачів 35 і 10 кВ через дефект типовий РЗА комірок КРУ типу К-47 (схема ОГК.366.601 ex.) - Ланцюг вихідного реле АВР розривається блок-контактом вступного вимикача при його відключенні. Пропонується виключити зі схеми вказівок блок-контакт (Івенерго, 1988, Рязаньенерго, 1992 р.)

АПВ. Відзначаються численні відмови АПВ по відсутності напруги на лінії через пошкодження контактів реле контролю напруги (ШОН) внаслідок сильної вібрації контактів. Дано рекомендації щодо усунення шляхом переведення цих реле на випрямлена напруга (Лененерго, 1987 р.), або зміною схеми включення цього реле (ВО "Дальні електропередачі", 1989 р.).

Якщо на лінії встановлено реле дворазового дії типу РПВ-258 і використовується тільки перший цикл, а на вхід другого циклу дається команда на розряд конденсатора і витримки часу першого і другого циклів встановлені однаковими, то відбувається відмова АПВ першого циклу внаслідок

освіти розряду конденсатора першого циклу через обидва контакту реле часу, обмотки Блинкер і резистор R5 (Лененерго, 1990 р.).

АЧР. Відзначаються випадки "клевков" контактів вихідного реле типу РЧ-1 при подачі оперативного струму (Смоленськенерго, 1988 р.), невдалий монтаж одного з діодів реле РЧ-1 випуску після 1979 р., зміщення якого в просторі може приводити або до спрацьовування вихідного реле, або по появі "землі" на постійному струмі (Яренерго, 1987 р.).

Виявлено дефект схеми блокування АЧР за допомогою реле напряму потужності - після дії АЧР на відключення трансформатора реле напряму потужності повертається, що приводить до повернення схеми АЧР з подальшим включенням від ЧАПВ, повторному дії АЧР і т.д. (Рязаньзнерго, 1991 р.).

Схеми управління вимикачами. Для запобігання відмови АПВ вимикачів ММО-110 через те, що не заведена включающаяся пружина, пропонується виконати сигналізацію незаведенном положення пружини (Калініненерго, 1989р.)

Можливо багаторазове включення від АПВ вимикачів типу ММО з пружинним приводом через те, що конденсатор в реле РПВ-58 встигає зарядитися за час заводу пружини, тому що живлення котушки реле РПО заведено через контакт реле готовності приводу. Пропонується встановити другу реле РПО, що працює тільки від блок - контакту вимикача і пуск АПВ здійснювати від цього реле (Лененерго, 1985 р., Мосенерго, 1989 р.).

Виявлено нестачу типової схеми управління масляним вимикачем вводів (НН і СН) понижуючих трансформаторів на підстанціях з постійним оперативним струмом, що полягає в тому, що при відключенні вводу від максимального струмового захисту відбувається послідовна робота АПВ введення, а після неуспішного АПВ і АВР СВ (Тверьенерго, 1991 р.).

Для запобігання самовільного включення вимикача зупиненого генератора пропонується розвести по різних кабелях ланцюга "плюса" і "мінуса" до соленоїда включення і після відключення вимикача знімати "плюс" з ланцюга включення (ПО Атомтехенерго, 1992 р., Лененерго, 1992 р.)

Недолік схем управління малооб'ємними вимикачами ВМТ-110, 220 кВ з приводом ППРк полягає в тому, що ланцюг котушки електромагніта включення замикається без контролю заведеного положення включають пружин приводу, що може призвести до пошкодження котушок електромагнітів включення - пропонується змінити ланцюга управління (Туленерго, 1992 р .).

ВАЗП-380/260-40/80. Відзначається відсутність сигналізації аварійного відключення автомата (не передбачено заводом виробником), що може призвести до глибокого розряду акумуляторної батареї - пропонується виконати таку сигналізацію (Донбасенерго, 1991 р.).

Високочастотний приймач типу АВЗК-80. Відзначається, що на час зникнення змінної напруги живлення пристрою автоматичного контролю високочастотного каналу АК-80 відбувається пуск В.Ч. передавача з подачею в лінії неманіпулірованного сигналу, можлива відмова захисту ДФЗ у момент включення від АПВ на близьке КЗ або зайва висновок з дії захисту при відключенні зовнішнього близького короткого замикання через глибокої посадки напруги. Пропонується перевести живлення АК-80 на трансформатор власних нужч, крім того, провести зміни в ланцюзі струму прийому для усунення відмов захисту (Краснодаренерго, 1989 р.).

Руйнуються стабілітрони в блоці реостатів - пропонується встановлення алюмінієвих радіаторів (Мосенерго, 1989 р., Астраханьенерго, 1995 р.)

Виявлено можливість згоряння запобіжників АК-80 при знятті і подальшої подачі живлячої змінної напруги (Рязаньенерго 1988 р., Донбасенерго, 1991 р. та ін.)

Для виключення помилкового сигналу пуску В.Ч. передавача при роботі автоконтролю АК-80 пропонується зміна схеми сигналу захисту, яка працює при появі несиметрії. (Яренерго, 1988 р., Лененерго 1983 р.)

Відзначаються випадки пошкодження апаратури АВЗК-80 через перенапруг при операціях з роз'єднувачами 500 кВ, ці ж операції викликали помилкові висновки з роботи захисту ДФЗ пристроєм контролю АК-80. Пропонується змінити частину монтажу ланцюгів АВЗК-80 і ланцюгів межоу А83К-80 і АК-80, В.Ч. кабель підключити безпосередньо до зовнішніх затискачем АВЗК-80, підключити блокуючий конденсатор між входами змінної напруги АК-80 (Мосенерго, 1988 р.), включити на вході АВЗК-80 по шість стабілітронів Д816Г (Мосенерго, 1988 р.) по два стабілітрона Д817Г ( Лененерго, 1992 р.).

Високочастотний апаратура каналів автоматики АНКА-АВПА. Відзначаються випадки пошкодження апаратури АВПА через перенапруг. Пропонується в вихідних ланцюгах передавачів і приймачів АВПА установка по шість стабілітронів Д816Г (Мосенерго, 1988 р.) або паралельно вторинної обмотці вхідного трансформатора приймача АВПА ланцюжок стабілітронів (Донбасенерго, 1922 р.).

Мали місце випадки, коли при пробої вихідного транзистора в блоці "УЗ", спрацьовував захист від пробою і виводила приймач АНКА з роботи. Але при подальшому зняття і подачі живлення на приймач і натисканні кнопки * пуск 'спрацьовувало вихідне реле приймача через ушкоджений транзистор. Пропонується змінити монтаж ланцюгів пуску з додатковою установкою одного діода і одного транзистора. При прийомі команд протиаварійної автоматики неодноразово відбувалися випадки спрацьовування сигналізації "Несправність-2" - пропонується замінити два конденсатори на керамічний типу К-10 або КМ-5 (Іркугскенерго, 1991 р.)

Невдалий монтаж плат "УПР-1" ("УПР-2") приймачів АНКА-14 (погіршення междудорожечной ізоляції друкованої плати) приводив до помилкового спрацьовування приймачів АНКА. (ОДУ Сибіру, ​​1994 р.).

Аналіз ненапрямлених дій і дефектів апаратури АНКА-АВПА, що стався в Іркугскенерго, зроблений в інформаційному листі Іркугскенерго "20-45/89 від 02.06.89 р.

Апаратура високочастотних каналів. Відзначено численні пробої ізоляції котушок індуктивності на елементах налаштування загороджувачів ВЗ-2000, пропонується змінити конструкцію елементів настройки (ОДУ України, 1990 р.).

Спостерігаються випадки перекриття дугою до 60% витків реакторів загороджувачів. Рекомендується залежно від величини струмів короткого замикання замінити розрядники типу РВС-15 на розрядник типу РВО-10 (ВО "Дальні передачі", 1990 р.) Відмічені перекриття іскрових проміжків на грозотроса, що викликає високий рівень високочастотних перешкод (Вінницяенерго, 1991 р. ).

Пошкоджуються елементи налаштування Ену-0, 5 в Загороджувач ВЗ-1250-0, 5 із-за пробою повітряного проміжку між нижньою частиною електрода розрядника, розташованого усередині Ену-0, 5 і гвинтом кріплення "дихального" отвори (Ростовенерго, 1992 р.)

Відзначається неприпустимість використання розрядника Р-350 на кабельному вході фільтра приєднання типу ФПМ за умовами роботи РЗ і ПА, а також низька робоча напруга конденсатора К72-П6 на кабельній обмотці ФПМ. Запропоновано заходи (ОДУ Уралу, 1990 р.).
Додатки

Всеросійська нарада з релейного захисту та автоматики

Білотіла А. К., канд. техн. наук / РАО "ЄЕС Росії" ("Ел. станції" 12/99)

У Чебоксарах, де традиційно зосереджено виробництво пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА), в період 17-20 травня 1999 р пройшла нарада за темою "Сучасний стан та вдосконалення РЗА для забезпечення надійної роботи ЄЕС Росії". Нарада було організовано Департаментом стратегії розвитку та науково-технічної політики РАО "ЄЕС Росії", Центром РЗА РАО "ЄЕС Росії" і Чебоксарським центром РЗА.

Метою наради було підвести основні підсумки експлуатації релейного захисту та автоматики, головним чином на мікроелектронної елементної базі, оцінити ефективність їх впровадження, намітити заходи щодо підвищення надійності експлуатованих і якості виготовлення випускаються пристроїв РЗА; розглянути досвід впровадження мікропроцесорних пристроїв РЗА, питання технічного переозброєння діючих і оснащення пристроями РЗА нововведених об'єктів, забезпечення електромагнітної сумісності пристроїв, спрямованості подальшої роботи розробників і виробників пристроїв РЗА.

У роботі наради взяли участь 132 спеціаліста, що представляють служби РЗА всіх рівнів управління електроенергетики Росії, організації, які розробляють і виробляють пристрої РЗА.

У своїх виступах учасники наради відзначили:

1. На початок 1998р в енергосистемах Росії основну частку знаходяться в експлуатації пристроїв РЗА становили електромеханічні і мікроелектронні пристрої.

Частка мікроелектронних пристроїв релейного захисту та електроавтоматики становила близько 1% загального числа пристроїв, що знаходяться в експлуатації. Відсоток правильної роботи пристроїв РЗА в цілому склав 99,58% мікроелектронних пристроїв - 96,46%. Із загального числа електромеханічних пристроїв РЗА більше 30% експлуатуються понад 25-30 років і підлягають заміні через фізичного і морального зносу.

2. Основним виробником електромеханічних та мікроелектронних пристроїв РЗА по раніше є Чебоксарский електроапаратний завод (ЧЕАЗ).

3. Впровадження мікроелектронних пристроїв дозволило підвищити швидкодію і чутливість захисту, але не дало очікуваних результатів в частині підвищення надійності, зниження трудовитрат на технічне обслуговування і скорочення будівельних обсягів релейних щитів.

4. Підтримка в енергосистемах успішної роботи засобів РЗА на електромеханічної і мікроелектронної елементної базі з необхідним

рівнем надійності в даний час може забезпечуватися тільки за рахунок якісного та своєчасного виконання персоналом великого обсягу технічного обслуговування цих пристроїв. Проте з ряду нових пристроїв РЗА відсутні методичні вказівки з налагодження та технічного обслуговування. Також недостатня оснащеність служб РЗА сучасними випробувальними установками для перевірки пристроїв РЗА.

5. На енергообьектах практично відсутні пристрої для відшукання місця із зниженою ізоляцією в мережі постійного струму без відключення ділянок мережі і, отже, без перерв живлення і комутаційних перешкод, часто призводять до помилкової роботі мікроелектронних пристроїв РЗА.

6. Продовжується впровадження мікропроцесорних пристроїв РЗА як вітчизняного виробництва, так і імпортних, що мають істотні переваги перед електромеханічними і мікроелектронними пристроями. Однак висока вартість сучасних пристроїв РЗА і установок для їх перевірки - одна з причин, що гальмують впровадження мікропроцесорних захистів.

7. У розробці, виробництві та впровадженні мікропроцесорних захистів лідируюче положення зайняли два підприємства:

000 "АББ Реле-Чебоксари", що спеціалізується як на поставках мікропроцесорних пристроїв РЗА, розроблених на базі терміналів фірми АББ, так і пристроїв фірми АББ, адаптованих до російських умов;

НТЦ "Механотроніка", який здійснює розробку, поставку та впровадження вітчизняних мікропроцесорних пристроїв РЗА, що виготовляються на базі підприємств АТ "ЛЕМЗ" і "Електронмаш".

У виступах майже всіх учасників наради звучала теза:

подальше вдосконалення техніки РЗА має йти в основному по шляху створення пристроїв і систем з застосуванням сучасної технології та елементної бази, що враховують вимога мінімальних витрат на обслуговування.

На нараді були вироблені наступні рекомендації:

1. Підприємствам - виробникам, електромеханічних та мікроелектронних пристроїв РЗА на основі інформації про відмови і дефектах розробити заходи щодо вдосконалення перебувають в експлуатації та випускаються пристроїв РЗА.

2. АТ "Фірма ОРГРЕС 'провести узагальнення досвіду експлуатації мікроелектронних пристроїв РЗА в енергосистемах РФ і підготувати інформаційний лист по заходах для підвищення надійності мікроелектронних пристроїв РЗА.

3. Технічна політика в області розробки, виробництва і впровадження пристроїв РЗА повинна проводитися в наступних напрямках:

вдосконалення концепції та ідеології виконання релейного захисту, управління, системи подання інформації та вимірювань з урахуванням російського досвіду, норм і технічних рішень;
подальший розвиток розробок і виробництва мікропроцесорних пристроїв РЗА із збільшенням частки праці вітчизняних розробників і виробників;

впровадження мікропроцесорних пристроїв, на нових або реконструйованих об'єктах і для заміни морально і фізично застарілої апаратури. Для прискорення темпів впровадження мікропроцесорної техніки та придбання релейним персоналом досвіду експлуатації пристроїв нового покоління рекомендувати АОенерго і енергопідприємствам встановлювати в дослідну експлуатацію зразки розроблюваних мікропроцесорних пристроїв РЗА;

удосконалення та підвищення якості електромеханічних та мікроелектронних пристроїв та апаратури РЗА з урахуванням їх подальшого використання як самостійно, так і в поєднанні з мікропроцесорними пристроями.

4. При створенні нових мікропроцесорних пристроїв РЗА і при придбанні цих пристроїв енергосистемами та підприємствами необхідно керуватися "Загальними технічними вимогами до мікропроцесорних пристроїв захисту та автоматики енергосистем" РД 34.35.310-97.

Для кожного мікропроцесорного пристрою виробник повинен вказувати рекомендовані обсяги налагоджувальних та експлуатаційних випробувань.

5. Департаменту стратегії розвитку та науково-технічної політики РАО "ЄЕС Росії" організувати розробку нормативно-технічної документації з впровадження та експлуатації мікропроцесорних пристроїв РЗА, у тому числі:

концепції впровадження на нових і реконструйованих об'єктах мікропроцесорних пристроїв РЗА;

вказівок з виконання контурів заземлень для проектованих енергообьектов, а також вказівок з оцінки електромагнітної обстановки на діючих енергооб'єктах та виконання відповідних заходів;

вимог до апаратури та каналах зв'язку мікропроцесорних пристроїв РЗА з верхнім рівнем АСУ.

6. Рекомендувати АОенерго і енергопідприємствам ширше застосовувати сучасні випробувальні пристрої, що забезпечують зниження трудовитрат і підвищення якості технічного обслуговування. АТ "Фірма ОРГРЕС" підготувати інформаційний лист із зазначенням виготовлювачів, призначення, основних технічних характеристик випробувальних пристроїв.

7. Навчальним комбінатам, центрів та інститутів підвищення кваліфікації удосконалювати систему підготовки та навчання персоналу служб РЗА. При складанні навчальних програм звернути увагу на вивчення питань електромагнітної сумісності, застосування мікропроцесорних захистів і сучасної діагностичної апаратури.

На додаток до п.7 першій частині статті поміщені інформаційні матеріали 000 "АББ Реле - Чебоксари" і НТЦ "механотроніка". На додаток до п.7 другій частині статті поміщені інформаційні матеріали кафедри РЗА Петербуогского енергетичного інституту підвищення кваліфікації фахівців Мінпаливенерго РФ (ПЕІпк) і огляд статей з питань електромагнітної сумісності обладнання енергетичних об'єктів, складені доц. кафедри РЗА Шмурьевим В.Я. (Січень 2000.)

000 "АББ РЕЛЕ-ЧЕБОКСАРИ" - ОБЛАДНАННЯ мікропроцесорних пристроїв ЗАХИСТУ ЕНЕРГОО'ЕКТОВ РОСІЇ

000 "АББ Реле-Чебоксари" - російське підприємство з розробки, виробництва і впровадження мікропроцесорних пристроїв РЗА. Крім того воно виробляє оснащення енергообьектов Росії засобами та системами РЗА, що випускаються підприємствами Росії та іншими підприємствами концерну "ABB" (Швеція, Фінляндія, Швейцарія). Підприємство засновано в 1994 р. провідними російськими підприємства ^ ми: ВАТ "Чебоксарский електроапаратний завод" ("ЧЕАЗ"), ВАТ "ВНІІР" і компанією "ABB".

000 "АББ Реле-Чебоксари" розробляє і серійно випускає комплектні пристрої захисту та автоматики розподільних мереж напругою 6-10-35 кВ серії SPAC-800, удостоєні в 1999 р. Диплома 1-го ступеня конкурсу "Кращий вітчизняний товар". За 5 років розроблено 28 типовиконань семи базових типів 8РАС-800 і випущено більше 1,5 тисячі таких пристроїв. Вони введені в роботу на 18 електростанціях і більш ніж на 50 підстанціях Росії, в тому числі в енергосистемах Мосенерго, Башкірзнерго, Іркутськенерго, Перменерго, Лененерго, Тюменьзнерго, а також на енергооб'єктах газової і нафтової промисловості, металургійних заводів, залізниць та ін

Поряд з цим 000 "АББ Реле-Чебоксари" здійснило постачання до Росії і адаптацію до російських енергооб'єктів сотень пристроїв РЗА серії SPACOM, серії RE ***, в тому числі типів REG 316 і REG 216 для захисту генераторів, REL 511, REL 521, REL 551 для захисту ліній 110 - 500 кВ, RET 316 і SPAD 346 для захисту трансформаторів, REB 500 для захисту шин.

000 "АББ Реле-Чебоксари" розробляє і випускає шафи захисту: міжсистемних і внутрішньосистемних ПЛ, трансформаторів і автотрансформаторів всіх типів з вбудованими (при необхідності) пристроями РПН та контролю ізоляції високовольтних вводів; реакторів, генераторів і блоків потужністю від 1,5 до 1200 МВт для всіх варіантів первинних схем; шин і ПРВВ для всіх рівнів напруг на базі різних модифікацій терміналів REL, REG, RET та інших.

Вся апаратура, що поставляється 000 "АББ Реле - Чебоксари", може бути інтегрована у випущені цим підприємством автоматизовані системи захисту, управління, контролю, диспетчеризації, АСУ ТП, АСУП для електричних станцій, підстанцій, промислових і видобувних підприємств, а також інших енергооб'єктів

Більше 100 підприємств в Росії і за кордоном застосовують обладнання РЗА, розроблене, виготовлене і поставлене 000 "АББ Реле-Чебоксари".

З 1999 р. 000 "АББ Реле-Чебоксари" представляє в Росії групу "АББ Автоматизація". При цьому, до традиційно поставляється підприємством засобів та систем релейного захисту, управління і контролю для енергетичних об'єктів, додався широкий спектр виробів і програмних засобів, що виконують завдання автоматизації будь-якого рівня в різних галузях промисловості.
Здійснюючи комплексне оснащення енергооб'єктів, 000 "АББ Реле-Чебоксари" поставляє такі види електрообладнання:

1 Мікропроцесорні, електронні та електромеханічні пристрої РЗА

як власного виробництва, так і виробництва ВАТ "ЧЕАЗ", а також інших підприємств-партнерів і засновників.

2. Діагностичну апаратуру для пристроїв РЗА. Випробувальні системи "РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-41" і "РЕТОМ - 11" виробництва НВП "Динаміка" для перевірки пристроїв РЗА при налагодженні та експлуатації.

3. Джерела живлення для пристроїв РЗА.

3.1. Пристрої живлення постійним випрямленою струмом БПТ і БПН виробництва Ішлейского заводу високовольтної апаратури (000 "ИЗВА").

3.2 Стабілізовані пристрої живлення постійним випрямленою струмом УПНС виробництва Ковилкінского електромеханічного заводу.

3.3. Акумулятори, акумуляторні батареї і джерела безперебійного живлення проізводспі1руппи СЕДСЕХПЖ (Soimenschein, FULMEN, TUDOR, ATSA, СЕАС та ін.)

4.Шкафи, шиті і пульти ПКУ і КВП (типові і нетипові) для енергетики та інших галузей промисловості, в тому числі проізводспй ВАТ "ЧЕАЗ".

4.1. Панелі захисту, автоматики та сигналізації на базі цифрового і аналогового обладнання.

4.2. Шафи, ящики, сичи та апаратура для обліку та розподілу електроенергії

4.3. Пристрої автоматизації технологічних процесів з укомплектуванням їх технологічними датчиками, контрольно-вимірювальними, регулюючими приладами та виконавчими механізмами, лічильниками та аналізаторами рідин і газів.

4.4. Пристрої керування електроприводами різної потужності.

4.5. Універсальні промислові контролери з програмним забезпеченням і пристроями зв'язку та сполучення з об'єктами.

5. Цифрові аварійні осцилографи.

5.1. Реєстратори аварійних сигналів (цифрові аварійні осцилографи) "Бреслер-0105", "Бреслер-0106" виробництва НВП ''реслер "

5.2 Шафа цифрового аварійного осцилографа ШЕ1114 виробництва 1-11111 "Екран"

б Осередки КРУ. КСВ та КТП.

6.1. Осередки КРУ2-10-20 і КМВ-1 (аналог КМ-1Ф) виробництва "ИЗВА"

6.2 Осередки К-104 і К-105 виробництва Московського заводу 'Електрощит ".

6.3. Осередки К-59 та інші виробництва Самарського заводу "Електрощит",

6.4. Осередки КРУ виробництва "АББ - Рівненський завод високовольтної апаратури" 6.5 Устаткування підприємств: АТ "ALSTOM СЕМЗ" (м. Єкатеринбург),

АТ "Альянс-Електро" (Г.С.-Петербург), АТ "СЕМЗ" (м. Кушва), НВП "ІНОСАТ" (м.

Мінськ) та інших КРУ-будівельних заводів.

7 Все перераховане обладнання може укомплектовуватися мікропроцесорними пристроями РЗА сімейства SPACOM (SPAC - 800, SPA _ - 100, SPA _ - 300), вакуумними, злегазовімі і масляними вимикачами на різні струми відключення.

8 Лічильники електричної енергії та системи АСКОЕ на і базі. 8.1. Багатофункціональні мікропроцесорні лічильники "Альфа", ЕвроАль-фа "," Дельта "виробництва" АББ ВЕІ Метроніка "
82 Електронні лічильники ЦЕ2705, ЦЕ2706, СА4У та інші виробництва ВАТ "ЧЕАЗ".

9 Трансформатори й агрегати перетворюючі, в тому числі виробництва АТ "Раменский електротехнічний завод" Енергія ".

9.1 Тр-ри напруги вимірювальні антирезонансні масляні НАМИ

9.2. Тр-ри масляні: однофазні серії НОМ і трифазні серії ТМ.

9.3. Агрегати перетворювальні серії ОПМД.

10. Обладнання, призначене для високочастотного зв'язку, виробництва концерну "ABB", АТ "Раменский електротехнічний завод" Енергія ", а також інших підприємств Росії та ближнього зарубіжжя.

11. Низьковольтну і високовольтну апаратуру, вироблену концерном "ABB", ВАТ "ЧЕАЗ". ВАТ "Елко", 000 "Таврида-Елеетрік", ДП "ВТМЗ", АТ "СЕМЗ" та іншими підприємствами.

12. Контрольно-вимірювальні, регулюючі прилади і виконавчі механізми виробництва АТ "Електроприлад" та АТ "ЗЕіМ"

13. Комплекти переносних заземленні, ізолюючі штанги, покажчики напруги.

Поставка всіх видів електрообладнання здійснюється за цінами підприємств-виробників.

000 "АББ Реле-Чебоксари" має мережу регіональних представництв, дилерів та торгових агентів. Ці структури сприяють формуванню заявок на поставку продукції, а також узгодженням із замовником питань фінансування, в тому числі і здійснення бартерних операцій.

000 "АББ Реле-Чебоксари" не тільки забезпечує поставку продукції в мінімальні терміни з індивідуальним супроводом кожного замовлення. Але і допомагає партнерам у проектній прив'язці, налагодженні та в інших видах технічного обслуговування На підприємстві створена служба гарантійного та сервісного обслуговування виготовленого обладнання, виявляються необхідні консультації , здійснюється навчання персоналу.

Основні види обладнання РЗА, що поставляється 000 "АББ Реле - Чебоксари"

Пристрої захисту та управління (термінали) серії SPAC 800

Пристрої SPAC 800 здійснюють функції захисту, управління, автоматики, сигналізації і призначені для енергооб'єктів 6-10-35 кВ. Вони виконують також функцію кінцевого терміналу для АСУ підстанції. Усі термінали працюють незалежно один від одного, але можуть бути пов'язані між собою через шину SPA (LON), яка здійснює послідовну передачу даних на верхній рівень управління (АСУ) підстанцією. Модуль управління терміналу використовується для обробки відповідної логіки управління, впливу на вихідні реле та передачі інформації через волоконно-оптичну лінію зв'язку на комп'ютер рівня управління станцією / підстанцією. Вимірювальні модулі терміналів виконують функції захисту і передають значення струмів і напруг через шину SPA в систему управління Всі модулі мають пам'ять на два або п'ять останніх подій, інформація про які передається в систему управління. Модулі захисту і управління реєструють різні події: зняття / подачу зовнішніх сигналів, внутрішні події, включення або відключення вимикача або спрацьовування на відключення вихідного реле і т д Слід зазначити, що всі параметри пристрою можуть контролюватися і змінюватися за допомогою програми SMS.

Через волоконно-оптичну лінію зв'язку, за допомогою програм SCS, на верхній рівень може передаватися наступна інформація:

значення всіх вимірюваних струмів; стан всіх дискретних сигналів на входах, виходах і всередині терміналу;

всі передані події (під якими розуміється зміна значення аналогової або дискретної величини) супроводжуються відмітками часу з дискретизацією до 1 мс;

всі внутрішні параметри терміналу (уставки і конфігурація програмних ключів).

З верхнього рівня можуть бути передані команди: синхронізація за часом;

зміни внутрішніх параметрів терміналу; управління вимикачем і т.п.

Вхідний блок терміналу серії SPAC 800 забезпечує можливість отримання наступних вхідних сигналів: команд від ключа "ВКЛЮЧИТИ" / "ВІДКЛЮЧИТИ" від ключа управління; контроль ланцюгів включення; контроль ланцюгів відключення; від автомата, від ключа введення АПВ; зовнішнє відключення та ін

Вихідний блок терміналу серії SPAC 800 забезпечує можливість впливу на схеми автоматики та сигналізації за допомогою реле: реле "ВІДКЛЮЧИТИ"; реле "включити", реле ПРВВ; реле пуску МТЗ (блокування захисту шин); двопозиційне реле фіксації команд; реле "несправність"; реле попереджувальної сигналізації; реле "спрацьовування захистів" ("виклик") та ін

Модуль управління виконує функції: сигналізації; управління; автоматики (АПВ, АВР та ін); контролю ланцюгів управління; блокування від багаторазового включення, прийом і видачу зовнішніх сигналів, відключення від зовнішніх сигналів.

В даний час виготовляються наступні типовиконання пристроїв серії SPAC 800:Тип пристрою (Підстанційне виконання)

Станційне виконання

Основні характеристики
1.

SPAC 801-01 термінал захисту лінії

SPAC 801-101

Трифазна триступенева ненаправленная струмовий захист від міжфазних замикань, у т.ч. об-ратнозавісімая. Двоступенева струмовий ненаправленная захист від замикань на землю, в т.ч. обрат-нозавісімая. Захист несиметричного режиму роботи навантаження. Прискорення при включенні, ПРВВ. Ланцюги керування вимикачем, АПВ
2.

SPAC 801-011 термінал захисту лінії до трансформатора 10/6 кВ, лінії до КТП або ТСН 6/0, 4 кВ (до 6,3 МВА)

SPAC 801-111

Трифазна триступенева ненаправленная струмовий захист від міжфазних замикань, в т.ч об-ратнозавісімая Двоступінчата струмовий ненаправленная захист від замикань на землю в т ч обрат-


незалежна Захист від несиметричного режиму роботи навантаження. Резервна МТЗ секції 0,4 кВ, ланцюги відключення секційного і вступного автомата 0,4 кВ. Контроль справності трансформатора, прийом сигналів від газового реле, реле температури і реле рівня масла. Прискорення при включенні, ПРВВ, Ланцюги керування вимикачем, АПВ

3.

SPAC 801-013 термінал захисту лінії для мереж з резонансно-заземленою нейтраллю

SPAC 801-113

Трифазна триступенева ненаправленная струмовий захист від ме-ждуфазньі замикань, в тч. об-ратнозавісімая. Струмова ненаправленная захист від замикань на землю (аналог УСЗ-ЗМ). Захист несиметричного режиму роботи навантаження. Прискорення при включенні, ПРВВ. Ланцюги керування вимикачем, АПВ

4.

SPAC 801-02 термінал захисту секційного вимикача

SPAC 801-102

Трифазна триступенева ненаправленная струмовий захист від ме-ждуфазньк замикань, у т.ч. об-ратнозавісімая. Захист несиметричного режиму Рабош навантаження. Прискорення при включенні, ПРВВ, АВР, логічна захист ший Ланцюги управління виюдочателем

5.

SPAC 801-021 термінал захисту секційного вимикача

SPAC 801-121

Функції аналогічні SPAC 801-02. Включено модуль осцилографа SPCR 8C27

6.

SPAC 801-03 термінал захисту вступного вимикача

SPAC 801-103

Трифазна триступенева ненаправленная струмовий захист від міжфазних замикань, в т ч. про-ратнозавісімая. Двоступенева струмовий ненаправленная захист від замикань на земя, в т.ч обрат-нозавісімая Захист від несиметричного режиму роботи навантаження. Прискорення при включенні, ПРВВ, логічна захист шин. Ланцюги керування вимикачем, АПВ

7.

SPAC 801-031 термінал захисту вступного вимикача

за замовленням

Функції аналогічні SPAC 801-03. Включено модуль осцилографа SPCR 8C27

8.

SPAC 801-032 термінал захисту вступного вимикача

за замовленням

Функції аналогічні SPAC 801-03, тільки виключені ланцюга захисту пра-теляти від замиканні на землю

9.

SPAC 801-033 термінал захисту вступного вимикача

SPAC 801-133

Функції аналогічні SPAC 801-03, тільки виключені кола захисту від замикань на землю. Включено модуль осцідямрафа SPCR8C27

10.

SPAC 802-01 термінал захисту асинхронного двигуна (до 5 МВт)

SPAC 802-101

Захисту від: перевантаження і замиканні на землю, захист пускових режимів, захист несиметричного режиму, відсічення, ПРВВ, ланцюги логічної захисту шин. Ланцюги управління вимикачем.

11.

SPAC 802-02 термінал захисту асинхронного двигуна (до 5 МВт)

за замовленням

Захист від перевантаження, захист пускових режимів, відсічення, двофазна двоступенева ненаправленная струмовий захист від міжфазних замикань, в т ч. назад-залежна, двоступенева струмовий спрямований захист від замикань на землю, в т.ч. обратноза-висимо., захист несиметричного режиму, ПРВВ, ланцюги логічної захисту шин. Ланцюги управління вимикачем.

12.

SPAC 802-03 термінал захисту асинхронного двигуна (до 5 МВт)

SPAC 802-103

Захист від перевантаження, захист пускових режимів, відсічення, захист від замикань на землю, захист несиметричного режиму, ПРВВ, ланцюги логічної захисту шин. Ланцюги керування вимикачем Включено модуль осцилографа SPCR 8C27.

13.

SPAC 802-104 термінал захисту двохшвидкісного двигуна (до складу терміналу входить реле захисту другій швидкості SPAM 150С)

SPAC 802-104

Захист від перевантаження, захист пускових режимів, відсічення, захист від замикань на землю, захист несиметричного режиму, ПРВВ, ланцюги логічної захисту шин. Ланцюги управління вимикачем. Включено модуль осцилографа SPCR 8C27 на першій швидкості (за замовленням).

14.

SPAC 803-01 термінал захисту потужного синхронного та асинхронного двигуна (більше 5 МВт)

SPAC 803-101

Двоступенева (в т. ч. з гальмуванням) диференційний захист. Вбудований осцилограф Захист від перевантаження, захист асинхронного ходу, захист пускових режимів, відсічення, захист від замикань на землю, захист несиметричного режиму, ПРВВ, ланцюги логічної захисту шинЛанцюги керування вимикачем

15.

SPAC 803-02 термінал захисту синхронного двигуна (до 5 МВт)

за замовленням

Захист від перевантаження, захист асинхронного ходу, захист пускових режимів, відсічення, захист від замикань на землю, захист несиметричного режиму, ПРВВ, ланцюги логічної захисту шин. Ланцюги управління вимикачем.

16.

SPAC 804 термінал трансформатора напруги секції 6-10 кВ

SPAC 804

Двоступенева захист мінімальної напруги Ланцюги пуску АВР, ланцюги контролю справності ТН Двоступінчата захист від замикань на землю (другий ступінь з дією на відключення).

17.

SPAC 805 термінал захисту лінії

за замовленням

Двофазна двоступенева ненаправленная струмовий захист від міжфазних замикань, у т.ч. зворотнозалежну. Двоступенева струмовий спрямований захист від замикань на землю, в т.ч. зворотнозалежну. Прискорення при включенні, ПРВВ. Ланцюги управління, дворазове АПВ

18

SPAC 806 термінал захисту вступного вимикача

SPAC 806

Трифазна двоступенева спрямована струмовий захист від міжфазних замикань, у т.ч. зворотнозалежну. Ненаправленная щабель з високою уставкою, резервуються спрямовану захист. Прискорення при включенні, ПРВВ, логічна захист шин Ланцюги керування вимикачем, АПВ


Термінали типу SPAC 800 вбудовуються в осередку КРУ, випускаються різними електротехнічними підприємствами в тому числі АТ "Моселектрощіт", АТ "ИЗВА", АТ "Самарський завод електрощит", АТ "СЕМЗ" та іншими.

Мікропроцесорні реле захисту серій SPA_100, SPA_300.

Реле захисту серій SPA_100, SPA_300 виконані на мікропроцесорній елементній базі і призначені для захисту різних енергообьектов. Реле виконують функції ненапрямлених і спрямованих захистів, вимірювання, сигналізації, а також реєстрації аварійних параметрів.

Всі реле входять в сімейство SPACOM і сумісні з комплексною системою захисту і управління концерну ABB.

Широкий набір реле струму, напруги, частоти різного призначення

Інтегрування реле в систему управління верхнього рівня АСУ ТП

Висока точність і стабільність за рахунок програмного забезпечення Реєстрація в пам'яті параметрів аварійних подій Зміна конфігурації реле відповідно з функціями об'єкта, що захищається

Два набору уставок захистів з різними характеристиками Цифровий дисплей для відображення параметрів пристрою Інтерфейс послідовного зв'язку для передачі даних про події, статут-ках і стан обладнання

Висока нажжностьвжшлухпщіі. забезпечувана системою самоконтролю Стійкість до впливу електричних перешкод згідно стандарту МЕК255 Живлення від постійного і змінного оперативного струму Мале споживання по ланцюгах-струму, напруги і ланцюгах оперативного харчування

Мікропроцесорні реле захисту серії SPA_100, SPA_300 застосовуються в схемах вторинної комутації для використання в якості основних і резервних захистів енергооб'єктів напругою 0,4 кВ і вище.

Реле використовуються для захисту кабельних та повітряних ліній, трансформаторів малої та середньої потужності, синхронних і асинхронних двигунів малої, середньої та великої потужності, реакторів, конденсаторних батарей і інших приєднань на нововведених і реконструйованих об'єктах.

Сфери застосування:

- Електричні станції та підстанції;

- Промислові підприємства,

- Підприємства нафтогазового комплексу,

- Підприємства комунального господарства та ін Об'єкти застосування:

- Комплектні трансформаторні підстанції,

- Комірки КРУ і камери КСВ 6-10 кВ (в т.ч. і Модернізовані);

- Панелі й шафи захистів,

- Розподільні пристрої 0,4 кВ,

- Низьковольтні комплектні пристрої і ін

Один корпус реле значною мірою замінює схему захисту (схема управління виконується традиційним способом), включаючи кілька вимірювальних реле, реле часу, сигнальні і вихідні реле для дії на відключення або сигналізацію.

Індикація «реєстрація

Реле захисту здійснюють індикацію поточних і аварійних значень струмів і напруг, уставок і спрацювали каналів на цифровому дисплеї і індикаторах. У пам'яті зберігаються параметри останніх аварійних подій, що дозволяють аналізувати і оцінювати місце пошкодження, а також враховувати ресурс устаткування. Всі дані аварійного та нормального режиму передаються в систему спостереження і управління верхнього рівня.

Конструктивне виконання

Реле виконані в алюмінієвому кожусі, усередині якого розташовуються проміжні трансформатори, блок живлення і вихідних реле, блоки захисту. На лицьовій панелі розташовуються індикатори, світлодіоди і кнопки управління для виставлення уставок, зчитування нормальних і аварійних параметрів та скидання індикації.

Передбачено переднє і заднє виконання реле, а також різні варіанти утопленого монтажу.

На задній стінці розташовані затиски для підключення кабелів і роз'єм для підключення опто-електричного перетворювача системи спостереження та управління верхнього рівня.

Загальні технічні дані:

Номінальний струм 1н. А, ланцюгів МТЗ 1, 5

ланцюгів 033 0,2, 1, 5

Випробувальна напруга по МЕК 255-5 2,0 кВ, 50 Гц, 1 хв

Вхідний опір, мом 750 <100 <20

Високочастотне випробувальна напруга 2,5 кВ, 1МГц

Номінальна частота, Гц 50, 60

Імпульсне випробного. напруга 5кВ, 1,2 / 50мкс, 0,5 Дж

Напруга живлення опер струму, В 80 .. 265 піст / перем.

18 ... 80 пост. Термічна стійкість струмових ланцюгів

тривала 4х1ч

протягом 1с 100х1к

Робоча температура, ° С -10 .. . +5 +5,

-25 По согласов. Споживана потужність, Вт SPA_100 не більше 6

SPAJOO не більше 15

Вага, кг SPA_100 не більше 3,5

SPAJOO не більше 5,0

Термінал захисту трансформаторів і автотрансформаторів RET316M

- Трифазна диференційний захист з гальмуванням для 2-х і 3-х обмотувальних трансформаторів і автотрансформаторів;

- Щабель диференціального відсічення;

- Функції МТЗ на стороні високої та низької напруги;

- Захист від перевантаження;

- Дистанційна захист;

- Аварійний осцилограф;

- 4 групи уставок.

- Стандартна схема включення незалежно від групи з'єднання обмоток силового трансформатора;

- 2 послідовних порту: один для місцевого зв'язку через ПК, інший - для дистанційного зв'язку через систему управління станцією;

- Відображення на екрані дисплея і друк всіх подій системи, показ виміряних значень аналогових каналів

Термінали комплексної зашиті генераторів і блоків генератор-трансформатор REG 216 та REG 316 (опис див в навчальному посібнику М.А. Шабада "Захист генераторів малої та середньої потужності", вид. ПЕІпк, 1999 р.)

Нова версія мікропроцесорних терміналів захисту лінії та управління серії RЈx 500

На базі русифікованої версії терміналів серії REx 500000 "АББ Реле Чебоксари" розробило і поставило в різні енергосистеми кілька десятків шаф та панелей захистів ліній електропередачі 110 - 220 кВ і 330 - 550 кВ. У більшості випадків це шафи резервних захистів з терміналами дистанційного захисту (ДЗ) типів REL 511R, REL521. У ряді проектів застосовані термінали захисту вимикача - REB 551. Є досвід застосування терміналів подовжнього диференціального захисту ліній типу REL 551 в якості основного захисту, а також терміналів REC 561 для цілей реєстрації та управління. Загальна кількість терміналів серії REx 500, поставлених у енергосистеми, перевищує 120 шт., Велика частина з них передана в систему Мосенерго. Багато хто з шаф та панелей з терміналами введені в експлуатацію і вже отримані певні позитивні результати їх функціонування в умовах анормальних режимів. В [1] наведено узагальнення результатів експлуатації шаф з терміналами REL511R в системі "Вітебскенерго" У цілому ряді проектів термінали інтегровані в систему управління (SCS) і в систему моніторингу станції або підстанції,

Термінали REx 500 мають сертифікати міжнародного центру сертифікації "КЕМА" і російські сертифікати відповідності. Проведена відповідна робота і отримані сертифікати, що дозволяють застосовувати термінали в якості засобів вимірювання.

У цілому, можна відзначити, що серія терміналів REx 500 забезпечує вимоги, які пред'являються до пристроїв захисту, управління і контролю повітряних і кабельних ліній всіх рівнів напруги і конфігурацій, починаючи з живлячих фідерів і кінчаючи лініями з поздовжньо-ємнісний компенсацією.

В даний час ABB NP (Швеція) завершена розробка нової версії терміналів. Робота проводилася за участю російських фахівців (канд.техн. Наук Нудельман Г.С., інж. Петров С.Я.), що дозволило забезпечити більш повну відповідність російській практиці виконання РЗА. Основні особливості нової версії:

• можливість вибору користувачем мови (російська або англійська) для місцевого інтерфейсу людина - машина (ІЧМ),

• можливість установки різних типів модулів:

модуль дискретних сигналів (8 входів і 12 виходів), модуль дискретних сигналів (16 входів), модуль з 24 вихідними реле, модуль аналогових сигналів (ша входи, б каналів) постійного струму.

• можливість замовити термінал в корпусі більшого габариту, що забезпечує установку більшого числа модулів різного типу,

• збільшений до 400 Ом / фазу діапазон уставок ДЗ,

• незалежність регулювання уставок для основних зон ДЗ, призначених для дії при міжфазних замиканнях і при замиканнях на землю,

• удосконалена блокування при коливаннях, що забезпечує селективну роботу захисту при розвиваються коливаннях, а також при КЗ, що виникли на тлі хитань,

• можливість здійснити АПВ та контроль синхронізму для двох вимикачів,

• підвищена чутливість реле струму ПРВВ,

• можливість використання різних типів послідовної зв'язку:

по портах SPA або IEC 870-5-103С, по порту LON.

Реле дугового захисту REA 101 і додаткові модулі REA 103 і REA 105, використовуються спільно з реле
Загальні характеристики:

функція трифазного реле максимального струму, петлевий або радіальний чутливий оптоволоконний датчик виявлення дуги;

- Два швидкодіючих тиристорних виходу для відключення;

- Релейний вихід відключення;

2 порти RJ45 для приєднання додаткових модулів;

- 2 оптичних конвектора для швидкої передачі сигналу ВКЛ / ВИКЛ між центральними пристроями,

- Функція ПРВВ, тобто відключення живильного вимикача з витримкою часу, модуль самоконтролю перевірки оптоволоконних датчиків, робочих напруг і з'єднання між центральним успюіспюм і допоміжними модулями.

Система контролю типу SMS010 для станцій та підстанцій

Характеристики системи контролю SMS 010:

- Видача за запитом інформації від терміналів РЗА і реєстраторів, яка містить:

дані про стан регістрів терміналів, уставки і параметри всіх захистів, значення струмів і напруг при КЗ, осцилограми аналогових і дискретних сигналів, список подій, результати самотестування;

- Збір осцилограм автоматично або на вимогу;

- Підключення до терміналів РЗА і реєстраторам по ВОЛЗ та забезпечення повної програмної підтримки для організації обміну по ВОЛЗ;

- Програма аналізу подій, яка працює в Microsoft Windows;

- Експертна система для автоматичної обробки подій і створення бази даних,

- Програмне забезпечення російською мовою, на інших мовах - за бажанням Замовника,

- Тексти допомоги, що полегшують роботу з системою,

- Використання стандартного комп'ютера з операційною системою DOS,

- Перешкодостійка ВОЛЗ;

- Тимчасова синхронізація, здійснювана за дискретним входам або по ВОЛЗ,

- Використання звичайної телефонної або пакетної мережі для зв'язку з віддаленими об'єктами;

- Корекція помилок для переданих даних,

- Використання пароля для зміни уставок,

- Можливість підключення до терміналу РЗА безпосередньо через роз'єм або до локального та / або до віддаленого робочого місця, підключеного до ВОЛЗ,

- Модульне побудова, гнучка структура;

- Можливість покрокового виконання операцій;

- Зручне меню користувача.

Система управління SPLD.ER MicroSCADA -

Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації