Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема 7

Фінансове забезпечення відтворення основних фондів ПІДПРИЄМСТВА

ключові Терміни і Поняття: Капітальні вкладений ПІДПРИЄМСТВА, відтворювальна и технологічна структура капітальніх вкладень, джерела фінансування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА, бюджетування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА, інвестиційна потреба ПІДПРИЄМСТВА, форми удовольствие спожи ПІДПРИЄМСТВА в основних фондах, баланс спожи ПІДПРИЄМСТВА в поліпшенні основних фондів та ее фінансового забезпечення; економічний, соціальний, технический ефект від капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА, економічна ефективність капітальніх вкладень, щорічні пріведені витрати ПІДПРИЄМСТВА, чиста приведена дохід, індекс дохідності, індекс рентабельності, Период окупності, внутрішня ставка дохідності капітальніх вкладень.

ПЛАН Лекції

7.1. Капітальні вкладений ПІДПРИЄМСТВА: економічна сутність, структура

7.2. Джерела фінансування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА

7.3. Бюджетування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА

7.4. Методи и показатели ОЦІНКИ ефектівності капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА
Рекомендована література
Основна: 5, 6, 8, 11, 13.

Додаткова: 40, 43, 49.


7.1. Капітальні вкладений ПІДПРИЄМСТВА: економічна сутність, структура.
Капітальні вкладений є формою реальних інвестіцій и представляються собою як економічна категорія систему Копійчаної відносін, что зв'язані з рухом авансованої в довгострокову порядку в основні фонди вартості від моменту віділення копійчаних коштів до моменту їх відшкодування.
Капітальні вкладений - це витрати на создания новіх, а такоже оновлення діючіх основних фондів, засіб Здійснення як простого, так и розширеного їх відтворення.
7.2. Джерела фінансування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА
7.3. Бюджетування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА
Завдання бюджетування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА - обгрунтування Вибори цілей, альтернатив Досягнення, їх НАСЛІДКІВ для відтворення его основних фондів, розширення виробництва, діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ у відповідності до стратегії економічного розвітку ПІДПРИЄМСТВА.
frame1

Можлива форма кошторису капітальніх витрат ПІДПРИЄМСТВА в бюджетному періоді

п / п

Напрямок витрат

ОБСЯГИ витрат на весь бюджетний Период (грош. од.)

1.

Операційне устаткування, обладнання
2.

Транспортні засоби, обладнання
3.

Допоміжне устаткування
4.

Будівельно-монтажні роботи
5.

Ремонтні роботи
6.

Проектно-вінахідніцькі роботи
7.

Обчислювальна и оргтехніка
8.

Інші напрямки

Баланс спожи ПІДПРИЄМСТВА в поліпшенні основних фондів та ее фінансового забезпечення

Потреба ПІДПРИЄМСТВА в поліпшенні основних фондів за формами Здійснення (грош.од.)

Джерела фінансування Поліпшення основних фондів ПІДПРИЄМСТВА за групами и ОБСЯГИ (грош.од.)

Поточний ремонт

Валові витрати ПІДПРИЄМСТВА

Капітальний ремонт

Амортізаційні Відрахування

Заміна зношеніх основних фондів

Прибуток ПІДПРИЄМСТВА

Введення новіх основних фондів

Кредити банків

Інші форми

Фінансовий Лізінг
Інші джерела

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:
У т.ч.:

- Джерела Власний ФІНАНСОВИХ ресурсів;

- Джерела запозичення коштів.
7.4. Методи и показатели ОЦІНКИ ефектівності капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА


? Питання до тими 7


 1. Розкрійте сутність капітальніх вкладень як Економічної категорії.

 2. Яким чином впліває технологічна и відтворювальна структура капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА на рівень прогресівності его основних фондів.

 3. Назвіть складові системи джерел фінансування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА.

 4. Які Чинник обумовлюють вибір джерел, форм и методів фінансування капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА?

 5. Які джерела фінансування капітальніх вкладень відносяться до Власного и Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсів, внутрішніх и зовнішніх?

 6. Дайте характеристику Джерелі ВЛАСНА ФІНАНСОВИХ ресурсів, что сформовані в результаті ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, проведення робіт у господарський способ, через емісію акцій чг пайові Внески юридичних або фізічніх ОСІБ як резидентів, так и нерезидентів України.

 7. Охарактеризуйте сутність методу бюджетування и Визначіть місце бюджету капітальніх вкладень в ієрархії бюджетів ПІДПРИЄМСТВА.

 8. Що є основним завданням бюджетування капітальніх вкладень, розрахунково базою їх бюджету?

 9. Дайте характеристику балансу основної фондів и его значення для процесів Формування бюджету капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА.

 10. Охарактеризуйте структурні складові спожи ПІДПРИЄМСТВА в капітальніх вкладень за загально підходом и методи ее визначення.

 11. За Якими ськладової здійснюється розрахунок кошторису капітальніх витрат ПІДПРИЄМСТВА в бюджетному періоді?

 12. Охарактеризуйте склад балансу спожи ПІДПРИЄМСТВА в поліпшенні основних фондів та ее фінансового забезпечення на бюджетний Период.

 13. Які КРИТЕРІЇ доцільності капітальніх вкладень ПІДПРИЄМСТВА и їх фінансування?

 14. Які показатели оцінюють Вплив Здійснення капітальніх вкладень на виробничу діяльність ПІДПРИЄМСТВА?


Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації