Лабораторні роботи

chem_1.doc (1 стор.)
chem_2.doc (1 стор.)
chem_3.doc (1 стор.)
chem_4.doc (1 стор.)
chem_5.doc (1 стор.)
chem_6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
n17.doc (1 стор.)
Оригінал

Мета роботи:
На підставі термодинамічних уявлень навчитися робити висновок про принципову можливість і спрямованості хімічних процесів.

Опис лабораторної установки:
Калорітмер (рис 3.1) Включає в себе внутрішній стакан (1), в якому проводиться реакція, зовнішній стакан (2), теплоізоляційні прокладку (3), кришку (4), в якій є отвори для термометра (5) і воронки (6) . Для вимірювання маси реагуючих речовин використовують лабораторні ваги, для вимірювання об'ємів - мірні циліндри. Для перемішування розчинів використовують магнітну мішалку (7).

Матеріали та реактиви:
Розчини HCI і NaOH.
Хід роботи:
Ввести внутрішній стакан калориметра (м 1), опустимо в нього мішалку і зважимо внутрішній стакан з мішалкою (м 2). Налити в склянку 45 мл лугу відповідної концентрації (1н або 2н). Зважити склянку з об'ємом лугу (м 3). Зібрати калориметричну установку згідно рис 3.1. Включити магнітну мішалку. Провести попередній період реакції, реєструючи вимірювання температури через 1 хвилину протягом 5 хвилин. Ввести через лійку 40 мл розчину кислоти тієї ж концентрації, що і луг. Реєструвати температуру протягом головного періоду реакції. Продовжувати реєстрацію температури ще протягом 5 хвилин заключного періоду реакції. Результати експерименту представляємо у вигляді двох таблиць (таблиця 3.1 і таблиця 3.2).

Обробка результатів:

C до * t

H = - K = - 11.5 кКал

де Ск - теплоємність всіх частин калориметричній системи, кал / t про с;


t - зміна температури в ході реакції, про с;

К - число молей еквівалентів кислоти в заданому обсязі.
Теплоємність калориметричній системи обчислюється за формулою:

Ск = Сстакана + Сраствора + Стермометра + Смешалкі = 91.50987


Де Ск - теплоємність всіх частин калориметричній системи;


Сстакана - теплоємність склянки;

Сраствора - теплоємність розчину;

Стермометра - теплоємність;

Смешалкі - теплоємність мішалки;
Сстакана = Cстакла * м1 = 8.736 (Cстакла = 0.2 кал / г про с);

Сраствора = Сраствора * мр = 82.73 (Сраствора = 1.0 кал / г про с);

Смешалкі = Смешалкі * ммеш = 0.04387 (Смешалкі = 0.107 кал / г про с);

Вимірювання температури визначається графічно (рис.3.2)


Визначення числа молей кислоти в розчинах:
Мк * Сп

К = р * 1000 = 0.04
де

Мк - маса розчину;

Сп - еквівалентна концентрація кислоти (1н або 2н)

Р - щільність розчину кислоти (1.02 або 1.04 г / см 3;
Розрахунок похибок експерименту:

/ НПР - Нтеор /

Е = Нтеор * 100% = 183.9Де

НПР - експериментально певне значення ентальпії реакції;

Нтеор - теоретичне значення ентальпії реакції нейтралізації сильної кислоти з сильним підставою.Висновок:

Я навчився визначати тепловий ефект (ентальпію) реакції нейтролізаціі. Для точного результату головний фактор є похибка t, тому що помилки зважування не перевищують сотих часток відсотка.
Список літератури:

  1. Курс загальної хімії Н.В. Коровін, М.: Вища школа, 1981.

  2. Корабльова А.А. Методичка.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації