Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема 6

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: кредитування ПІДПРИЄМСТВА, принципах кредитування, система кредитування, умови кредитування, банківський кредит, віді Банківських кредитів, організація банківського кредитування, фінансовий лізинг, види фінансового лізінгу, коммерческий (товарний) кредит, віді комерційного кредиту.
ПЛАН Лекції
6.1. Сутність та склад системи кредитування.

6.2. Банківське кредитування ПІДПРИЄМСТВА.

6.2.1 Характеристика форм та Видів банківського кредиту.

6.2.2 Характеристика форм и Видів Банківських услуг,

пов'язаних з кредитування предприятий.

6.2.3 Організація банківського кредитування предприятий.

6.3. Характеристика форм та Видів фінансового лізінгу.

6.4. Характеристика форм и Видів комерційного кредиту.


Рекомендована література

Основна: 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14

Додаткова: 27, 30, 36, 37, 43


6.1. Сутність та склад системи кредитування

Кредитування ПІДПРИЄМСТВА - це одна з форм фінансового забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, сутність Якої Полягає у встановленні ФІНАНСОВИХ взаємовідносін между підпріємством и кредитною установою Шляхом Укладення відповідніх угідь.Кредитор являє собою суб'єкт господарювання Який надає Позичальника необхідні Йому кошті у ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ на загально принципах кредитування.

6.2. Банківське кредитування ПІДПРИЄМСТВА
6.2.1 Характеристика форм та Видів банківського кредиту


Банківський кредит - це Грошові кошти надані банком у позику клієнту для цільового Використання ПРОТЯГ Певного періоду под Певний (обумовлення) відсоток

6.2.2 Характеристика форм и Видів Банківських услуг, пов'язаних з кредитування предприятий
Факторинг - система фінансування яка передбачає передачу банку прав по короткостроковіх зобов'язаннях покупця перед підпріємством

6.2.3 Організація банківського кредитування предприятий6.3. Характеристика форм та Видів фінансового лізінгу
Фінансовий лізинг - господарська Операція, з приводу придбання лізингодавцем основних ЗАСОБІВ за замовленням ПІДПРИЄМСТВА и отриманням їх у КОРИСТУВАННЯ на Термін, що не менший періоду повної амортізації з обов'язковою Наступний передачею Право власності.


6.4. Характеристика форм и Видів комерційного кредитуКомерційний (товарний) кредит - позікові ресурси, залучені у вігляді товарно-матеріальних цінностей для Формування певної Частини оборотніх актівів на умів відстрочкі платежу
? Питання до тими 6 1. Розкрійте сутність кредитування ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО принципи.

 2. Охарактеризуйте форми та види кредитування ПІДПРИЄМСТВА.

 3. Дайте характеристику форм та Видів банківського кредиту.

 4. Охарактеризуйте процедуру Залучення банківського кредиту.

 5. Розкрійте сутність фінансового лізінгу та охарактеризуйте его віді.

 6. Розкрійте сутність факторингу ТА ЙОГО форм и Видів.

 7. Дайте характеристику строковому кредитом та охарактеризуйте его віді.

 8. Розкрійте сутність перманентного кредитом та охарактеризуйте его віді.

 9. Розкрійте Поняття комерційного кредиту.

 10. Візначте суб'єктів та об'єкт лізінгу.

 11. Назвіть КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ кредітоспроможності ПІДПРИЄМСТВА.Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації