Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
ОригіналСписок рекомендованої літератури

І. Основна література.

 1. Господарський Кодекс України: Закон України № 436-IV вiд 16.01.2003р.

 2. Про банки та банківську діяльність: Закон України № 2121-III вiд 07.12.2000р. (Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ).

 3. Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом: Закон України № 784 - ХІV від 30.06.1999р. (Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ).

 4. Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19.09.1991р. (Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ).

 5. Про інвестіційну діяльність: Закон України № 1560-XII вiд 18.09.1991р. (Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ).

 6. Про Лізінг: Закон України № 723/97- ВР від 16.12.97 р. (Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ).

 7. Про погодження порядку проведення досудової санації державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України № 515 від 17.03.2000р.

 8. Бланк І.А. Концептуальні основи фінансового менеджменту. - К.: Ніка-центр, Ельга, 2003. ("Енциклопедія фінансового менеджера"; Вип. 1).

 9. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2001.

 10. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підпріємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: Монографія. - К.: КНТЕУ, 2001. - 580 с.

 11. Національні стандарти бухгалтерського учета в Україні: Закон. Положення. Інструкції: Зб. норм.-прав. АКТІВ / Упоряд. Д.О.Горлов, І.В. Шпак. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 232с.

 12. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.

 13. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник АВТОРСЬКОГО колективу и наук. редактор проф. А.М. Поддєрьогін. - 5 вид., Перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004.

 14. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є. В. Методика фінансового аналізу. -3 Вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001.


ІІ. Додаткова література


 1. Абрютина М.С. Фінансовий аналіз комерційної діяльності: Учеб. посібник. - М.: Финпресс, 2002.

 2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Учеб. посібник. - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: Изд-во "Справа і Сервіс". Новосибірськ: Изд. дім "Сибірська угода", 1999.

 3. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолярська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 240с.

 4. Банкрутство и санація ПІДПРИЄМСТВА: теорія і практика кризового управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. / За ред. О.В. Мозенкова. - Харків: ВГ "ІНЖЕК", 2003. - 272 с.

 5. Бланк І.А. Управління грошовими потоками. - К.: Ніка-центр, Ельга, 2002.

 6. Бланк І.А. Управління фінансовою стабілізацією підприємства. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 484 с.

 7. Бочаров В. В. Фінансовий аналіз. - СПб.: Питер, 2001.

 8. Бочаров В.В. Управління грошовим обігом підприємств і корпорацій. - М.: Фінанси і статистика, 2001.

 9. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів: Пер. з анг. - М.: ЗАТ "Олімп-Бізнес", 1997.

 10. Брігхем Є.. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП "ВАЗАКО", Молодь, 1997.

 11. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами: Пер. з англ. / Гол. ред. Серії Я.В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2001.

 12. Гвоздьов Б.З. Фінансовий менеджмент. - М.: ІКФ "ЕКМОС", 2003.

 13. Гончарук О.В., Книш М.І., Шопенко Д.В. Управління фінансами на підприємстві: Учеб. посібник. - СПб.: Дмитро Буланін, 2002.

 14. Гриньова В.М., Корда В.О., Лепейко Т.І. Фінанси предприятий. - Харків, ХДЕУ, 2001.

 15. Карп М.В., Махмутов Р.А., Шабалін Є.М. Фінансовий лізинг на підприємстві. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998.

 16. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

 17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз ДІЯЛЬНОСТІ підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.

 18. Лобанова Е.Н., Лімітовскій М.А. Фінансовий менеджер. - М.: ТОВ Вид.-консалтинг. компанія "Дека", 2001.

 19. Павлова Л.М. Фінанси підприємства. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998.

 20. Партін Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003.

 21. Родіонова Н.В. Антикризовий менеджмент: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.

 22. Керівництво з кредитного менеджменту: Пер. з англ. / Під. ред. Б. Едвардса. - М.: ИНФРА-М, 1996.

 23. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: прикладні питання з аналізом ділових ситуацій. - К.: Видавничий дім "Максимум", 2001. - 600 с.

 24. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз: Учеб.
  посібник. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.

 25. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 480 с.

 26. Теплова Т.В. Фінансовий менеджмент: управління капіталом та інвестиціями: Підручник для вузів. - М.: ГУВШЗ, 2000.

 27. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 28. Унковська Т.Є. Фінансову рівновагу підприємства. - К.: Генеза, 1997.

 29. Ушакова М.М., Унковська Т.Є., Гуляєва Н.М., Гринюк Н.А. Інвестування, фінансування, кредитування: Монографія. - КДТЕУ, 1997.

 30. Філоменко А.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. -К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.

 31. Фінансове становище підприємства: оцінка, аналіз, планування / За ред. А.В.Черчесл. - Суми, 1999. - 333 с.

 32. Фінансовий менеджмент / За ред. Г.В. Поляка. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997.

 33. Фінансовий менеджмент / За ред. Самсонова Н.Ф. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999.

 34. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Є.С. Стоянової. - 5 вид., Переаб. і доп. - М.: Перспектива, 2000.

 35. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. М.В. Романовського. - СПб.: Вид. дім "Бізнес - преса", 2000.

 36. Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Н.В. Колчина,
  Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова та ін; Під ред. проф. Н.В. Колчин. -
  2 вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації