Лабораторні роботи

chem_1.doc (1 стор.)
chem_2.doc (1 стор.)
chem_3.doc (1 стор.)
chem_4.doc (1 стор.)
chem_5.doc (1 стор.)
chem_6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
n17.doc (1 стор.)
Оригінал

СПБГААП

кафедра хімії
Рейтинг за роботу:

Викладач:


Звіт

Про лабораторній роботі

за курсом: "Хімія":

Еквівалент. Закон еквівалентів.

Хімія 5528 001 ЛР

Роботу виконав

студент гр. № 84705: Болотник В.А.
"30" вересня 1997р.


Санкт-Петербург

1997
Лабораторна робота № 1

Еквівалент. Закон еквівалентів.


  1. Мета роботи


Ознайомлення з методами обчислення та експериментального визначення хімічних еквівалентів елементів і їх сполук.

Завдання: Визначити експериментально еквівалентну масу металу (цинку) за кількістю виділився водню в реакції взаємодії металу з соляною кислотою Me + 2HCl = MeCl 2 + H 2.

Обчислити її теоретичне значення і відносну помилку експерименту.


  1. Метод випробування
  1. Прилади і реактиви

Прилад для визначення еквівалента. Аналітичні ваги. Термометр. Барометр. Мірний циліндр на 25-50 мм. Стаканчик хімічний. Фільтрувальний папір. Навішування цинку (хімічно чистого) 0,0256 р. Соляна кислота (10 мас.% Розчин).
2.2 Методика виконання експерименту

Наливаємо через лійку в бюретку воду до нульового розподілу. Щільно закриваємо отвір бюретки пробкою зі скляною трубкою. В одну частину судини Ландольта поміщаємо наважку цинку. Іншу частину судини через лійку наповнюємо на дві третини об'єму розведеної (10 мас.%) Соляною кислотою. Приєднуємо посудину до вільного кінця трубки, з'єднаної з бюреткою. Перевіряємо герметичність приладу. Для цього опускаємо воронку разом з кільцем на 10-15 см. Рівень води в бюретці не змінюється. Отже, прилад герметичний. Рівень води V 1 в бюретці до початку досвіду вже був записаний з точністю до 0,1 мл. Наводимо в контакт кислоту і метал, обережно нахиляючи посудину Ландольта. Після повного розчинення металу вичікуємо 5-7 хв., Щоб вміст посудини охололи і встановлюємо на одній висоті рівень води в бюретці і воронці. При цьому усередині приладу створюється тиск, рівне тиску зовнішнього повітря. Записуємо рівень води V 2 в бюретці після досвіду.


Прилад для визначення еквівалента металу:
1 - бюретка для вимірювання об'єму виділився

водню; 2 - посудина Ландольта для проведення ре-

акції; 3 - каучукова трубка; 4 - воронка; 5 - ба-

рометре; 6 - термометр.

Результати експерименту

Навішування цинку, m, r 0,0256

Рівень води в бюретці:

до досвіду V 1, мл 0,7

після досвіду V 2, мл 10,1

Обсяг виділився водню V H 2, мл 9,4

Об'єм водню при нормальних умовах V 0, мл 8,58

Температура досвіду Т, К 297

Барометричний тиск Р, мм рт. ст. 777,5

Тиск насиченої водяної пари h, мм рт. ст. при температурі досвіду 22,38

Експериментальна еквівалентна маса металу, Е експ., Г / моль 33,41

Теоретична еквівалентна маса металу, Е теор., Г / моль 32,685

Відносна помилка,% 2,2


  1. Обробка результатів


4.1 Підраховуємо V H 2, витісненого водню по різниці рівнів у бюретці:

V H 2 = V 2-V 1 = 9,4 (мл)

4.2 Наводимо цей обсяг до нормальних умов:
V H 2 (Ph) 273 9,4 (777,5-22,38) 273

V 0 === 8,58 (мл)

760 • T 760 • 297
4 .. 3 Обчислюємо експериментальну еквівалентну масу цинку:

Еексп. = M Е VH2 / V0 = 0,025611200 / 8,58 = 33,41 (Г / моль) ,

де Е VH2 - Еквівалентний об'єм водню, рівний 11200 мл / моль.

4.4 Обчислюємо теоретичну еквівалентну масу цинку:

Етеор. = А / B = 65,37 / 2 = 32,685 (г / моль) ,

де А - молярна маса атомів, В - валентність цинку.

4.5 Порівнюємо знайдену експериментальну еквівалентну масу з теоретично підрахованої Етеор., Обчисливши у відсотках помилку досвіду:
Етеор.-Еексп. 100% 32, 685 - 33,41 100%

=== 2,2%

Етеор. 32,685


  1. Висновки:


5.1. Ознайомилися з методами обчислення та експериментального визначення хімічних еквівалентів елементів і їх сполук.

5.2. Експериментально визначили еквівалентну масу цинку - 33,41 г / моль.

5 .3. Підрахували теоретичну еквівалентну масу цинку - 32, 685 г / моль.

5.4. Вирахували у відсотках помилку досвіду по знаходженню хімічного еквівалента цинку, яка склала 2,2%, що відносно мало, враховуючи умови досвіду.

6.Список літератури
Корабльова А.А. "Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт"
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації