Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал

Рецензія

на опорний конспект лекцій

з курсу "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА",

Розроблення авторським колективом: Л.О. Лігоненко, д.е.н., проф.,

Н.М. Гуляєва, канд. екон. наук, проф., Г.В. Ситник, канд. екон. наук, доц.,

Л.Л. Стасюк, канд. екон. наук, доц., О.В. Корольова-Казанський, канд. екон. наук, ст. викл., І.В. Височин, асист., Т.В. Заварзіна, асист.
Опорний конспект "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА" Розроблення колективом авторів кафедри ЕКОНОМІКИ підприємництва Кіївського национального торговельно-економічного УНІВЕРСИТЕТУ упорядкованій у повній відповідності до нормативної освітньо-професійної програми за дісціпліною "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА" для студентов базового уровня подготовки ПРОФЕСІЙНОГО спрямування "Менеджмент", "Економіка та підприємництво" .

Уявлень в опорному конспекті материал вісвітлює ВСІ тими, что передбачені до Вивчення Навчальна програма дісціпліні: сутність Фінансів та фінансового механізму ПІДПРИЄМСТВА, фінансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА та засади ее організації, система оподаткування ПІДПРИЄМСТВА, активо ПІДПРИЄМСТВА, фінансові ресурси ПІДПРИЄМСТВА, кредитування ПІДПРИЄМСТВА, фінансове забезпечення відтворення основних фондів ПІДПРИЄМСТВА, грошовий оборот та система Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА, фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО характеристика, банкрутство та санація ПІДПРИЄМСТВА, фінансовий план ПІДПРИЄМСТВА.

Викладення матеріалу в опорному конспекті структуроване, послідовне та логічне, Забезпечує реалізацію мети Вивчення курсу.

При формуванні всех тим, что представлені в опорному конспекті враховані Сучасні результати Вивчення основних проблем, что стосують фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА та віддзеркалені у працях зарубіжніх и вітчізняніх вчених, та Нормативні аспекти ціх проблем, Які відображені у законодавчій базі України.

Кожна тема опорного конспекту містіть ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, что ее деталізують, посилання на агентство літературні джерела, міні-лексикон базових зрозуміти тими, змістовну інформацію, что розкриває сутність тими, ПЕРЕЛІК контрольних живлення для перевіркі якості засвоєння матеріалу.

Основні теоретичні положення тим курсом представлені в Достатньо обсязі. Материал конспекту викладеня в доступній для сприйняттів ФОРМІ, что спріятіме раціоналізації Використання лекційного годині, ефективного засвоєння ІНФОРМАЦІЇ студентами, покращення якості візуального сприйняттів лекційного матеріалу.
У цілому, опорний конспект лекцій за змістом та оформлення відповідає встановленим Вимоги та рекомендується до видання.Рецензент:
Професор кафедри ЕКОНОМІКИ підприємництва., Д.е.н.

Бланк І.О.Доцент кафедри ЕКОНОМІКИ підприємництва, к.е.н.

Скотнікова М.М.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації