Соколов Н.А. Мережі абонентського доступу. Принципи побудови

n1.doc (11 стор.)
Оригінал

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Н.А. СОКОЛОВ


Якби відати про те, якби знати:

чим дихати, на кого спертися! ..

Перед вами - порожня зошит,

з нею ще належить натерпітися.

(Булат Окуджава)

МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ


1999

УДК 621.395


Соколов Н.А.
МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ.


Абонентська мережа, що з'єднує термінальне обладнання з комутаційної станцією, вважалася найбільш консервативними елементом телекомунікаційної системи. Наприкінці XX століття ситуація кардинально змінилася; до абонентської мережі пред'являються нові вимоги. Виконання цих вимог веде до суттєвих змін принципів побудови і подальшого розвитку абонентської мережі. У своїй новій якості вона стала називатися мережею абонентського доступу.

У книзі розглядаються принципи побудови перспективних мереж абонентського доступу, що забезпечують ефективний розвиток телекомунікаційної системи в цілому. Основна увага приділяється тим аспектам абонентського доступу, які пов'язані з використанням у місцевих телефонних мережах цифрової техніки передачі і комутації, а також з практичним застосуванням нових телекомунікаційних технологій. Книга призначена для широкого кола фахівців, що займаються науковими дослідженнями, розробкою технічних засобів і проектуванням в області місцевих мереж зв'язку. Вона буде корисна студентам і аспірантам вузів зв'язку.


Науково-технічне видання

Шановний Читач! Якщо ця книга Вам сподобалась, то Ви повинні знати, що її публікація стала можливою завдяки фінансовій та організаційній допомозі ВАТ «Уралсвязьинформ» (Н. А. Соколов)

® Соколов Микола Олександрович, 1999

ЗМІСТ

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
ПЕРЕДМОВА
I. АБОНЕНТСЬКІ ЛІНІЇ МІСЦЕВИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ
1.1. Історичні аспекти розвитку системи абонентського доступу

1.1.1. Основні етапи розвитку системи абонентського доступу

1.1.2. Формальний опис характеристик абонентської мережі
1.2. Терміни, визначення та основні поняття

1.2.1. Загальні зауваження

1.2.2. Моделі мережі абонентського доступу

1.2.3. Перелік основних термінів
1.3. Функції мережі абонентського доступу в сучасній системі електрозв'язку

1.3.1. Функції абонентської лінії

1.3.2. Функції мережі абонентського доступу

1.3.2.1. Зміна вимог, що пред'являються до мережі доступу

1.3.2.2. Мережа доступу та процеси інтеграції

1.3.2.3. Мережа доступу та процеси інтелектуалізації

1.3.2.4. Мережа доступу та процеси персоналізації

1.3.2.5. Мережа доступу та обмін відеоінформацією
1.4. Структурні характеристики абонентських мереж

1.4.1. Основні поняття

1.4.2. Розподіл довжин абонентських ліній

1.4.3. Розподіл ємності абонентського кабелю
1.5. Основні тенденції еволюції абонентських ліній

1.5.1. Загальне

1.5.2. Пропускна здатність абонентської мережі

1.5.3. Структура абонентської мережі

1.5.4. Середа поширення сигналів

1.5.5. Розширення смуги пропускання існуючих АЛ

1.5.5.1. Актуальність проблеми

1.5.5.2. Загальна ідея технологій xDSL

1.5.5.3. Технологія ADSL

1.5.5.4. Технологія VDSL

1.5.6. Прогнози розвитку мереж абонентського доступу
1.6. Додаткові коментарі до першого розділу
Література до глави 1
2. ПЕРСПЕКТИВНІ МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ
2.1. Підключення абонентів до цифрових телефонних станцій

2.1.1. Кілька попередніх зауважень

2.1.2. Деякі особливості цифровізації місцевих телефонних мереж

2.1.2.1. Мережеві аспекти

2.1.2.2. Економічні аспекти

2.1.3. Підключення до ТМЗК нової групи абонентів

2.1.4. Заміна аналогової АТС на цифрову комутаційну станцію

2.1.5. Заміна кількох АТС однієї комутаційної станцією

2.1.6. Кілька загальних зауважень до розділу 2.1
2.2. Варіанти організації мережі доступу в вузькосмугової ЦСИО

2.2.1. Загальні принципи інтегрального обслуговування

2.2.2. Рекомендації щодо створення мережі доступу в ЦСИО

2.2.2.1. Проблеми організації U-інтерфейсу

2.2.2.2. Концепція "накладеної" мережі для ЦСИО

2.2.2.3. Розвиток ЦСИО в процесі цифровізації ТМЗК

2.2.3. Чи потрібна сьогодні узкополосная ЦСИО?
2.3. Широкосмугові мережі доступу

2.3.1. Види широкосмугових мереж доступу

2.3.2. Комбінована середу "волокно-коаксиал"

2.3.3. Пасивна оптична мережа
2.4. Варіанти організації мережі доступу в широкосмугової ЦСИО

2.4.1. Деякі особливості Ш-ЦМІО

2.4.2. Технологія АТМ

2.4.3. Інтерфейс користувач-мережа Ш-ЦМІО

2.4.4. Мережа доступу для Ш-ЦМІО

2.4.4.1. Загальні міркування

2.4.4.2. Ймовірні сценарії створення Ш-ЦМІО

2.4.4.2.1. Невелике передмову

2.4.4.2.2. Технологія АТМ в корпоративних мережах

2.4.4.2.3. Технологія АТМ в мережі загального користування

2.4.4.2.4. Створення ядра мережі АТМ

2.4.4.2.5. Розширення ядра мережі АТМ: розміщення концентраторів

2.4.4.2.6. Розширення ядра мережі АТМ: заміна комутаційних станцій

2.4.4.2.7. Розширення ядра мережі АТМ: ієрархічні аспекти

2.4.4.2.8. Співіснування різних видів розподілу інформації

2.4.4.3. Варіанти реалізації мережі доступу в Ш-ЦМІО
2.5. Доступ до телекомунікаційної системи по ефіру

2.5.1. Кілька попередніх зауважень

2.5.2. Оцінка економічної ефективності технології WLL

  1. Основні сценарії побудови мережі абонентського доступу

2.5.4. Мережа абонентського доступу, заснована на технології LMDS

2.5.5. Підтримка функцій мобільності мережею абонентського доступу

2.5.6. Інтеграція стаціонарних і мобільних мереж зв'язку
2.6. Додаткові коментарі до другої чолі
Література до глави 2


ПІСЛЯМОВА


ДОДАТОК «Аналіз документів МСЕ та ETSI, що відносяться до мереж абонентського доступу»
П.1. Питання, що розглядаються у Додатку
П.2. Рекомендація МСЕ G.902
П.3. Засоби передачі інформації в мережі абонентського доступу
П.4. Рекомендація МСЕ Q.512
П.5. Технічний звіт ETR 248 (ETSI)
П.6. Технічний звіт ETR 306 (ETSI)

П.6.1. Структура Технічного звіту ETR 306

П.6.2. Інтерфейси, що використовують провідні засоби зв'язку

П.6.2.1. Існуючі технології

П.6.2.2. Перспективні технології

П.6.3. Інтерфейси, що використовують радіотехнічні засоби
П.7. Технічний звіт ETR 139 (ETSI)
П.8. Кілька слів замість розділу "Висновки"
Література до Додатка

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
У тексті монографії використовуються російськомовні і англомовні абревіатури. У розділі I наведено основні російськомовні абревіатури. Якщо в англомовній технічній літературі є ідентичні (за змістом) абревіатури, то вони вказані в дужках. У розділі II перераховані основні англомовні абревіатури. Вони супроводжуються перекладом на російську мову, який, як правило, відображає смислове значення терміна. Відповідний текст не слід розглядати як пропонований автором переклад термінів. Деякі абревіатури, переклад яких не представляється доцільним, використовуються в тексті монографій мовою оригіналу.


I. Російськомовні абревіатури
АВУ - абонентська високочастотна установка

АДІКМ (ADPCM) - адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція

АЗП - абонентський захисний пристрій

АК (SLIC) - абонентський комплект

АЛ - абонентська лінія

АМТС - автоматична міжміська телефонна станція

АТС - автоматична телефонна станція

БС (BS) - базова станція

СКУ - ввідно-комутаційні пристрої

ПЛЗ - повітряна лінія зв'язку

ГТС - міська телефонна мережа

ЗСЛ - замовно-з'єднувальна лінія

ККС - комбінована комутаційна станція

КТБ - кабельне телебачення

КЯ - кабельний ящик

ЛВС (LAN) - локальна обчислювальна мережа

МВК (ADM) - мультиплексор з виділенням каналів

МС (LE, CO) - місцева станція

МСЕ (ITU) - Міжнародний Союз Електрозв'язку

ВАТ - відкрите акціонерне товариство

ОВ (FO) - оптичне волокно

ОК - оптичний кабель

ОС (LE) - крайова станція

ОЦК - основний цифровий канал

ПД - передача даних

ПД-КП - передача даних з комутацією пакетів

ПК - персональний комп'ютер

РАТС (CO, LE) - районна АТС

РК (DP) - абонентська розподільна коробка

РРЛ - радіорелейна лінія

СКС - структурована кабельна система

СЛ - сполучна лінія

СЛМ - міжміський сполучна лінія

СПС (PCN) - мережа персонального зв'язку

СТС - сільська телефонна мережа

СУ (NN) - мережевий вузол

ТА (TS) - телефонний апарат

ТВЧ (HDTV) - телебачення високої чіткості

ТМЗК (PSTN) - телефонна мережа загального користування

ТЧ (VF) - тональна частота

УВС - вузол вхідного повідомлення

УІС - вузол вихідного повідомлення

УПАТС (PABX) - установчо-виробнича АТС

УПС (UPT) - Універсальна персональна зв'язок

УС - вузлова станція

ФР (df) - функція розподілу

ЦКП - центр комутації пакетів

ЦКУ (DXC) - цифровий кросовий вузол

ЦС - центральна станція

ЦСИО (ISDN) - цифрова мережа інтегрального обслуговування

ЦСП - цифрова система передачі

ЦТА - цифровий телефонний апарат

ЦТЕ - центр технічної експлуатації

ШР - шафа кабельна розподільна

Ш-ЦМІО (B-ISDN) - широкосмугова ЦСИО


II. Англомовні абревіатури
ADSL - Asymmetrical Digital Subscriber Line (асиметрична цифрова АЛ)

ATM - Asynchronous Transfer Mode (асинхронний режим переносу)

CDMA - Code Division Multiple Access (множинний доступ з кодовим поділом каналів)

DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications (європейський стандарт для бездротового цифрового зв'язку)

ETSI - (Європейський інститут з телекомунікаційних стандартів)

FR - Frame Relay (ретрансляції кадрів; технологія обміну даними)

FTTA - Fiber To The Apartment (доведення оптичного кабелю до квартири житлового будинку)

FTTB - Fiber To The Building (доведення оптичного кабелю до будівлі)

FTTC - Fiber To The Curb (доведення оптичного кабелю до того місця, де встановлений кабельний шафа)

FTTH - Fiber To The Home (доведення оптичного кабелю до житлового будинку)

FTTO - Fiber To The Office (доведення оптичного кабелю до офісу)

FTTOpt - Fiber To The Optimum (загальний термін, що означає доведення оптичного кабелю до якоїсь оптимальної, з точки зору Оператора та / або користувача, крапки)

FTTR - Fiber To The Remote (доведення оптичного кабелю до віддаленого модуля, концентратора, мультиплексора або УПАТС)

FTTZ - Fiber To The Zone (доведення оптичного кабелю до деякої зони)

HDSL - High-speed Digital Subscriber Line (високошвидкісна цифрова АЛ)

HFC - Hybrid Fiber / Coax (комбінована середу "волокно-коаксиал")

IDN - Integrated Digital Network (інтегральна цифрова мережа)

IMT-2000 - International Mobile Telecommunications (концепція МСЕ щодо створення міжнародної системи мобільного зв'язку XXI століття)

IWF - Interworking Functions (функції взаємодії мереж)

LMDS - Local Multipoint Distribution Services (послуги розподілу інформації для групи терміналів у межах місцевої мережі)

MAN - Metropolitan Area Network (загальноміська мережа; термін використовується фахівцями з передачі даних)

MPEG - Motion Picture Experts Group (експертна група за стандартами для передачі рухомих зображень; також названі і стандарти, розроблені цією групою)

PON - Passive Optical Network (пасивна оптична мережа)

RADSL - Rate Adaptive Digital Subscriber Line (цифрова абонентська лінія з адаптивною швидкістю);

SDH - Synchronous Digital Hierarchy (синхронна цифрова ієрархія ЦСП)

SDSL - Symmetrical Digital Subscriber Line (симетрична цифрова абонентська лінія)

SMDS - Switched Multimegabit Data Services (послуги передачі даних на швидкостях, вимірюваних Мбіт / с, з встановленням комутованих з'єднань)

STM - Synchronous Transfer Mode (синхронний режим переносу)

TDMA - Time Division Multiple Access (множинний доступ з тимчасовим поділом каналів)

TMN - Telecommunications Management Network (мережа технічної експлуатації засобів електрозв'язку)

TPON - Telephony over Passive Optical Network (телефонний зв'язок через пасивну оптичну мережу)

U-ADSL - Universal Asymmetrical Digital Subscriber Line (універсальна асиметрична цифрова АЛ)

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (концепція ETSI для побудови універсальної системи зв'язку з рухомими об'єктами)

VDSL - Very High-speed Digital Subscriber Line (цифрова АЛ з дуже високою швидкістю передачі)

WAN - Wide Area Network (територіально розподілена мережа; термін зазвичай використовується фахівцями з передачі даних)

WDM - Wavelength Division Multiplex (мультиплексор з поділом каналів по довжинах хвиль)

WLL - Wireless Local Loop (бездротова АЛ)

WPABX - Wireless PABX (бездротова УПАТС)

xDSL - "x" Digital Subscriber Line (цифрова АЛ; загальне позначення для ряду технологій: ADSL, HDSL, VSDL і їм подібних)

Wer A sagt, muss auch B sagen

(Хто каже "А", той повинен сказати і "Б")

Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації