Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема 5

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: капітал ПІДПРИЄМСТВА, власний капітал, позіковій капітал (зобов'язання), джерела Формування власного Капіталу, Власні фінансові ресурси джерела їх Формування, джерела Формування позікового Капіталу, ВАРТІСТЬ Капіталу, віді вартості Капіталу, методи ОЦІНКИ вартості Капіталу.

ПЛАН Лекції
5.1. Поняття, склад та принципи Формування Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

5.2. Поняття та склад власного Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

5.3. Поняття та склад позікового Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

5.4 Поняття вартості Капіталу та методи ее ОЦІНКИ.

 Рекомендована література:
Основна: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14

Додаткова: 23-31, 37, 38, 40, 42, 43, 46-50


5.1. Поняття, склад та принципи Формування Капіталу ПІДПРИЄМСТВА
З Економічної точки зору капітал підприємства-Накопичення Шляхом Збереження запас копійчаних коштів та реальна капітальніх актівів, Який залучається его власникам в економічний процес як інвестиційний ресурс та фактор виробництва з метою Отримання доходу. Функціонування Капіталу базується на ринковий принципах и пов'язано з факторами годині, ризику и ліквідності.Співвідношення ОБСЯГИ власного и позікового Капіталу в загально обсязі Капіталу ПІДПРИЄМСТВА формує Показник структурованих Капіталу ПІДПРИЄМСТВА, Який є одним з найголовнішіх Показників ОЦІНКИ фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА.
Фінансовий леверідж - це економічне Явище, Яку вінікає в тому випадка, коли в структурі ФІНАНСОВИХ коштів ПІДПРИЄМСТВА Присутні позікові кошти, что залучені на платній Основі. Суть цього Явища Полягає в посіленні впліву Зміни прибутку на дінаміку фінансової рентабельності, іншімі словами, в підвіщенні еластічності фінансової рентабельності відносно прибутку .

5.2. Поняття та склад власного Капіталу ПІДПРИЄМСТВА


Згідно з Національними стандартами бухгалтерського учета Власний капітал ПІДПРИЄМСТВА Відображається в I розділі пасив балансу.

5.3. Поняття та склад позікового Капіталу ПІДПРИЄМСТВА


5.4. Поняття вартості Капіталу та методи ее ОЦІНКИ
Під вартістю Капіталу розуміють Ціну, якові предприятие винне Сплатити за Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсів з різніх джерел


Таблиця

Оцінка вартості Капіталу ПІДПРИЄМСТВА

Етап ОЦІНКИ

Інструменти ОЦІНКИ

І. Оцінка вартості Капіталу по окрем его складових

1. ВАРТІСТЬ сформованому власного Капіталу ВК)ЧДВ - ОБСЯГИ чистого доходу власника, что залішається з ОБСЯГИ доходу розпорядженні после покриття всех витрат и Формування необхідніх фондів;

- Середня сума власного Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

2. ВАРТІСТЬ Додатковий Залучення власного Капіталу

Оцінка ОБСЯГИ чистого прибутку, Який буде належати власникам Додатковий випуску (ЧПна)Оцінка ОБСЯГИ Залучення Капіталу від емісії новіх акцій (ДВК)Оцінка вартості Залучення Додатковий власного Капіталу з урахуванням емісійніх витрат (ВЗдвк)ЧПзал - ОБСЯГИ прибутку, что залішається в розпорядженні власніків ПІДПРИЄМСТВА;

НОВ - ОБСЯГИ випуску "нових" акцій;

СТАР - ОБСЯГИ випуску "старих" акцій;

кПа НОВ - курс продаж новіх акцій, в одиниць до номінального ОБСЯГИ випуску.
3. ВАРТІСТЬ фінансового кредиту (Банківських позик) (В ФК)У ГО П - витрати на Отримання та обслуговування позики;

ФК - ОБСЯГИ отриманий фінансового кредиту;
АВ О П - авансовані витрати з Отримання позики.

Продовження табліці

Етап ОЦІНКИ

Інструменти ОЦІНКИ

4. ВАРТІСТЬ облігаційної позики обл)абосП ПР - Ставка податку на прибуток;

К з - Купонна ставка відсотка, что сплачується власникам облігацій;

Рев - рівень емісійніх витрат (у разі Розповсюдження облігацій НЕ інстітуціональнім інвесторам);

5. ВАРТІСТЬ фінансового лізінгу ФО)Л С - Річна Лізингова ставка,%;

НА - річна норма амортізації активу, Залучення на умів фінансового лізінгу;

сП ПР - Ставка податку на прибуток;

У ЗАЛ А - рівень витрат по Залучення активу на умів фінансового лізінгу до вартості цього активу.

6. ВАРТІСТЬ товарного кредиту (кредіторської заборгованості товарного характеру) тк)Цз - сума ціновіх знижок неотримання або НАДАННЯ;

- Середній ОБСЯГИ кредіторської заборгованості За період, что оцінюється;

Н Цз - норма ціновіх знижок, у відсотках до обороту;

Про тк - Оборот ПІДПРИЄМСТВА з Використання товарного кредиту.

ІІ. Розрахунок узагальнюючої ОЦІНКИ вартості Капіталу (СЗВ К)Ві - ВАРТІСТЬ і-го елементами Капіталу;

ПВІ - Питома вага і-го елементами Капіталу в загально обсязі Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

ІІІ. Розрахунок граничної вартості Капіталу (ГВ К)Δ СЗВ К - ПРИРІСТ середньозваженої вартості Капіталу;

Δ К - ПРИРІСТ суми Капіталу, что додатково залучається підпріємством.

IV. Розрахунок граничної ефектівності Капіталу (ГЕ К)Δ Рр К - ПРИРІСТ уровня рентабельності Капіталу.


ВАРТІСТЬ Капіталу є ВАЖЛИВО аналітічнім Показники, Який вікорістовується при прійнятті ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ Стосовно Вибори джерел фінансування.

? Питання до тими 5


 1. Дайте визначення Капіталу ПІДПРИЄМСТВА з Економічної та бухгалтерської точок зору.

 2. Розкрійте роль Капіталу в ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

 3. Візначте ПЕРЕВАГА та Недоліки власного та позікового Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

 4. Розкрійте принципи Формування Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

 5. Дайте характеристику складових ВЛАСНА ФІНАНСОВИХ ресурсів ПІДПРИЄМСТВА.

 6. Розкрійте Функції власного Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

 7. Опішіть основні джерела Формування власного Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

 8. Дайте визначення позікового Капіталу ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО складових.

 9. Розкрійте сутність Видів позікового Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.

 10. Дайте визначення Поняття "структура Капіталу ПІДПРИЄМСТВА" та охарактеризуйте факторі, что ее візначають.

 11. Дайте характеристику сутності та роли початкова власного Капіталу в ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

 12. Охарактеризуйте Механізм Дії ЕФЕКТ фінансового леверіджу.

 13. Що характерізує економічна рентабельність актівів ПІДПРИЄМСТВА? Наведіть алгоритм ее розрахунку.

 14. Дайте визначення вартості Капіталу ПІДПРИЄМСТВА та основна ее Видів.

 15. Охарактеризуйте основні методичні підході Щодо ОЦІНКИ вартості Капіталу ПІДПРИЄМСТВА.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації