Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема 2

Фінансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА та засади ее організаціїключові Терміни і Поняття: предприятие, фінансова діяльність, фінансування, Завдання фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, напрями фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, фінансове прогнозування та планування, оперативна фінансова робота, аналіз та контроль фінансового стану, принципи організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, Особливості організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, організаційне забезпечення фінансової ДІЯЛЬНОСТІ .
ПЛАН Лекції
2.1. Сутність фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

2.2 Принципи організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

2.3.Особлівості організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

2.4. Основні форми та системи організаційного забезпечення фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Рекомендована література:

Основна: 1, 4, 8, 11, 12, 13

Додаткова: 17, 23-25, 37


2.1. Сутність фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАФінансова діяльність відповідно до П (С) БО 4 - це діяльність, яка виробляти до змін розміру и складу власного та позікового Капіталу ПІДПРИЄМСТВА

Місце фінансової ДІЯЛЬНОСТІ в організаційно-економічному механізмі Функціонування підприємств:
Фінансова діяльність - це діяльність Щодо фінансового забезпечення процеса Функціонування ПІДПРИЄМСТВА та Підтримання належноє уровня его фінансового стану
Фінансування - ВСІ заходь, спрямовані на покриття спожи ПІДПРИЄМСТВА в Капіталі, Які включаються мобілізацію, обслуговування ФІНАНСОВИХ ресурсів, їх повернення, а такоже отношения между підпріємством та капіталодавцямі, Які з цього віплівають (Платіжні отношения, контроль та забезпечення)2.2. Принципи організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.3. Особливості організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Особливості організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
з / п

Характеристики ПІДПРИЄМСТВА

Параметри, что візначають Особливості

організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1

Вид Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • рівень капіталомісткості ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг);

 • трівалість Операційного циклу;

 • співвідношення обсягів оборотних та необоротних активів;

 • Сезонність виробництва та реалізації ПРОДУКЦІЇ;

 • рівень державного регулювання та ПІДТРИМКИ предприятий Галузі

2

Розмір ПІДПРИЄМСТВА

 • ОБСЯГИ Капіталу;

 • рівень діверсіфікації Видів ДІЯЛЬНОСТІ та джерел фінансування;

 • кількість працівніків фінансової служби ПІДПРИЄМСТВА та рівень їх спеціалізації

3

Кількість засновніків

 • Розподіл Повноваження управління;

 • рівень ризику Виникнення протіріч между окрем засновниками ПІДПРИЄМСТВА;

 • трівалість періоду Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ;

 • Механізм розподілу прибутку

4

Вид господарського товариства

 • державна регламентація ОБСЯГИ Статутного капіталу ПІДПРИЄМСТВА та ПЄВНЄВ напрямів розподілу прибутку (Формування резервного фонду);

 • Период та ВАРТІСТЬ Формування Статутного капіталу;

 • рівень ризику ВТРАТИ функцій управління и власти (для відкритих акціонерніх товариств);

 • Зменшення Статутного капіталу в результаті Анулювання акцій, вилучення паїв окрем засновниками;

 • державна регламентація Залучення позіковіх ресурсів за рахунок Використання облігацій

5

Ступінь незалежності

 • Рівні централізації функцій фінансової ДІЯЛЬНОСТІ;

 • Утворення централізованіх фондів.

6

Організаційна форма ПІДПРИЄМСТВА

 • окремі Процеси Формування, розподілу и Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів власніків предприятий.

7

Стадія життєвого циклу

 • стратегічні цілі Функціонування;

 • Темпи приросту загально ОБСЯГИ фінансування;

 • возможности Залучення позікового Капіталу та нарощування ОБСЯГИ и ефектівності Використання власного Капіталу;

 • рівень діверсіфікації джерел Формування та Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів;

 • фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА;

 • ризико Функціонування ПІДПРИЄМСТВА
2.4. Основні форми та системи організаційного забезпечення фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Система організаційного забезпечення фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Взаємопов'язана сукупність внутрішніх структурних служб та Підрозділів ПІДПРИЄМСТВА, Які Забезпечують Розробка та Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ за окрем аспектами его фінансової ДІЯЛЬНОСТІ


Основу організаційного забезпечення фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА складає Організаційна структура управління, елементами Якої є окремі менеджери, служби, відділи та Другие підрозділі апарату управління, Які Забезпечують реалізацію основних Завдання цієї ДІЯЛЬНОСТІ.
Характеристика складу фінансової служби в залежності від розміру ПІДПРИЄМСТВА


Розмір ПІДПРИЄМСТВА

Характеристика складу фінансової

служби

Основні характеристики працівніків фінансової служби

Мале

Директор чг бухгалтер ПІДПРИЄМСТВА

Здійснюють ВСІ необхідні напрями фінансової роботи.

Середнє

Фінансовий чг фінансово-економічний відділ

Працівники, Які здійснюють ВСІ напрями фінансової роботи.

Ровері

Фінансовий департамент

Менеджер з широким рівнем спеціалізації (як правило, для загально Керівництва фінансовою діяльністю) та функціональні фінансові менеджери (для Виконання конкретних Завдання.? Питання до тими 2
1. Охарактеризуйте сутність Поняття "фінансова діяльність" ПІДПРИЄМСТВА.

2. Чі є тотожня Поняття "фінансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА" та "фінансування ПІДПРИЄМСТВА"?

3. Назвіть основні цілі фінансування ПІДПРИЄМСТВА.

4. Охарактеризуйте Який Вплив на систему взаємозв'язків з капіталодавцямі має! Застосування на підпріємстві зовнішніх та внутрішніх форм фінансування.

5. Візначте основні напрями впліву на ефективність Функціонування ПІДПРИЄМСТВА реалізації такого Завдання фінансові ДІЯЛЬНОСТІ як Виконання ФІНАНСОВИХ зобов'язань перед всіма суб'єктами его Економічних відносін.

6. Який Вплив на Функціонування ПІДПРИЄМСТВА має его спроможність до нарощування ОБСЯГИ та Частки власного Капіталу.

7. Подолання якіх негативних НАСЛІДКІВ передбачається в результаті реалізації Завдання фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "забезпечення ефектівності розподілу та Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів"?

8. Яке Завдання фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА дозволяє Забезпечити наявність между всіма ськладової сукупності ціх Завдання Виконання причинно-наслідкових зв'язків? Обґрунтуйте відповідь.

9. Назвіть основні напрями фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА та їх Взаємозв'язок з забезпечення реалізації основних ее (фінансової ДІЯЛЬНОСТІ) Завдання.

10. Візначте основні параметри фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА, Які могут буті вікорістанні при характерістіці ефектівності его фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.

11. Назвіть основні складові сукупності Принципів організації фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Візначте їх місце в забезпеченні ефектівності Здійснення цієї ДІЯЛЬНОСТІ.

12. Чі обов'язковим є! Застосування принципу комплексності обгрунтування РІШЕНЬ при здійсненні фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

13. Візначте напрями впліву діверсіфікації джерел фінансування та напрямів Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів на ефективність Функціонування ПІДПРИЄМСТВА.

14. Назвіть основні характеристики ПІДПРИЄМСТВА, что візначають Особливості організації его фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації