Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
ОригіналТема 9

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА


ключові Терміни і Поняття: фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА, методи аналізу, експрес-аналіз фінансового стану, фундаментальні аналіз фінансового стану, платоспроможність ПІДПРИЄМСТВА, ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність, ділова актівність, оборотність актівів ПІДПРИЄМСТВА.

ПЛАН Лекції
9.1. Поняття та елєменти фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА.

9.2. Методи діагностікі фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА.

9.3.Характерістіка основних складових, что характеризують фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА.


 Рекомендована література
Основна: 8, 9, 10,11, 13, 14.

Додаткова: 15-25, 30-32, 37, 38, 42, 45.9.1. Поняття та елєменти фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА - це комплексне Поняття, Яке є результатом взаємодії всех ЕЛЕМЕНТІВ системи ФІНАНСОВИХ відносін ПІДПРИЄМСТВА, візначається сукупністю виробничо-господарських факторів и характерізується системою Показників, что відображають рівень збалансованості окрем структурних ЕЛЕМЕНТІВ актівів та Капіталу, и ефектності їх Використання.9.2. Методи діагностікі фінансового стану ПІДПРИЄМСТВАДіагностика фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА являє собою процес Дослідження фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА з метою визначення уровня захіщеності его інтересів від різноманітніх ЗАГРОЗА та Виявлення резервів покращення фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА.Діагностика фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА здійснюється засобой експрес-діагностікі та фундаментальної діагностікі.


Метою експрес-діагностікі фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА є завчасне Виявлення ознакой кризового розвітку ПІДПРИЄМСТВА на базі Використання стандартних методів аналізу.Метою фундаментальної діагностікі фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА є поглиблення результатів ОЦІНКИ, что Отримані во время проведення експрес-діагностікі та прогнозування впліву окрем факторів на фінансовий стан и возможности ПІДПРИЄМСТВА Щодо нейтралізації їх негативного впліву.

9.3. Характеристика основних складових, что візначають фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА


з \ п

Найменування сертифіката №

Алгоритм

розрахунку

1

Загальний коефіцієнт покриття

2

Проміжній коефіцієнт покриття

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4

Коефіцієнт відволікання оборотних актівів у запаси

5

Коефіцієнт

відволікання

оборотніх актівів у дебіторську заборгованістьУмовні позначення:

ОА - Оборотні активи;

ПП - Поточні пасив (зобов'язання);


ТМЗ - товарно-Матеріальні запаси;

ГК - Грошові кошти, їх еквіваленті;

ПФІ - Поточні фінансові інвестиції;

ПЗ - Поточні зобов'язання;

Д мп - Доходи майбутніх періодів;

З - сума запасів;

ДЗ - сума дебіторської заборгованості.


з \ п

Найменування сертифіката №

Алгоритм

розрахунку

1

Коефіцієнт фінансової автономії2

Коефіцієнт покриття Боргу3

Коефіцієнт довгострокового позікового Капіталу4

Коефіцієнт структурованих позікового Капіталу5

Коефіцієнт фінансової стійкості


6

Коефіцієнт кредіторської заборгованості

7

Коефіцієнт простроченої кредіторської заборгованості


Умовні позначення:

ВК - Сума власного Капіталу;

ПК - сума позікового Капіталу;

К - загальна сума Капіталу;

ДПК - сума довгострокового позікового Капіталу;

КЗ - сума кредіторської заборгованості за товари, роботи, послуги;


КПК - сума короткострокового позікового Капіталу;

КЗ ПР - сума простроченої кредіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Показники ОЦІНКИ структурованих актівів розглядаються в темі "Активи ПІДПРИЄМСТВА"


з \ п

Найменування сертифіката №

Алгоритм розрахунку

1

Рентабельність ДІЯЛЬНОСТІ2

Рентабельність витрат3

Рентабельність актівів4

Рентабельність власного Капіталу5

Економічна рентабельністьУмовні позначення:

ПП - сума чистого прибутку;

ОД - ОБСЯГИ Виручка від реалізації ПРОДУКЦІЇ;

В - сума витрат;

А С - середня сума актівів;

ВК С - середня сума власного Капіталу;

ПЗД ДО - прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування;

ФВ - сума ФІНАНСОВИХ витрат.


з \ п

Назва сертифіката №

Методика розрахунку

!

Показники оборотності актівів розглядаються в темі 4 "Активи ПІДПРИЄМСТВА"

Показники оборотності Капіталу


1

Коефіцієнт оборотності Капіталу, разів


2

Коефіцієнт оборотності власного Капіталу, разів3

Коефіцієнт оборотності позікового Капіталу, разів


Умовні позначення:

До З - Середня сума Капіталу;

ВК З - Середня сума власного Капіталу;

ПК С - середня сума позікового Капіталу.


продовження табліці

4

Коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості, разів


5

Период обороту Капіталу, днів


6

Период обороту власного Капіталу, днів7

Период обороту позікового Капіталу, днів8

Период обороту кредіторської заборгованості, днівУмовні позначення:

КЗ С - середня сума кредіторської заборгованості

Д - кількість днів у досліджуваному періоді.


? Питання до тими 9


 1. Що являє собою фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА та Які елєменти его візначають?

 2. Які основні напрямки аналізу могут використовуват для ОЦІНКИ фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА?

 3. Які основні показатели формують систему Показників фінансової стійкості та платоспроможності ПІДПРИЄМСТВА?

 4. Які основні показатели формують систему Показників ділової актівності та прібутковості ПІДПРИЄМСТВА?

 5. Візначте форму взаємозв'язку между Показники оборотності актівів та рівнем їх рентабельності.

 6. Візначте форми взаємозв'язку между Показники фінансової стійкості та платоспроможності ПІДПРИЄМСТВА.

 7. Візначте форми взаємозв'язку между Показники рентабельності та платоспроможності ПІДПРИЄМСТВА.

 8. Які основні факторі вплівають на рівень платоспроможності ПІДПРИЄМСТВА? Розкрійте Механізм їх впліву.

 9. Які основні факторі вплівають на рівень фінансової стійкості ПІДПРИЄМСТВА? Розкрійте Механізм їх впліву.

 10. Які основні факторі вплівають на ШВИДКІСТЬ Обертаном актівів ПІДПРИЄМСТВА? Розкрійте Механізм їх впліву.

 11. Назвіть основні причини Виникнення кризового фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА.


Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації