Лабораторні роботи

chem_1.doc (1 стор.)
chem_2.doc (1 стор.)
chem_3.doc (1 стор.)
chem_4.doc (1 стор.)
chem_5.doc (1 стор.)
chem_6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
n17.doc (1 стор.)
Оригінал

Г У А Пкафедра Хімії

Рейтинг за роботу
Викладач: Корабльова А.А.

ЗВІТ

Про ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТІПО КУРСУ: ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ


"ТЕПЛОВОЇ ЕФЕКТ (ентальпію) ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ"
ОФ 62 5528 1.03 ЛР

Роботу виконав


студент групи

Санкт - Петербург


1998
.


1.Ціль роботи:

Визначити тепловий ефект (ентальпію) реакції нейтралізації

HCl + NaOH = NaCl + HO, порівняти виміряне значення Н з теоретичним і обчислити відносну помилку вимірювання, написати термодинамічна рівняння реакції нейтралізації.
2.Прібори і реактиви:

Калориметр (див. рис.1), лабораторні ваги, мірні циліндри.
3.Виполненіе роботи:

Зважуємо внутрішній стакан калориметра, опускаємо в нього мішалку і зважуємо внутрішній стакан з мішалкою. Наливаємо в склянку луг. Зважуємо склянку з об'ємом лугу. Збираємо калориметричну установку згідно малюнку. Включаємо магнітну мішалку. Проводимо попередній період реакції, реєструючи зміну температури через 1 хвилину протягом 5 хвилин. Ввели через лійку розчин кислоти тієї ж концентрації, що і луг. Реєструємо температуру протягом головного періоду реакції. Продовжуємо реєстрацію температури ще протягом 5 хвилин заключного періоду реакції.

4.Результати вимірів:
Результати вимірювання мас.

Маса склянки 43.69г

Маса склянки з мішалкою 44.29г

Маса мішалки 0.6г

Маса склянки з мішалкою і розчином лугу 88.6г

Маса склянки після досвіду 127.6г

Маса розчину після досвіду 83.31г

Маса розчину кислоти 39гРезультати вимірювання температури в ході реакції.

Час

від

початку

досвіду.

Попередній


період

Головний


період

Заключний


період


0

1.0

2.0

3.0

4.0

4.25

4.5

4.75

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10

Темпі-

АТУР,

град

15.21

15.4

15.42

15.45

15.49

18.6

20.2

21.0

21.1

21.0

20.9

20.8

20.8

20.79

5.Вичісленія:

Зміна ентальпії реакції  H розрахуємо за рівнянням:

г
де СK - теплоємність всіх частин калориметричній системи, кал / t, град;  t - зміна температури в ході реакції, в град.; СK   t -кількість виділився при реакції тепла, кал; K - число молей еквівалентів кислоти в заданому обсязі.

 Н = 13.744 кДж / моль
1.Теплоемкость калориметричній системи дорівнює:

Т
еплоемкостью термометра ми знехтували.

СК = 92.1122 кал / г * град
2.Ізмененіе температури в ході реакції визначили графічно відповідно з малюнком 2 (див. рис.2).
3.Определить число молей кислоти в розчині за формулою:

,
де mk - маса розчину кислоти; СH - еквівалентна концентрація кислоти, -щільність розчину кислоти.

К = 0.0382
4.Рассчіталі похибка експерименту. Відносну помилку визначили за формулою:

,
де  НПР - експериментально певне значення ентальпії реакції;  НТЕОР - теоретичне значення ентальпії реакції нейтралізації сильної кислоти сильною основою. Нейтралізація благаючи еквівалентів будь-якої сильної кислоти будь-яким сильним підставою в розведених розчинах завжди супроводжується одним і тим же екзотермічним ефектом, рівним-13, 70 ккал / моль. Цей факт теорія електролітичної дисоціації пояснює тим, що реакція нейтралізації зводиться до утворення благаючи води:

,

тобто

 = 0.32%
6.Висновки:

При експериментальному визначенні ентальпії реакції нейтралізації отримали значення:

Малюнок № 1 В результаті неточності виміру температури (грубість термометра) в ході реакції і дії інших неврахованих факторів (наприклад, теплоємність термометра) похибка експерименту дорівнює:


Малюнок № 2
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації