Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал

ВИТЯГ

з протоколом № 3

Засідання методичної КОМІСІЇ ФЕМП
"1 Липня" лістопада2006 р.Про рекомендацію до друку опорного конспекту лекцій "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА" для студентов усіх спеціальностей з напрямів підготовкі "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" денної форми навчання.

Слухать:


Рекомендуваті до друку опорний конспект лекцій "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА" для студентов усіх спеціальностей з напрямів підготовкі "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" денної форми навчання Який підготувалі на кафедрі ЕКОНОМІКИ підприємництва Л.О. Лігоненко, д.е.н., проф., Н.М. Гуляєва, канд. екон. наук, проф., Г.В. Ситник, канд. екон. наук, доц., Л.Л. Стасюк, канд. екон. наук, доц., О.В. Корольова-Казанський, канд. екон. наук, ст. викл., І.В. Височин, асист., Т.В. Заварзіна, асист.
Ухвалами:

Рецензенти: Бланк І.О., д.е.н., проф., Скотнікова М.М., к.е.н., доц.


Голова


Методичної КОМІСІЇ

ФЕМП Н.Б. Ільченко
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації