Ткачов В.О., Тихонюк-Сидорчук В.О. (Сост.) Теоретичні основи водопідготовки і водокористування (укр.)

n1.doc (4 стор.)
Оригінал

  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ Міського ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки

ДО ВИКОНАННЯ ІНДІВІДУАЛЬНІХ

Розрахунково-ГРАФІЧНІХ Завдання,

Практичність Завдання І САМОСТІЙНІХ РОБІТ

З КУРСУ "Теоретичні основи ВОДОПІДГОТОВКІ ТА Водокористування"

(Для студентов 3 курсу денної и заочної форм навчання Спеціальності

6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища")
Х арків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до Виконання індівідуальніх розрахунково-графічніх Завдання, практичних Завдання и самостійніх робіт з курсу "Теоретичні основи водопідготовкі та водокористування" (для студентов 3 курсу денної и заочної форм навчання Спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища").

Укл.: В.О.Ткачов, В.О. Тихонюк-Сидорчук. -Харків: ХНАМГ, 2007. - 50 с.

Укладачі: В.О. Ткачов,

В.О. Тихонюк-Сидорчук


Рецензент: К.Б. Сорокіна

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очищених вод, протокол № 2 від 14.09.06.

ЗМІСТ стор

Вступ 4

Вихідні дані 5

1.Технологічні схеми, вжівані при обробці води. Принципи їх

компонування 6

1.1. Вибір схеми очисних споруд 8

2. Організація лабораторно - виробничого контролю та оцінка якості

природніх вод 10

2.1. Віді аналізу води 10

2.2. Оцінка якості природніх вод 12

3. Визначення повної продуктівності очисних споруд 13

4. Реагентної господарство 14

4.1. Визначення дозуюч коагулянтів 15

4.2. Схема коагулянтной господарства при мокрому збереженні

коагулянти 16

4.3. Схема коагулянтной господарства при сухому зберіганні

коагулянти 18

4.4 Флокулювання води 19

4.4.1. Визначення дозуюч и площ складу поліакріламіду 20

4.4.2. Схема готування Розчин поліакріламіду 21

4.5. Визначення витрати Вапно 22

4.5.1. Схема готування вапняного молока 24

4.6. Схема виготовлення актівованої кремнієвої кислоти 26

4.7. Знезаражування води 26

5. Складання балансової схеми витрат води з водоочісніх

споруд 28

6. Контактні освітлювачі 30

6.1. Визначення площі й числа контактного освітлювача 32

6.2 Визначення кількості води, Яку Йде на промівання контактних освітлювачів 34

7. Віхрова Змішувач 34

8. Барабанні Сітки и вхідна камера 36

9. Резервуар чістої води 38

10. Повторну Використання води від промівання контактних освітлювачів 40

10.1. Піскоуловлювач горизонтальний 40


10.1.1. Розрахунок піскоуловлювача 41

10.2. Відстійнікі періодічної Дії 42

11. Компонування водоочісної СТАНЦІЇ 44

12. Додатки 45

Додаток 1. Таблиця варіантів Завдання згідно з варіантамі 45

Додаток 2. Віді джерел водопостачання 47

Додаток 3. Втрати напору при Русі води между споруд

очісної СТАНЦІЇ та у самих споруд 47

Додаток 4. Таблиця 16 [1]. Визначення дозуюч безводного

коагулянти за значеннями коло мутності води 48

Додаток 5. Характеристика хлораторів 48

Список літератури 49

ВСТУП
Водопровідні очисні СТАНЦІЇ господарсько-питного водопостачання прізначаються для забезпечення населення и промісловості водою, что відповідає ГСанПіН.

Варто намагатіся найбільш раціонального взаємного розташування всех ЕЛЕМЕНТІВ водоочісніх споруд на генеральному плані будівельного майданчика.

Склад комплексу основних споруд водопровідної очісної СТАНЦІЇ візначається прийнятя методами коректування складу домішок води, что у свою черго поклади від якості води и вимоги до неї споживачів.

Для доведення якості води до вимог стандарту питної води ее обробляють, включаючі при необхідності наступні процес: попереднє освітлення, ФІЛЬТРУВАННЯ, реагент ОБРОБКИ, ФІЛЬТРУВАННЯ, знезаражування, дезодорація, фторування.

Для Здійснення перерахованого технологічних процесів на водоочісніх станціях застосовуються СПЕЦІАЛЬНІ очисні Спорудження: мікрофільтрі и барабанні Сітки, префільтрі, дозатори, змішувачі, камери пластіці Утворення, відстійнікі, освітлювачі Із кулею зваження осадку, Контактні освітлювачі, Фільтри, установки для запровадження у воду хлору, фтору, аміаку й других реагентів.

Функціональне призначення основних очисних споруд - підготовка води питної якості, споруд Іншого підйому - Збереження и подача води споживачам, підсобно-допоміжніх споруд и загальномайданчіковіх об'єктів - обслуговування й забезпечення основних технологічних процесів.

Вихідні дані

Вихідні дані студенти обірають за варіантом з журналу викладача за Додатках 1 та оформлюють ВІДОМІСТЬ вихідних даніх за прикладом.


факультет__________________ гр._____________

П.І.Б. студента______________________________


№ варіанта

-

Корисна Продуктивність, тис.м 3 / добу

75

До год

1,35

катіоні

Ca 2 + мг / л

мг-екв / л

60

2,99

Mg + мг / л

мг-екв / л

53,02

4,36

Na + мг / л

мг-екв / л

152,72

6,64

Всього мг / л,

мг-екв / л

265,74

13,99

аніоні

SO 4 2 - мг / л

мг-екв / л

231,88

3,8

SO 4 2 - мг / л

мг-екв / л

196,92

4,1

Cl - мг / л

мг-екв / л

216,1

6,09

SiO 2 Березня - мг / л

мг-екв / л

-

-

Всього мг / л,

мг-екв / л

658

13,99

Загальна твердість Т о, мг-екв / л

7,34

Карбонатних твердість Т до, мг-екв / л

3,8

Загальний солевміст мг / дм 3

935,6

Завіслі Речовини мг / дм 3

150

pH

6,7

Температура t 0 С

6

кольоровість в градусах ПКШ

37

Підпис

викладача _______________________ Дата_________ 200___р.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації