ВСН 180-84 (ММСС СРСР) Інструкція по заготівлі та монтажу відкритих беструбного електропроводок

n1.doc (5 стор.)
Оригінал

  1   2   3   4   5
ВСН 180-84

-------------------

ММСС СРСР


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ


ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАГОТІВЛІ І МОНТАЖУ

ВІДКРИТИХ беструбного електропроводок

Дата введення 1985-07-01

РОЗРОБЛЕНА ВНІІПроектелектромонтажом
Внесіть ВНІІПроектелектромонтажом
ЗАТВЕРДЖЕНА Мінмонтажспецбудом СРСР 29 серпня 1984
ЗАМІНУ

Наведено вимоги до заготівлі та монтажу відкритих беструбного електропроводок напругою до 1000 В, що прокладаються всередині промислових будівель і споруд організаціями Мінмонтажспецбуду СРСР.
Інструкція призначена для майстрів, бригадирів і електромонтажників, пов'язаних з монтажем електропроводок, а також може бути використана інженерно-технічним персоналом проектних і експлуатаційних організацій.
З виходом у світ цієї Інструкції скасовується "Інструкція по заготівлі та монтажу відкритих беструбного електропроводок"


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція поширюється на монтаж відкритих беструбного електропроводок напругою до 1000 В, що прокладаються всередині промислових будівель і споруд з нормальним середовищем ізольованими проводами всіх перерізів, а також неброньовані силовими кабелями перерізом до 16 мм на лотках, в коробах, на тросах, безпосередньо з підстав і на ізоляторах.
Інструкція не поширюється на монтаж електропроводок у житлових і культурно-побутових будинках, а також у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах.
1.2. Відкриті безтрубні електропроводки повинні бути виконані відповідно до вимог СНиП III-33-76 * "Правила виробництва і приймання робіт. Електротехнічні пристрої" та "Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ).
1.3. Кріплення кабелів з металевою оболонкою і незахищених проводів металевими скобами необхідно виконувати з еластичними ізоляційними прокладками товщиною не менше 0,3 мм, виступаючими з-під скоби з обох сторін не менш ніж на 1,5-2 мм.
При безпосередньому кріпленні незахищених проводів та кабелів з металевою оболонкою до несучої смузі, струні, тросу еластичні ізоляційні прокладки повинні встановлюватися у місцях кріплень між провідниками і смугою, струною або тросом (рис.1).
Рис.1. Кріплення незахищених проводів до несучих смугах, струнах та тросу монтажною стрічкою:
а - на смузі; б - на струні; в - на тросі;

1 - стрічка; 2 - провід, 3 - кнопка; 4 - прокладка ізоляційна; 5 - смуга; 6 - струна або трос;

7 - труба (відрізок) ізоляційна

1.4. Кабелі з пластмасовою або гумовою оболонкою, а також захищені дроти кріпляться без еластичних прокладок.
1.5. Для виконання відгалужень без розрізання проводів магістральної лінії повинні застосовуватися відгалужувальні стискання.
1.6. Радіуси вигину дротів і кабелів повинні бути не менше зазначених у табл.1.

Таблиця 1
Найменші радіуси вигину дротів і кабелів

Характеристика

Найменший радіус внутрішньої кривої вигину


Кабель

Силовий з гумовою ізоляцією в металевій, пластмасовій або гумовій оболонці


10 *

Провід

З пластмасовою ізоляцією (крім ПВЗ)


10

Провід

З гумовою ізоляцією в металевій оплітці або оболонці і без обплетення або оболонки


6

Провід

З мідної гнучкої житлової та пластмасовою ізоляцією


5

_______________

* Зовнішній діаметр проводу або кабелю.

1.7. Всі кріплення, що підтримують захисні конструкції і деталі електропроводок з чорних металів, повинні мати захисне антикорозійне покриття.
1.8. Провід й кабелі, що прокладаються на лотках і в коробах, повинні мати маркування на початку і кінці траси, а кабелі - також і на поворотах, відгалуженнях і в місцях підключення до електроустаткування.


2. РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
2.1. Робоча документація, передана електромонтажної організації, повинна бути виконана у відповідності з вимогами "Правил будови електроустановок", державних стандартів системи проектної документації для будівництва (ГОСТ СПДС), "Інструкції про склад і оформлення електротехнічної робочої документації для промислового будівництва" (ВСН-381- 85), узгодженої з Держбудом СРСР.
2.2. Для монтажу відкритих беструбного електропроводок у складі основного комплекту робочих креслень необхідно мати наступні креслення: електричних схем (схеми підключення); розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж; встановлення електрообладнання і конструкцій для прокладання електричних мереж; а також кабельний журнал.
2.3. На кресленнях розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж повинні бути зазначені прив'язки електрообладнання та електричних мереж до координаційних мереж, а також відмітки їх трас.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
3.1. Монтаж відкритих беструбного електропроводок повинен проводитися у два етапи.
3.2. До першого етапу відносяться наступні роботи:
а) на об'єкті монтажу: розмітка трас електропроводок і виробництво попередніх вимірів; контроль виконання борозен, ніш і проходів згідно з проектом і, у разі необхідності, їх пробивка; приймання підготовлених будівельних трас для електропроводок; установка закладних деталей, не передбачених в будівельних кресленнях;
б) складання ескізів і відомостей групою підготовки виробництва (ДПП) для видачі замовлень майстерням електромонтажних заготовок (МЕЗ);
в) у МЕЗ: підготовчі заходи (підготовка обладнання, інструменту та пристроїв і т.д.); заготівля кріпильних деталей і виготовлення нетипових конструкцій; комплектація електропроводок.
3.3. На другому етапі безпосередньо на об'єкті виконуються наступні монтажні роботи: встановлення всіх несучих конструкцій і вузлів кріплень, а також установка лотків та коробів, монтаж проводів і кабелів і підключення їх до електроустаткування.
3.4. Розмітку трас електропроводок слід проводити на підставі даних проекту, поєднуючи цю роботу з попередніми вимірами.
Попередні виміри, а також звірка будівельної частини об'єкта з робочими кресленнями повинні проводитися в основному працівниками ДПП.
На підставі проведених замірів повинні бути складені ескізи і відомості з метою видачі замовлень на заготівлю та комплектацію електропроводок в МЕЗ на технологічних потокових лініях і стендах.
3.5. Порядок розмітки повинен бути наступним: намітити місця установки розподільних пристроїв, світильників та інших електроприймачів, а також вимикачів і розеток; трасу електропроводки; місця встановлення відгалужувальних коробок, кінцевих, кутових і проміжних кріплень несучих тросів і струн; місця установки на підставах окремих кріплень проводів і кабелів (скоб, бандажів, смужок, утримувачів).
При установці на підставах таких кріплень спочатку намічаються місця їх встановлення у коробок, електроприймачів, на поворотах і у проходів, а потім - на проміжних ділянках, на рівних відстанях один від одного відповідно до норм на кріплення.
При паралельному прокладанні з підстав декількох груп проводів або кабелів розмітку слід виконувати окремо для кожної групи кабелів, що закріплюються однієї скобою, держателем або смужкою.
При розмітці трас електропроводок на конструкціях з ізоляторами, на лотках, в коробах розмічаються місця встановлення підтримуючих конструкцій, кронштейнів, скоб і точок їх кріплення до підстав і будівельним елементам будівель.
Відмітки необхідно виконувати від площини підлоги, стелі або будь-яких частин стін, колон, ферм, балок і т.п., що знаходяться на одному рівні. Допускається користуватися відмітками по висоті, що наносяться на різних елементах будівлі будівельною організацією.
Розмітка трас повинна виконуватися за допомогою набору інструментів і пристосувань для замірника типу НИЗ. Крім того, при розмітці необхідно застосовувати оптичні прилади, держаки й розмічальні рамки з висками і шнурами (для розмітки з підлоги).
Розмітка проводиться крейдою, вугіллям, синькою в порошку, теслярським олівцем.
Відмітки осей на основах повинні наноситися по рейці за допомогою шнура, натертого крейдою, вугіллям або синькою, а на конструкціях - за рівнем або схилу крейдою.


4. Електропроводки на лотках
4.1. На лотках слід прокладати дроти перерізом менше 120 мм та кабелі перетином жив до 16 мм . Допускається прокладати дроти та кабелі великих перерізів при збігу їх трас з проводами і кабелями зазначених вище перетинів.
4.2. Лотки випускаються двох типів: перфоровані і зварні. Перфоровані лотки НЛ5 і НЛ10 (рис.2) виготовляються відповідно шириною 50 і 100 мм *, зварні НЛ20 і НЛ40 (рис.3) - відповідно шириною 200 і 400 мм.

_______________

* На одному кінці лотків НЛ5, НЛ10 з'єднувач приварений.
Довжина лотків 2; 2,5 і 3 м.
Рис.2. Перфоровані лотки НЛ5, НЛ10Рис.3. Зварні лотки НЛ20, НЛ40

1 - планка; 2 - борт

4.3. Лотки встановлюються як у вертикальній, так і горизонтальній площинах впритул до стін і на збірних кабельних конструкціях (стійках, полицях, підвісках), до складу яких входять готові для складання елементи, що забезпечують створення траси з необхідними поворотами і розгалуженнями (рис.4-10) , а також на полицях і конструкціях, виготовлених в МЕЗ за кресленнями (рис.11-18).
4.4. Перфоровані лотки застосовуються для виконання магістральних ділянок мережі, стояків, містків, відгалужень і спусків від основних лоткових трас при підводі кабелів і проводів до різного роду електроприймачів.
4.5. Відстані між точками кріплення лотків та між опорними конструкціями повинні бути не більше 2 м.
4.6. Допустима питома навантаження на лотки при відстані між опорами 2000 мм становить: для перфорованих лотків шириною прямий секції 50 мм - 50 Н / м, шириною 100 мм - 100 Н / м; для зварних лотків шириною 200 мм - 300 Н / м, шириною 400 мм - 600 Н / м. Крім того, зварні лотки розраховані на додаткову зосереджене навантаження 800 Н, прикладене в середині прольоту.
4.7. З'єднання секцій лотків всіх типів повинні виконуватися за допомогою стандартних різьбових кріпильних виробів (рис. 4).
Рис.4. З'єднання прямих лотків
а - лотки НЛ5, НЛ10; б - лотки НЛ20, НЛ40

4.8. Для забезпечення надійного електричного контакту в місцях з'єднання елементів лотків встановлюють заземлюючі шайби гострими виступами безпосередньо до пофарбованої поверхні.
4.9. З'єднання секцій лотків в одній площині повинні виконуватися: прямих однотипних НЛ5 або НЛ10 - за допомогою з'єднувачів у вигляді швелерів (рис. 4, а), НЛ20 або НЛ40 - шляхом введення однієї секції в іншу на 135 мм і скріплення стандартними кріпильними виробами (рис. 4, б).
При зміні ширини траси зварних лотків застосовують перехідні з'єднувачі НЛ-СП (мал. 5).Рис.5. З'єднання лотків НЛ20 і НЛ40 за допомогою з'єднувача перехідного НЛ-СПРис.6. Кріплення лотка НЛ20 (НЛ40) за допомогою підвіски НЛ-ПВ і притиску НЛ-ПР
1 - притиск НЛ-ПР, 2 - підвіска НЛ-ПВРис.7. З'єднання лотків НЛ20 (НЛ40) і НЛ10 (НЛ5)Рис.8. Поворот лотковою магістралі в горизонтальній площині за допомогою лотка кутового НЛ-У45, НЛ-У95

4.10. Для виконання переходу траси з одного рівня на інший під кутом до 90 °, а також для відводу провідників до окремо розташованих електроприймачів застосовують шарнірні з'єднувачі НЛ-СШ (мал. 9).Рис.9. Поворот лотковою магістралі за допомогою з'єднувачів шарнірних НЛ-СШ у вертикальній площині
a - лотки НЛ20, НЛ40; б - лотки НЛ5, НЛ10

4.11. Поворот траси лотків НЛ20 і НЛ40 в горизонтальній площині на кут до 90 ° виконується за допомогою перехідних з'єднувачів НЛ-СП, вигнутих по надруби на необхідний кут і закріплюються на бортах прямих секцій лотків (рис.10, а). Поворот траси лотків НЛ5, НЛ10 в горизонтальній площині виконується за допомогою шарнірного з'єднувача НЛ-СШ (рис.10, б).Рис.10. Поворот лотковою магістралі за допомогою з'єднувачів перехідних НЛ-СП

і з'єднувачів шарнірних НЛ-СШ в горизонтальній площині
а - лотки НЛ20, НЛ40; б - лотки НЛ5, НЛ10

4.12. У разі, якщо радіус повороту прокладається провідника перевищує ширину лотка, на борту з'єднуються під прямим кутом секцій встановлюють кутові секції НЛ-У45 - для радіуса повороту до 450 мм; НЛ-У95 - для радіуса повороту до 950 мм (рис.8).
4.13. Повороти, відгалуження, обходи виступів і перешкод, перетину, переходи лотків з однієї ширини на іншу і з одного позначки на іншу і т.д. повинні виконуватися за допомогою спеціальних секцій заводського виготовлення (рис.7-10) або виготовлених в МЕЗ за типовими проектами (рис.11-17).Рис.11. Обхід виступів при горизонтальній прокладці лотків НЛ10-П2 (НЛ5, НЛ10)
1 - конструкція кабельна; 2 - секція кутова горизонтальна, 3 - лоток НЛ10-П2


Рис.12. Обхід виступів при горизонтальній прокладці лотків НЛ20-П2 (НЛ20, НЛ40)
1 - конструкція кабельна; 2 - лоток НЛ20-П2, 3 - вставка пряма; 4 - притиск НЛ-ПР, 5 - вставка кутова


Рис.13. Обхід зовнішнього кута при горизонтальній установці лотків НЛ10-П2 (НЛ5, НЛ10)
1 - конструкція кабельна; 2 - секція кутова, 3 - лоток НЛ10-П2


Рис.14. Обхід внутрішнього кута при горизонтальній установці лотків НЛ10-П2 (НЛ5, НЛ10)
1 - конструкція кабельна; 2 - секція кутова горизонтальна, 3 - лоток НЛ10-П2


Рис.15. Обхід зовнішнього кута при горизонтальній прокладці лотків НЛ40-П2 (НЛ20, НЛ40)
1 - притиск НЛ-ПР, 2 - конструкція кабельна, 3 - лоток НЛ40-П2; 4 - лоток кутовий НЛ-У45


Рис.16. Прокладка лотків НЛ40-П2 (НЛ20, НЛ40) під перекриттям
1 - конструкція кабельна; 2 - притиск НЛ-ПР, 3 - лоток НЛ40-П2


Рис.17. Горизонтальна установка лотків НЛ10-П2 (НЛ5, НЛ10) на відстані від стіни
1 - лоток НЛ10-П2; 2 - конструкція

За неможливості встановлення навісних опорних конструкцій лотки можуть встановлюватися на стійках, закріплених на підлозі приміщення (рис.18).Рис.18. Прокладка одного лотка НЛ40-П2 на стійках
1 - лоток НЛ40-П2; 2 - рама, 3 - притиск НЛ-ПР, 4 - стійка

4.14. Кріплення лотків НЛ20, НЛ40 до кабельних конструкціях повинно виконуватися за допомогою притисків НЛ-ПР (рис.20 і 24). Кріплення лотків НЛ5, НЛ10 на підставах і полицях повинно виконуватися за допомогою стандартних різьбових кріпильних виробів (рис.21).
4.15. Для кріплення лотків до точок, розташованим вище лотковою траси, використовується підвіска НЛ-ПВ (рис.6, 19), яка встановлюється під прямий секцією перпендикулярно або під кутом до бортів залежно від ширини секції. Потім за допомогою сталевого дроту або троса, що проходять через середину прямої секції, підвіска з'єднується з точкою кріплення.Рис.19. Кріплення лотків НЛ20 (НЛ40) в прольотах із застосуванням підвіски НЛ-ПВ
1 - муфта натяжна К798; 2 - затиск тросовий К676; 3 - трос, 4 - стали охоплювати конструкції;

5 - лоток, 6 - сережка К1016; 7 - підвіска НЛ-ПВ


Рис.20. Кріплення зварних лотків до конструкцій
а - горизонтальна прокладка; б - вертикальна прокладка;

в - прокладка по поверхні, паралельної несучій площині лотків;

1 - конструкція кабельна; 2 - притиск НЛ-ПР, 3 - лоток НЛ20-П2 (НЛ40-П2)


Рис.21. Кріплення перфорованих лотків НЛ10-П2 (НЛ5, НЛ10) до конструкцій

(Горизонтальна прокладка)
1 - кабельна конструкція; 2 - лоток НЛ10-П2

4.16. Лотки повинні бути закріплені на поворотах, підйомах, спусках, пересічних, відгалуженнях, обходах виступів і перешкод і в місцях з'єднання лотків різної ширини.
4.17. Опорні конструкції повинні бути закріплені за допомогою дюбелів-цвяхів і дюбелів-гвинтів, що забиваються будівельно-монтажним пістолетом, а також за допомогою охоплюють і затискних конструкцій або зварюванням.
4.18. Силові, контрольні кабелі та проводи слід прокладати на лотках одношарово, багатошарово і пучками відповідно до табл.2.

Таблиця 2

Способи прокладання проводів і кабелів на лотках


N п / п

Спосіб прокладки

Коефіцієнт використання

0,7

Коефіцієнт використання

0,7
кількість проводів і (або) кабелів


коефіцієнт зниження
кількість проводів і (або) кабелів


коефіцієнт зниження
1

2

3


4

5

6

1

До 3


0,80


до 6


1,00
4-6


0,70


7-8


0,90
7-9


0,60


9-11


0,85
12-15


0,70


16-20


0,65


21 і більше

0,60


2
До 3

0,80

до 6

1,004-6


0,70


7-8


0,90
7-9


0,60


9-11


0,85
12-15


0,70


16-20


0,65


21 і більше


0,60


3
До 2


1,00


Введення коефіцієнтів зниження не вимагається


3-4


0,85


5-8


0,80


9-15


0,70


16 і більше

спосіб прокладки не рекомендується


0,654

Введення коефіцієнтів зниження не вимагається
Введення коефіцієнтів зниження не потрібно.

Спосіб прокладки не рекомендується

5

Одношарова прокладка см. поз.3.

Багатошарова прокладка або пучками см. поз.1 або 26

Одношарова прокладка см. поз.4

Багатошарова прокладка або пучками см. поз.1 або 2

4.19. Кріплення окремих проводів та кабелів на лотках, а також пучків до лотків повинно виконуватися перфорованої стрічкою з кнопкою, смужкою з пряжкою, скобами тощо (Рис.22).Рис.22. Приклади кріплення проводів та кабелів до лотків
1 - стрічка К226 із кнопкою К227; 2 - смужка К404-К405, пряжка К407; 3 - смужка-пряжка К395-К398;

4 - скоба К252-К254, 5 - скоба К732-К740; 6 - скоба К142-К145; 7 - скоба К146п-К148п

4.20. Для прокладки на лотках дроти та кабелі повинні бути заготовлені на технологічних стендах (лініях) в МЕЗ і надходити в зону монтажу на інвентарних барабанах.
Приклад технологічної лінії по заготівлі проводів та кабелів наведено на рис.23.Рис.23. Схема технологічної лінії по заготівлі проводів перетином 16-240 мм
1 - домкрати кабельні; 2 - вертушка універсальна; 3 - механізм мірного різання; 4 - візок-накопичувач;

5 - стіл-накопичувач; 6 - механізм зняття ізоляції; 7 - стійка; 8 - гідропрес;

9 - стіл-накопичувач для проводівРис.24. Установка кабельних конструкцій
1 - притиск для кріплення лотка до полиці, 2 - лоток НЛ20-П2, 3 - кабельна стійка; 4 - скоба для кріплення

стійок пристрілюванням або приварюванням; 5 - кабельна полку; 6 - ключ для кріплення полиць до стійокРис.25. Комплект механізмів і пристосувань для прокладки кабелів по лотках
1 - привід універсальний монтажний; 2 - механізм тяговий; 3 - пристрій, що групує кабелі;

4 - ролик лінійний універсальний; 5 - захоплення канатний; 6 - захоплення кабельний; 7 - ролик кутовий

4.21. Послідовність операцій з монтажу електропроводок на лотках наведена в табл.3.

Таблиця 3

Монтаж електропроводок на лотках


Найменування операції

Зміст робіт

Застосовувані електромонтажні вироби


Застосовувані інструменти, механізми і пристосування

Приміткинайменування


індекс
1


2

3

4

5

6

Перший етап робіт


Збірка укрупнених блоків

Збірка блоків з прямих, кутових, трійникових і хрестових секцій. Маркування блоків відповідно до вказівок ППРОперації виконуються в МЕЗ

Заготівля проводів та кабелів

Мірна різка проводів та кабелів. Зняття ізоляції з проводів та кабелів. Скручування, підрізка, зварювання і контроль правильності з'єднання жил проводів до 6 мм , Ізолювання місць з'єднань і установка відгалужувальних затискачів


Сжим відгалузилося-

вальний

У731М, У733М, У734М, У739М, У859М, У870М-У872М

Механізм мірного різання; механізм зняття ізоляції; зварювальний апарат; пробник для прозвонки

Те ж

Заготівля пучків проводів, прозвонка та маркування

Заготівля пучків проводів.


Бирка маркувати-

вочная

У134, У153, У136

Пробник для прозвонки

Те ж

Продзвонювання та маркування жив багатожильних проводів та кабелів.


Накінечники

А671, У541


Маркування проводів, кабелів і пучків проводів та кабелів


Трубка ХВТ


Бухтованіе

Бухтованіе проводів, кабелів і пучків проводів та кабелів на вертушці, маркування бухт і укладання їх у контейнери

Смужка


К404, К405


Вертушка;


Те жПряжка

К407

контейнерСмужка-пряжка

К395-К398


Стрічка монтажна

з кнопкою


К226, К227


Бирка


У134, У153, У136Розбивка трас

Нанесення фарбою на будівельні елементи відміток місць встановлення опорних конструкційОперації виконуються на трасі

Підготовка трас до прокладання лотків

Пробивання отворів, гнізд, отворів, не виконаних у процесі будівництва.

Установка опорних конструкцій


Пластмас-

совий дюбель

Дюбель-цвях
Перфоратор,
електро-Дриля,

ключ К1156

Те ж

Доставка укрупнених блоків і окремих секцій лотків і заготовок проводів та кабелів

Доставка в монтажну зону контейнерів з укрупненими блоками касет, барабанів або бухт з проводами і кабелями. Розвозка або рознесення по трасі до місця їх прокладки
Автомобіль-самопогрузчікі, контейнер, вертушка

Те ж


Другий етап робіт


Установка опорних конструкцій на проектній висоті

Установка і закріплення кабельних стійок на залізобетонних колонах і фермах із застосуванням охоплюють конструкцій

Охоплюють конструкції

Полухомут

Шпильки

Кабельні стійки


К122, К123

К1150-К1154

Підйомні пристрої для роботи на висоті

Зварювальний апарат

При заготівлі в МЕЗ конструкцій з монтажних профілів або блоків з кабельних стійок і полиць (або монтажних профілів)
Установка і закріплення кабельних стійок на залізобетонних колонах, стінах і під перекриттями пристрілюванням за допомогою скоби дюбелями

Кабельні стійки

Скоба

Профіль монтажний Перфора-

рова

Дюбель-цвях

Дюбель-гвинт


К1150-К1154
К1157

К235, К238

Пластмасовий дюбель

У656, У658, У678, У661, У663

Поршневий монтажний пістолет ПЦ52-1.

Електричні та пневматичні Дриля із застосуванням твердосплавного інструменту.

Набір інструментів електромонтаж-ника НЕ.

Набір гайкових ключів
Закріплення кабельних стійок до металоконструкцій за допомогою скоби зварюванням

Кабельні стійки


К1150-К1154


Зварювальний апарат

Скоба


К1157
Установка опорних констркуціі на підлозі


Установка стійок

Стійка
РамаРис.18

Установка тросових розтяжок

Установка і закріплення тросових розтяжок за допомогою охоплюють конструкцій

Муфта натяжна

Зажим тросовий

К798
К676
Установка тросових розтяжок проводиться у разі неможливості

ності установки кабельних стійок. Відстань між опорними конструкціями не повинно перевищувати 2 м


Установка кабельних полиць

Установка і закріплення полиць до кабельних стійок

Полиці

К1160-К1163

Ключ К1156

У разі роздільного доставки на монтаж (рис.24)

Установка лотків на опорних конструкціях

Підняття двох секцій або блоків (кілька з'єднуються секцій) на опорні конструкції


Лотки Перфора-

рова зварні

НЛ, НЛ5-П2 НЛ10-П2, НЛ20-П2, НЛ40-П2


Підйомні пристрої для роботи на висотіЗ'єднання суміжних секцій і блоків між собою

Болти, гвинти
Набір інструментів електромонтаж-ника НЕ, ІН-15

Набір гайкових ключів


Лотки кутові

НЛ-У45, НЛ-У95

Рис.8З'єднувачі перехідні


НЛ-СП
Рис.10З'єднувачі шарнірні


НЛ-СШ
Рис.9
Закріплення лотків до опорних конструкцій


Притиск

НЛ-ПР


Операції повторити з подальшими блоками

Установка роздільної перегородки (куточок, лист) на зварних лотках

Куточок (лист)

К236
Для розділення потоків проводів або кабелів, спільне прокладання яких не допускається


Перевірка безперервності кола заземлення


Операція виконується організаціями


Прокладання дротів та кабелів

Прокладання дротів та кабелів:

1. За допомогою комплекту механізмів і пристосувань (рис.25):

а) встановити релейні і кутові ролики

б) з'єднати кінці кабелів (проводів) з канатом тягового механізму за допомогою дротяного панчохи;

в) направити кабелі з барабанів в групує пристрій;

г) розкачати кабелі по роликах за допомогою тягового механізму;

д) перекласти кабель (провід) з роликів на лоток;

е) виправити кабель (провід)
Комплект механізмів і пристосувань типу КПП; лінійні ролики РЛУ; кутові ролики; дротяний панчіх; затискач; тяговий механізм


Робота здійснюється відповідно до інструкції з експлуатації приспособ-

лений

2. За допомогою лебідки та розкочувальних роликів різних конструкційЛебідка монтажна ЛМ-1М, ЛМ-3, 2; ролики ПС-50; раскаточние пристрої
Закріплення проводів та кабелів

Закріплення до лотків проводів, кабелів, пучків проводів та кабелів з дотриманням необхідних відстаней

Перфора-

грована стрічка


К226

Рис.22Кнопка


К227

Смужки


К404, К405

Пряжка


К407

Смужки-пряжки


К395-К398

Скоба однолапковая


К252-К254


Скоба двухлапковая


К732-К740,

К142-К145,

К146п-К148п
Примітка. В окремих випадках лотки доцільно кріпити до опорних конструкцій з монтажних профілів або кабельних стійок і полиць в МЕЗ або на монтажному майданчику, а потім проводити встановлення цієї збірної конструкції на будівельне підставу.


5. Електропроводки в коробах
5.1. Короби призначені для захисту від механічних пошкоджень прокладених в них проводів всіх перерізів і кабелів перерізом до 16 мм
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації