Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема 1

СУТНІСТЬ Фінансів ТА Фінансового МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: фінанси ПІДПРИЄМСТВА, Функції Фінансів ПІДПРИЄМСТВА, організація Фінансів ПІДПРИЄМСТВА, принципи Фінансів ПІДПРИЄМСТВА, фінансовий Механізм, фінансові важелі, фінансові методи, фінансові інструменти, Механізм державного регулювання, Механізм ринкового регулювання
ПЛАН Лекції
1.1. Сутність та Функції Фінансів ПІДПРИЄМСТВА.

1.2. Принципи організації Фінансів ПІДПРИЄМСТВА.

1.3. Фінансовий Механізм ПІДПРИЄМСТВА та характеристика его основних ЕЛЕМЕНТІВ.

1.4. Механізм державного та ринкового регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА.


Рекомендована література:

Основна: 1, 4, 8, 13

Додаткова: 17, 28, 33, 34, 39, 49, 50


1.1. Сутність та Функції Фінансів ПІДПРИЄМСТВА

1.2. Принципи організації Фінансів ПІДПРИЄМСТВА
Організація Фінансів ПІДПРИЄМСТВА Включає форми, методи, способи Формування та Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів, контроль за їх обігом для Досягнення поставленої цілей ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Принципи організації Фінансів являютя собою основні, вихідні положення, встановлені загальнопрійняті, широко розповсюджені правила Дій та Властивості Економічних процесів, або ж вихідні положення Економічної Теорії, основні правила організації конкретної Економічної ДІЯЛЬНОСТІ


1.3. Фінансовий Механізм ПІДПРИЄМСТВА та характеристика его основних ЕЛЕМЕНТІВ
Фінансовий Механізм - це система управління фінансовімі відносінамі через фінансові важелі та помощью ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Які дають змогу досягті головної мети будь-якого виду ПІДПРИЄМСТВА - одержании максимального прибутку.1.4. Механізм державного та ринкового регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА
Механізм державного регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА - це система Законів та нормативних АКТІВ, что регулюються Утворення та Використання фондів ФІНАНСОВИХ ресурсів та других Копійчаної фондів, что Забезпечують господарську діяльність ПІДПРИЄМСТВА

Ринковий Механізм регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА пов'язаний з функціонуванням фінансового прайси, Який являє собою ринок, на якому об'єктом купівлі-продаж віступають різноманітні фінансові інструменти та фінансові послуги
Регулювання фінансового прайси - це цілеспрямований Вплив на систему взаємовідносін, что Складається на Фінансовому прайси, з метою впорядкування даніх відносін, забезпечення захисту інтересів ОСІБ, что пріймають у них доля, гармонізації усіх інтересів учасников прайси
? Питання до тими 1


  1. Сформулюйте Поняття Державні фінанси, фінанси ПІДПРИЄМСТВА и фінанси домашніх господарств и візначте їх Взаємозв'язок.

  2. Якою є роль Фінансів ПІДПРИЄМСТВА у фінансовій Системі країни?

  3. Розкрити Зміст функцій Фінансів.

  4. Розкрити сутність Принципів організації Фінансів ПІДПРИЄМСТВА.

  5. За помощью якіх важелів регулюється фінансовий Механізм ПІДПРИЄМСТВА?

  6. Які основні елєменти входять до складу механізму державного регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА?

  7. Які основні елєменти входять до складу механізму ринкового регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА?

  8. Які основні елєменти входять до складу внутрішнього механізму регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА?

  9. Дайте визначення та охарактеризуйте основні Відмінності механізму державного та ринкового регулювання Фінансів ПІДПРИЄМСТВА.

  10. Назвіть основні Функції фінансового прайси.Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації